Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Att känna sig hotad

Publicerad 2007-09-26 20:51:58 i Allmänt,

Det finns många olika hot i livet, ett är att känna sig förföljd eller möta en person som uppträder hotfullt.
Andra är att bli utsatt för våldtäckt eller något annat brottsligt.

Men det finns också hot som har med vardagen att göra som att inte få pengarna att räcka till mat och bostad till sig själv och kanske ännu värre att det inte räcker till barnen.

Därför tror jag att många människor i vårt samhälle idag har en gnagande oro hur de ska klara  framtiden med de neddragningar och försämringar som regeringen nu gör för de som är sjuka och arbetslösa.
Att kanske få sparken från jobbet för att man har varit sjukskriven i 6 månader och arbetsgivaren  inte hittat någon arbetsuppgift som funkar utifrån den förslitning som kanske uppstått på arbetsplatsen.


 Klart man då är orolig och det blir märkligt  när regeringen sagt att de satsar på utanförskap. För mig handlar det mer om att de skapar utanförskap för de som bäst behöver hjälp från samhället. Carina

Taxi

Publicerad 2007-09-24 12:54:55 i Allmänt,

Att vara tre i riksdagen bland de som åkt mest taxi är inte speciellt kul,men när man granskar och gör listor borde kanske förhållanden vad gäller närhet till järnväg och flygplats också vara med.


Att bo 5 mil från flygplatsen eller 10 minuter spelar självklart roll i vad det kostar.Vår demokrati är viktigt och vi ska ha folk från hela landet som är företräder folket i politiska partier.
Då kostar det pengar när vi ska förflytta oss över landet.alternativet är att alla poltiker kommer från orter där det finns kollektivtrafik dygnet runt.Carina

Att få livet att gå ihop

Publicerad 2007-09-20 17:39:14 i Allmänt,

Idag presenterar regeringen budgetpropositionen. Det är lite svårt att förstå hur man i en tid när hjulen snurrar för fullt väljer att satsa mest skattepengar på oss som tjänar mest(det är vi som är vinnare med de skattesänkningar som genomförs) och redan har  stark köpkraften . De som är arbetslösa och sjuka och för den delen även pensionärer ska betala. Hur mycket jag än funderar över detta går det inte ihop fast det handlar om människosyn och hur man vill bygga samhället.


För varje debatt jag hör med finansministern Anders Borg och för den delen även resten av borgarna så visar det så tydligt vilken människosyn de har. De tror att människor  är hemma och är sjuka för de tycker de vill det. De tror att kvinnor jobbar deltid för att de vill eller för att arbetsförmedlingen inte jobbat med frågan.

Att det finns arbetsgivare som inte vill ha så många heltidsanställa det har de inte förstått.


Idag har jag haft radiodebatt med Eva Jonsson riksdagsledamot (kd) hon inledde debatten med att säga


- Detta är en satsning på utsatta grupper, alla blir vinnare. Jag undrar vilken verklighet lever hon i.
Om man idag lever på marginalen för att man är arbetslös är man då en vinnare om ersättningarna sänks ,eller  om man är deltidsarbetslös och mister sin ersättning för att det inte har funnits något jobb att få som fungerar ihop med det man har ,är man då en vinnare .


Kanske vi nu tar första steget mot ett samhälle där de med de lägsta inkomsterna måste ha två eller tre jobb för att klara mat och hyra.

Det är friska med jobb som gynnas och arbetslösa ,pensionärer,studenter och sjuka som är förlorarna.

Förövrigt behövs det en redogörelse för hur skatteeffekterna slår regionalpolitisk

Nu måste jag börja läsa i budgeten så motionsarbetet kan komma igång. Carina

Fastighetskatt vem betalar priset

Publicerad 2007-09-19 16:59:48 i Allmänt,

Nu föreslår regeringen att alla ska betala 6000 kr i fastighetskatt.För mig som bor i glesbyggden i Småland
där det är fler fastigheter som är taxerade under 450 000 kr än över känner att det är folket med låga och medelinkomster som betalar denna reform.Omfördeling av ekonomiska förutsättningar mellan glesbyggd och storstad och främst huvudstad. Känns inte som denna regering tar något ansvar för glesbyggden.Carina

Skuld och skam

Publicerad 2007-09-18 09:59:36 i Allmänt,

Nu presenterar borgarna ett förslag om bättre kontroll vad gäller vård av sjukt barn.Förskolan och skolan ska skriva intyg att barnet inte är där.tänker att detta blir ytterligare en belastning för de mest utsatta.De barn och ungdomar som har en familj med någon form av missbruksproblem får nu ytterligare ett ansvar och ytterligare börda att bära.
när mamma eller pappa stannar hemma från jobbet för de inte fixar livet,kanske känner av alkoholen på måndagsmorgonen.Barn är alltid väldigt medvetna om vad som händer dessa barn kommer kanske då att känna skuld och skam över sin familj och tar även ansvar.varför utsätta dem för det.
Vore det inte enklare att ge försäkringskassan mer resurser till att göra hembesök.

Förövrigt idag öppnar riksdagen,känns skönt att komma igång igen på allvar med jobbet i vardagen.Carina

Vem firar ! efter ett år med borgarna

Publicerad 2007-09-17 16:57:36 i Allmänt,

Idag har det gått ett år sedan borgarna vann valet. Det har varit ett händelserikt år. Jag tror inte att väljarna riktigt hade förutsätt hur snabbt förändringen av villkoren i Sverige skulle gå.
Att ta från de fattiga och ge till de rika det är den fördelningspolitik vi nu ser.
Vi är mitt i en högkonjunktur, ekonomin går på högvarv och fler och fler kommer ut i jobb . Då finns chansen att minska klyftorna i samhället med fördelningspolitik.
Den chansen tar inte borgarna utan istället gör de tvärt om. Sänker skatter för de som har mest och lägger ökade kostnader på sjuka,arbetslösa,förtidspensionärer och pensionärer.
Borgarna väljer att sänka ersättningarna och höja avgifterna vilket inte motiverar folket till att vilja vara med i gemensamma lösningar.
Här går den stora skiljelinjen mellan oss socialdemokrater och borgliga värderingar om hur vi bygger landet.
Vi vill ha trygghetssystem där alla är med och bidrar för att ta del av vid behov.
Medan borgarna tror på att var och en kan själv bygga upp sina trygghetsförsäkringar.

Tänk utifrån det vi socialdemokrater gick till val på så kunde vi idag ett år efter valet
( med den tillväxttakten i ekonomin vi nu ser) presenterat en tandvårdsreform. Det är olika vad man prioriterar. Carina

Att äga eller ej

Publicerad 2007-09-16 18:49:22 i Allmänt,

Till L-O Kjerstadius bofakta som kommenterar mitt inlägg om man äger en bostadsrätt eller ej.

Se inlägget här nedan. Jag påstår fortfarande att man inte äger en bostadsrätt
utan visst har man precis som L-O påpekar en andel och ett gemensamt ägande.
Som delägare i en bostadsrätt ingår du i föreningen och det är föreningen via styresle och årsmöte som har beslutande rätt om exempelvis yttre renovering om man får bli medlem eller till och med kan det hända att man beslutar att någon inte får bli medlem,det vill säga köpa en bostadrätt.
Jag tycker det är vilseledande att påstå att man äger något när det handlar om att gemensamt ägande i föreningsform.
Mitt radhus eller de som bor i egna hem ,vi äger och har beslutanderätt om allt som berör vårt boende själva.
Om man fullt ut ägde sin bostadsrätt skulle det inte vara aktuellt att införa ytterligare en boendeform som borgarna vill ägarlägenheter.

Hej Carina! Jag vet inte vem du är, men är du riksdagsledamot så bör du ju känna till det här med bostadsrätt - som man mycket riktigt äger. När man bor i bostadsrätt äger man två saker - rätten till sin bostad (det hörs ju på namnet) plus en andel i hela fastigheten via sitt medlemskap i föreningen. Det man INTE äger däremot, är själva lägenheten som mycket riktigt tillhör föreningen.
Men att som du gör påstå att man inte äger något när man bor i bostadsrätt är helt fel. Tag gärna reda på fakta innan Du ska leverera kritik- oavsett vem den riktar sig till.
Mvh L-O Kjerstadius/red/ bofakta

Danmark och ny handelsminister

Publicerad 2007-09-16 18:36:05 i Allmänt,

Har varit i Danmark och träffat partikamrater från de andra Nordiska länderna som jobbar på klimat och energi frågor.Inressant och lärorikt hur mycket vi har som är lika men också olika.Vi har mycket att lära av varandra.Vi behöver också jobba tillsammans i en del frågor inte minst vad gäller östersjön.

Förövrigt har Statsminster Reinfeldt utsett en ny handelsminsiter och börjar med att berätta om vilka svarta affärer hon gjort och att hon kör porsche. Funderar över vilket förtroende det inger utiftån utrikeshandel för Svensk del.Carina

Lite av varje

Publicerad 2007-09-12 18:12:14 i Allmänt,

Har inte hunnit skriva något de senaste dagarna fast jag haft flera frågor på gång.
Bland annat att Odell nu tillsatt ett utförsäljningengsråd.Undrar vad denna utförsäljning kommer att kosta.
Delvis för alla de som har sina anställningar på de statliga företagen som inte vet hur det blir i framtiden.
Att vara anställd i ett företag som är till  försäljning frestar på vardagen.Man vet var man har men inte var man får.
Det kostar också skattepengar vilket vi kunde använt till annat.

Igår presenterade Borgarna sin miljömiljard satsning med stor stolthet.Det kändes inte speciellt nytt uten mer som att de fortsätter på den väg vi startat. de tar bort klimpengarna,men gör en annan variant.de satsar på rådgivning till konsument.Bra men det har vi gjort tidigare via våra energikontor.I budgeten senast förslog de en neddragning av just den verksamheten så de har väl kommit på bättre tankar.

Idag är jag på resa med Naturvårdsverket.vi är i Danmark och fått bra information om hur man arbetar med miljöfrågorna i både ett Eoropesikt perspektiv (EU har ett kontor förlagt här EEA) och Nordiskt.

Förövrigt går mina tankar till vår personal inom räddningstjänsten i Östra Kronoberg de har haft som deltidsbrandmän tuffa dagar senaste tiden med allt för många olyckor med dödlig utgång.Igår var det helikopterolyckan,idag en trafikolycka det är två exempel det har varit fler.Det frestar på naturligtvis.Jag  tänker också på de som mist sina anhöriga.Carina

Fp vad vet de om bostader !

Publicerad 2007-09-09 21:18:43 i Allmänt,

Hörde på nyheterna folpartiets nye partiledare och hur han i sitt första tal pratde  om rätten att äga sin bostad.Att Mona Sahlin och Göran Persson ägder sina bostäder precis som Maritha Ulvskog äger sin bostadsrätt.
Tänk så lite han vet om möjligheten att äga sin  bostadsrätt.Man äger aldrig en bostadsrätt det är föreningen som är ägare.tänkte då när en partiledare kan göra en sådan dundertabbe redan från start och visa på okunskap så visar det också om hur lite de känner för alla de som inte har någon möjlighet av någon anledning att köpa sin bostad.För oss sossar är det inte ful att äga men det är inte heller det viktigaste,det viktigaste är att ha möjlighet till inflytande.Carina

Handel med vad !

Publicerad 2007-09-06 15:50:48 i Allmänt,

Nu har försvarministern avgått på grund av finansministerns förslag på neddragningar inom försvaret.
Statministern har utsett handelsministern till  ny försvarminister.
-Ska vi nu börja handla med vapen eller !

Tänk vilken röra känns lite som om vi inte behöver jobba så mycket  med att opponera de klarar de så bra själva.Carina

Musfällan

Publicerad 2007-09-05 22:10:06 i Allmänt,

Nu har regeringen satt ner fötterna vad gäller införandet av ett vårdnadsbidrag.De främsta förespåkarna tror att det handlar  om valfrihet,men som jag ser det är det precis tvärt om.
Vårdnadsbidrag kommer till  största delen att tas ut av kvinnor som kommer att välja att helt stanna hemma eller har ett typ av arbete som gör att det går att ha barnen med, exempelvis när man har företag i hemmet.

Om man avstår från arbetslivet till förmån för sin familj och sina barn så påverkar det framtiden vad gäller pensionen men också möjligheten på arbetsmarknaden.Det är väl därför så ytterst få män är intresserade av att avstå från arbete och leva på vårdnadsbidrag och fru/sambo.
Om olyckan är framme och man plötsligt står där och är ensamförsörjare och kanske inte varit ute på arbetsmarknaden under 5-6 år eller kanske aldrig kommit in man kanske var arbetslös innan barnen föddes.
Då kan livet både för en själv och för barnen bli ganska tuff.Med tanke på att den regeringn som nu inför vårdnadsbidrag också sänker ersättningarna i våra trygghetssystem så lär inte livet bli enklare på sikt för de som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Varje männsika både kvinna och man ska ha sin egen försörjning för att att kunna stå på egna ben,man vet aldrig vad livet har i beredskap. Därför är vårdnadsbidraget en kvinnofälla.Carina

Paris

Publicerad 2007-09-03 22:20:43 i Allmänt,

Efter en vecka i Paris med all sin skönhet och historia så kan man se upplever jag hur mycket vår egen historia är påverkad av Frankrike.
Paris som storstad upplevde jag förövrigt som en ren stad.Det var också rena offentliga toaletter vilket vi som turister uppskattar mycket.
Hur man håller en stad och ett land rent är viktigt för intrycket vilket alltid spelar roll för betraktaren,något vi kanske bör fundera över även i vårt land och vår huvudstad.

Hur trevlig och vackert det än var i Paris så är det ialla fall borta bra men hemma bäst.

Förövrigt finns det mycket i debatten som nu finns all anledning att fundera över särskilt centerpartiets fientliga politik mot våra kollektivavtal och ordning och reda på arbetsmarknaden.Hur skulle det se ut på arbetsmarknaden om var och en skulle göra upp med arbetsgivaren ! Carina

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela