Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

God Jul

Publicerad 2009-12-24 11:53:45 i Allmänt,

Vill önska alla bloggläsare en God Jul.En del av oss har möjlighet att fira som vanligt med familj ,klappar och allt för mycket mat. Medans andra får dra åt svångremmen rejält tänker då på alla arbetslösa som har det tufft både med att vara arbetslösa men också att få ekonomin att gå ihop. Inte för att julfirandet behöver vara sämre med en lågbudget om man bara har sina nära och kära. Men vardagen med boendet och de utgifter man har i vardagen för ett hyggligt liv blir tufft med den nu utformade a-kassan för att inte tala om alla dem som inte är med i någon a-kassa. Detta ska vi ändra på vid valseger i september. Vi måste ha en försäkring som ger trygghet i förändring. Carina

Att göra skillnad

Publicerad 2009-12-16 18:17:53 i Allmänt,

Nu pågår debatter och beslut om 2010 års budget här i kammaren imorgon torsdag tas det sista beslutet. Det undertecknad kan konstatera är att det är så tydligare att politikens värderingar gör skillnad. Borgarnas politik rakt igenom bygger på att den enskilda individen ska stå på egna ben i alla lägen oavsett om du är frisk, sjuk, ung ,gammal stark ,svag. Vi vill bygga samhället och har en politik där varje individ ska få möjlighet men vi utjämnar när behov finns. Detta kallar borgarna för bidragspolitik. Har förövrigt idag bl.a varit på ett panelsamtal hos NRC (Nationellt resurs centra) som firar 10 års jubileum. Kul och lärorikt. Forskning som Malin Lindberg statsvetare Luleå Universitet gjort visar att 80 % av offentliga finansieringsmedel går till män:s företagande. Detta måste ändras. Carina

Elgestam(S): - Inför ett stopp för alla utförsäkrade

Publicerad 2009-12-10 11:28:24 i Allmänt,

Här kan ni läsa ett pressmeddelande jag sände Kronobergsmedia i går på Växjönytt kan ni också se det. Idag debatteras sjukförsäkringen i riksdagen. Efter hård kritik föreslog den moderatledda alliansen på fredagskvällen den 4 december ett marginellt undantag för svårt sjuka cancerpatienter. Riksdagsledamoten Carina A Elgestam(S) från Kronoberg är inte nöjd, och menar att det knappast löser problemet. Enligt uppgifter från Försäkringskassan i Kronoberg kommer 408 personer att utförsäkras vid årsskiftet. - De marginella förändringar som regeringen nu gör löser de akuta problemen för cancersjuka, vilket är bra. Men hur ska regeringen skapa en rehabilitering värd namnet för de som nu utförsäkras? Säger Carina A Elgestam och fortsätter - Att formulera lagar som fungerar i vardagen tar tid och för sjuka människor måste vi ha trygghetssystem som gör att man får tid och har ork till rehabilitering i den takt sjukdomen kräver. Vi socialdemokrater kräver nu ett tillfälligt stopp för alla utförsäkrade tills man sett över lagen, säger Carina A Elgestam. - Vi har hela tiden varnat för dessa konsekvenser men regeringen har inte lyssnat. Nu i elfte timmen görs det ytterligare ett hastverk för att försöka lugna folket som rasar över regeringens politik, säger Carina A Elgestam och understryker att sjukförsäkringens brister inte kommer som en nyhet för regeringen. Carina A Elgestam berättar att hon, bland andra, uppmärksammade problemen med sjukförsäkringen redan i början av årsskiftet 2009. Då en svårt hjärtsjuk person i Kronoberg blev utförsäkrad och hänvisad att söka jobb trots det kritiska tillståndet. Information: Carina A Elgestam lämnade i förra veckan in en skriftlig fråga till socialförsäkringsministern om sjukförsäkringen. Idag kom svaret. Fråga och svar finns i bifogade filer. Socialdemokraterna gick igår ut och krävde ett moratorium, ett tillfälligt stopp för alla utförsäkrade tills man sett över lagen. Socialdemokraterna vill ha en sjukförsäkring som både ger hjälp att snabbt komma tillbaka till jobb och ekonomisk trygghet under den tid det tar. I S- budgetalternativ investeras en miljard mer än regeringen på rehabilitering på tre år.

En andra chans för sjuka, men avgå ministern

Publicerad 2009-12-09 18:25:01 i Allmänt,

Idag har det varit debatt och beslut ang sjukförsäkringen och alla de som nu ska in i aktivitetsåtgärder på arbetsförmedlingen. de gäller alla de som haft en tidsbegränsad förtidspension eller varit långtidssjukskrivna mer än 2½år. Självklart ska alla få en andra chans, både till rehabilitering som till möjligheter till att komma tillbaka till arbete oavsett om det är på den arbetsplatsen man har sin anställning eller om det är till något annat arbete. Frågan är med de regler som den borliga majoriteten nu beslutat om kommer att ge alla dessa 17 000 människor en ny chans, jag tvivlar. Vilken arbetsgivare i dessa tider av arbetslöshet på ca 10% anställer en långtidssjukskriven eller någon som varit förtidspensionär på deltid, när det finns massor med friska arbetslösa ?
Ibland tror jag att borgarna inte träffar på människor i vardagen som av olika anledningar är långtidssjukskrivna. Det finns så många olika sjukdomar och olyckor vi medborgare kan drabbas av som kan leda till långa sjukskrivningsperioder. Undertecknad börjar nästan tro att den borgliga majoriteten tror att folk bara fejkar sina sjukdomar.
Att jaga ut cancersjuka och hjärtsjuka är en jakt på sjuka människor så man inte tror kunde hända i Sverige men med en borglig regering och med borgliga värderingar i samhällsbygget kan vad som helst hända.
Regeringen borde skämmas, föresten anser jag nog att ministern borde avgå, såpass felbedömning hur vardagen funkar när man stiftar nya lagar som det vi ser nu inger inte förtroende. Carina

Integritet för vem

Publicerad 2009-12-04 15:07:30 i Allmänt,

I Kronoberg har det funnit en debatt och opinion ang personer dömda till sluten psykiatrisk vård och deras rättighet att använda mobil och internet. Landtinget Kronoberg tog på ett idigt stadium beslut om att dessa personer inte skulle få rätt till mobil och egen dator. Motivet är att man då kan fortsätta begå brott som förfölja medborgare, hota vittnen, planera rymningar osv.

Problemet är också att även om man inte tillåter just den personen som begått ett särskilt brott om förföljelse eller sex trakasserat en annan person , så kan man ta eller låna  en persons mobil och fortsätta.

När Landstinget tog beslut om att ta ifrån alla dömda så överklagades det både av intagna men också av socialstyrelsen , med motivet att det är ett hot mot den personliga integritet. För vem undrar vem av ordning.
De som är dömda eller de som är utanför och är brottsoffer.

I veckan har kammarerätten gett Landstinget Kronoberg rätt vilket undertecknad anser är glädjande och därmed att lagen måste ändras och anpassas till modernt samhälle, där mobiler och datorer är vardag.
När lagen antogs i sin nuvarande form var inte mobil och datorer i var mans hand.

Undertecknad har både motionerat och haft interpellation om detta här i riksdagen ,hit in tills  har inte Göran Hägglund velat förändra lagen bortsätt från när han var på plats i Växjö i okt 2008.

Har därför idag lämnat in en skriftlig fråga med undran om ministern nu är beredd att ändra lagen. Carina

Här nedan ser ni frågan till ministern:

En patient som är dömd till sluten psykiatrisk vård kan genom att använda sin mobiltelefon eller internet fortsätta att kränka andra människor. Genom att lägga ut bilder på Internet, ladda hem bilder eller film kan patienterna fortsätta att begå brott. Det förekommer även att missbrukande patienter beställer droger från langare via mobilen.

Inom rättspsykiatrin är möjligheterna att förbjuda patienterna att använda mobiltelefon och internet begränsade. Inga generella förbud får fattas vilket kan innebära att tillgången till mobiltelefon och internet kan fortgå via en annan patient.

Landstinget Kronoberg fattade ett generellt förbud för de som är dömda till sluten psykiatrisk vård att få använda mobiltelefon eller internet. Detta beslut överklagades och Kammarrätten i Göteborg har nu avkunnat dom i ärendet. Kammarrätten ger nu Landstinget Kronoberg rätt vad gäller ett generellt förbud.

Jag vill därför fråga socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att modernisera lagstiftningen så att personer dömda till rättspsykiatrisk vård förhindras att använda mobiltelefon och internet?

FN , WTO, SAAB

Publicerad 2009-12-02 08:29:21 i Allmänt,

Samtalen ang WTO här i Geneve verkar gå bra. Alla hyller organisationen och att det är så här vi ska arbeta och att de nu vill få till ett avtal. Så långt är allt bra, men problemet är nästa steg,att komma överrens. en del vill få in nya saker som klimatfrågan vilket nadra naturligtvis är mindre intresserade av då de inte rikitigt vet hur de ska hantera frågan i sitt land. Tror att de vill invänta vad Köpenhamn ger. Många vill också få med arbetsrättsfrågor vilket är helt rätt det också och samtidigt känner jag att om vi vill få till ett avtal under 2010 som så många säger sig vilja,så kanske det är enklast att man gör avtalet på det man redan är överens om , jordbruk och industriavtalet, tror att man sen kan gå vidare när man är överens.

SAAB har fått ytterligare en månads respit,är bra med ytterligare tid och får väl hoppas att en del av de avtal som är gjorda sen tidigare bara är att fortsätta med för ev,spekulanter. Får hoppas nu att GM menar alvar med att ny ev köpare ska få en chans så det inte bara är ett sätt att inte få för dålig goddwill så här före jul.

ska nu checka ut från hotellet och bege mig till FN huset här i Geneve för att träffa Hans Dahlgren och lyssna på när Norge blir utfrågade i MR frågor.Carina

Kammarrättens dom ,Helt rätt

Publicerad 2009-12-01 23:48:04 i Allmänt,

Elgestam(S) om kammarrättens dom: - Nu får det bli ett slut på trakasserierna!

Riksdagsledamot Carina A Elgestam(S) välkomnar idag kammarrättens dom som slår fast att landstinget i Kronoberg får ha ett generellt mobiltelefonförbud för de intagna på den rättpsykiatriska kliniken i Växjö.

Carina A Elgestam(S) hade senast i mars en interpellation med socialminister Göran Hägglund(Kd) där hon lyfte behovet av att se över lagstiftningen för att skydda såväl brottsoffren och deras personliga integritet som den personal som jobbar på anstalten.

Socialminister Göran Hägglund har sen dess inte vidtagit några åtgärder trots att det utlovades redan vid ett besök i Kronoberg i oktober 2008.

 

- Rättspsykiatriska kliniken i Växjö har befunnit sig i en högst allvarlig och obehaglig situation för alla inblandade parter. De har under alltför lång tid tvingats utstå trakasserier som kunde ha förhindrats långt tidigare om socialministern hade agerat. Jag hoppas dagens dom blir en väckarklocka och anledning för regeringen att driva på en lagändring omgående, säger Carina A Elgestam.

Information:

Carina A Elgestam(S) motionerade om behovet av en lagändringen redan under förra mandatperioder. Den 20 mars 2009 hade hon interpellationsdebatt med socialminsiter Göran Hägglund. Interpellation och länk till debattprotokoll finns i bidogad fil.

WTO ,AID

Publicerad 2009-12-01 15:20:25 i Allmänt,

Dagen har intilltills varit blandad men visst är det vikitiga signaler att alla medlemsländer inom WTO samlas och pratar om framtiden och att alla säger sig tro på organisationen tillskillad från de NGO:s som demostrerade i  lördags här i Genevede passade på att slå sönder masor med skjyltfönster,vad det nu leder till.

Idag är det AID:s dagen och undertecknad tillsammans med ca 170 andra hade en manifestation utanför FN huset här kändes helt rätt och lite häftligt vi var många olika nationalliteter. För säkert sex och ökad kunskap om smittspridning skulle vi komma en bit på väg, kunde sen alla få medicin skulle vi komma ännu längre.
Det saknas inte pengar i världen om man vill, det handlar bara om att omfördela resurserna.

Måste nu rusa för att hinna till mötet,återkommer.Carina

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela