Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Välfärd minska klyftorna

Publicerad 2010-08-30 19:47:50 i Allmänt,

Idag har s-kvinnor i Kronoberg presenterat vår rapport med socialdemokratiska förslag med hur klyftorna i samhället kan minska. Gå gärna in och läs den på s-kvinnor Kronobergs hemsida
www.socialdemokraterna.se/s-kvinnor/kronoberg/

Under augusti måndags valarbete har undertecknad blivit kontaktad av kvinnor som lever i fattigdom.Orsak de råkar ha otyren att ha blvit långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa. De har med Alliansregrringen fått än mindre marginaler. Vi har förslagg så att deras vardag ska bli bättre.

Här nedan är ett utdrag ur rapporten :

En medelålders långtidssjukskriven kvinna sedan 6 år tillbaka, med flera olika diagnoser, berättar  hur hon via telefonsamtal fick veta att hon nu skulle söka jobb och inte längre vara sjukskriven. Hon lever på 223 kronor om dagen och är tvungen att söka bistånd hos socialförvaltningen för att få ekonomin att gå ihop. Då hon bor i glesbygd har hon varit beroende av bilen, men då socialförvaltningen inte tillåter att man har bil för att få bidrag är bilen nu avställd. Hon lämnade a-kassan då det kostade för mycket att vara med när regeringen införde höjningen av a-kasseavgiften.

 

En annan medelålders kvinna, som är förtidspensionär på halvtid och jobbsökande på den andra halvan, berättar att hon har en diagnos på specifik sjukdom och för att klara av ett jobb, på exempelvis ett kontor behöver hon ett eget arbetsrum. Kvinnan berättar:

- Jag har inte råd att äta kvällsmat varje dag.

När jag frågar vad hon gör då svarar hon:

- Om man äter knäckebröd som är billigt och brer på tjockt med smör så mättar det bättre. Vidare berättar kvinnan:

- Jag har nu köpt en egen begagnad dator, men har inte råd med Internet. Jag ska försöka gå en studiecirkel i hur man använder dator, för att bli mer anställningsbar.

 

En långtidsarbetslös kvinna som närmar sig 60 år, ensamstående med en tonåring berättar:

- Reinfeldt tog 2000 kr på ett bräde ifrån mig. Jag trodde inte det var möjligt. Jag har sökt hundratals jobb genom åren har haft vikariat av och till men ingen arbetsgivare har velat anställa mig med tillsvidareanställning. Jag och min dotter grälar varje dag om pengar jag inte har. Vi lever på existensminimum.

 

En ensamstående mamma med barn i tonåren, barn som är på väg ut i vuxenvälden, berättar att hon är sjukskriven efter en skada. Hon frågar mig om vi bara har en politik för medelklassen eller om vi gör något för ensamstående föräldrar som knappt har resurser. Hon vill inte närmare gå in på den ekonomiska situationen. Hon vill väl inte lämna ut sin fattiga vardag till en främling, tänker jag, men jag noterar att när hon pratar om pengar, om hur hon får pengarna att räcka till det nödvändigaste, särskilt nu under sjukskrivningen, så rinner tårarna. Jag berättar att jag levt som ensamstående mamma med deltidsjobb på Konsum under cirka tio år och förstår hur hon känner sig. Då ser jag att hon känner att det finns de som kan förstå hur svår vardagen är när pengarna inte räcker till.

 

Detta händer i Sverige och i Kronoberg län just nu. Sverige är ett rikt land, där det enligt allians regeringen ”ska löna sig att arbeta”, ett land där skattesänkningarna har omfördelats från fattiga till rika. Den rikaste tiondelen har fått 60 procent av skattesänkningarna, vilket inte leder till någon ökad konsumtion alls, vilket är nödvändig för att få fart på ekonomin. De förmögna har redan pengar till vad de behöver medan andra lever på existensminimum och inte har mat att äta varje dag.

 

Förslag för ett rättvisare Sverige

S-kvinnor vill se en fördelningspolitik som utjämnar klyftor. Nedan listar vi våra förslag för ökad jämlikhet och jämställdhet.

 

Höjt underhållsstöd

Barn till ensamstående lever ofta under svåra ekonomiska förhållanden. Insatser måste göras för att stärka de ekonomiska villkoren för ensamstående föräldrar och deras barn. Vi vill därför höja underhållstödet. Eftersom barn vid en separation mellan en man och en kvinna oftare bor hos mamman än pappan har det urholkade underhållsstödet främst drabbat kvinnor. Vi föreslår att underhållsstödet höjs med 100 kronor 2011 och 150 kronor 2012 och vår ambition är att prisökningarna inte ska urholka dess värde under mandatperioden. Vi avsätter därför 250 miljoner kronor 2011 och 375 miljoner 2012.

 

Höjt bostadsbidrag för ensamstående

I dagsläget har den som har hemmavarande barn rätt till ett särskilt bidrag. Detta bidrag är en del av bostadsbidraget. Storleken på bidraget beror på antalet hemmavarande barn. Motsvarande bidrag, men på en lägre nivå, utgår för umgängesföräldrar. Vi vill ge ett tillskott till ensamstående föräldrar genom en höjning av det särskilda bidraget respektive umgängesbidraget med 110  respektive 35 kronor. Det ger en ekonomisk lättnad för ensamstående som ofta har en ekonomiskt svårare situation än andra. Särskilt ensamstående kvinnor i låglöneyrken har ett behov av reformen.Solidarisk och rättvis finansiering av välfärden

Publicerad 2010-08-30 09:00:24 i Allmänt,

Vi s-kvinnor i kronoberg har gjort en rapport om några av de kvinnor vi möter i alliansens Sverige
som lever under existensminimum. Vi presenterar den idag kl.10.30 i Valstugan.

För att få ett rättvisare Sverige måste vi solidariskt finansiera välfärden genom att fördela resurser rättvist i samhället. Vi följer devisen ”av var och en efter förmåga, till var och en efter behov”. Vi socialdemokrater vill leva i ett välfärdsland som bygger på sammanhållning mellan generationer och mellan samhällsgrupper, där alla bidrar och alla får del. Vi är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar. Människors frihet och hälsa ökar när klyftorna i levnadsstandard och livsvillkor är små och när män och kvinnor är jämställda. Människors hälsa bestäms huvudsakligen av de ekonomiska och sociala samhällsvillkoren; därför är vår strävan efter en bättre och jämlik hälsa en prioriterad politisk fråga. Idag är det mycket stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika grupper och mellan män och kvinnor. Utjämnandet av klyftor och levnadsvillkor är den viktigaste politiska strategin för att uppnå jämlik hälsa.

Djurskydd kostar

Publicerad 2010-08-27 10:13:14 i Allmänt,

I dagens smålandspost kan man läsa om 15 hundar som omhändertagits för att de har vanvårdats.
Det är alltid lika dragiskt när djur lider och dess ägare inte klarar av att sköta om dem.
Just därför är det så viktigt med ett djurskydd som fungerar vilket uppenbart inte det nya systemet med länstyrelsen som ansvariga gör.
När man läser artikeln så framgår det citat " Länstyrelsen har inte haft tid att prioritera det här. " slut citat.

Ett bra djurskydd kostar skattepengar då är det fel som denna alliansregering gjort att göra så drastiska neddragningar från 6 inspektörer till 4 klar man inte hinner med. sen tror undertecknad ändock att det är bättre kommunerna har ansvaret då de är närmare medborgarna.

Förövrigt retar det mig också att kennelägaren inte har eller hade tillstånd vilket verkar enligt artikeln känt.

Eskil Erlandsson borde omgående tillskjuta medel så djurskyddet fungerar, inte gömma sig bakom utredningar. Carina

Förskola med kvalite

Publicerad 2010-08-26 17:12:33 i Allmänt,

* Vi sätter upp ett mål om max 5 barn per anställd i förskolan. Vi föreslår en kvalitetssatsning om 1 miljard kronor med start 2011 för att åstadkomma mindre barngrupper och för att vidareutbilda förskolepersonal i ett kompetenslyft.

* Vi vill stimulera kommunerna till att öka utbudet av barnomsorg på obekväm arbetstid och avsätter 200 miljoner kronor från 2011 för detta. Vi är också beredda att se över lagstiftningen på detta område.

Viktig reform för barnen och deras vardag på dagis , men också för alla föräldrar då det är viktigt att känna att det är tryggt för barnen när man jobbar. fler vuxna i förskolan höjer kvaliteten men också rätten och möjligheten till barnomsorg oavsett vilka arbetstider man har. För en ensamstående förälder kan rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid vara enda möjligheten att kunna jobba. Har träffat många ensamstående föräldrar inom främst serviceyrken som vittnat om detta .Att fördela skattemedel till förskola är en tydlig satsning på jobblinje till skillnad från borgarnas vårdnadsbidrag. Carina

Trolleri med friska pengar

Publicerad 2010-08-24 10:07:00 i Allmänt,

Idagens smålandspost kan man läsa att den moderatledda landstingsstyrelsen nu ska satsa 10 friska miljoner till vuxenpsykiatrin. Bra satsning men det är fortfarande 20 minus mot den besparing som samma moderatledda landstingsstyrelse gjort under mandatperioden.
Samtidigt som allt för många med behov av vård fått stå tillbaka.
Kan inte låta bli att fundera över om det ändock inte är lite av VALFLÄSK. Carina

Lika värde oavsett ålder

Publicerad 2010-08-23 13:02:47 i Allmänt,

Under många år har vi drivit en kamp för lika lön vid  arbete och har fortfarande en bit kvar,det har varit under senare år främst en fråga om klass och kön. Vad gäller lika lön så har kvinnor nästan 15% lägre lön,vilket i sin tur påverkar pensionen.

Nu säger politiker från borgligt håll att ungdomar ska ha lägre lön,och undertecknad undrar VARFÖR då?
Ska det vara ålder som avgör lönen eller ska det vara kunskap  och vad vi gör på arbetsplatsen.

Senast i dagens smålandspost kan man läsa citat
"-Men vi måste tala klartext.Man kan inte begära att man som 18-åring ska ha 75 till 80 kronor i timmen,säger Bo Frank ( m) slut citat" Med den människosynen kan undertecknad bara konstatera att unga inte ska ha samma värde på arbetsmarknaden. Det går också att utläsa att det är bättre för en ung människa att få ett jobb oavsett vad det är eller vilken lön än att inte ha något alls. Det blir naturligt vis helt på arbetsgivarens villkor .Märkligt synsätt precis som om en ung människa som drömmer om framtiden och att flytta hemifrån ska hålla till godo med vilket jobb som helst.
Tänker att utgifter för en lägenhet och mat kostar lika mycket oavsett vilken ålder du har.

Kampen för lika lön för samma arbete är viktiga än någonsin, så upp till kamp. Carina

Tjuvar i valtider

Publicerad 2010-08-22 23:11:28 i Allmänt,

Blir förb.... när man hackar sig in i SSU.s datasystem och sedan stjäl uppgifter  bl.a. från privat e-post.för att därefter publicera det. Klart det finns ett syftet bakom som dessa kriminella ägnar sig åt.
I valtider finns det tydligen kriminella element som inte skyr något för egen vinning. Carina

Eskil med dubbelspel

Publicerad 2010-08-20 10:07:22 i Allmänt,

I veckotidningen Växjöbladet Kronobergaren kan man läsa om när jordbruksministern pratar lokalproducerat i Sävsjöström. Tycker när jag läser repotaget att det blir lite av dubbelspel och att det kanske inte riktigt går ihop sig. Att välkomna mer lokalt producerade livsmedel först för att sedan i nästa andetag säga att citat" Han välkomnar därför Lidl-och Netto, då dessa står för ökad konkurrens från utlandet" slut citat.

Idag ser vi hur konkurrensen ökar från utlandet och då med lägre pris, vi har ökat importen av livsmedel till Sverige under senare år utifrån denna verklighet kunde man önska att landets jordbruksministern vågade säga att vi ska verka för att närproducerat Svenskt livsmedel ska öka och bli mer konkurenskraftiga.
Satsningen som regeringen gör på matlandet Sverige är förvisso mycket bra men det är trotts allt bara en liten droppe vad gäller ekonomiska resurser till detta. Mycket ord och lite verkstad skulle man kunna säga.

Därtill har regeringen ändrat reglerna för jordbruksstödet så till vida hur man som gård får ta del av EU:s pengar.
Här har man höjt kraven på hur mycket mark gården har. Detta i sin tur genererar att det blir de stora jordbruken som får del av och de små göre sig icke besvär.

Känns vid närmare eftertanke som en röd tråd i hela Alliansregeringens politik. "Vi  ( Alliansregeringen)gynnar de som redan har mycket och de små  jordbruken , fattiga, sjuka arbetslösa göre sig icke besvär". Carina

Ska nu skynda på Dädesjö marknad för att sedan valarbeta i Växjö valstuga

Fattigdom

Publicerad 2010-08-19 10:05:34 i Allmänt,

Blir förb..... när jag tänker på alla de i Sverige som idag inte har råd att äta sig mätta. Samtidigt som det finns mycket pengar i samhället och rika har fått betydligt mer pengar i plånboken, pengar de kunde klarat sig utan,men som för en sjukpensionär eller långtidssjukskriven skulle byta att de kanske hade råd med kvällsmat varje dag i månaden eller att ha dator med internetuppkoppling. Snacka om snedvriden fördelningspoliitk.

Den borglia regeringen har tagit från de fattiga och givit till de rika, de borde skämmas.

Träffar dagligen kvinnor som lever mer eller mindre under existens minimun, orsaken är att de  av olika anledningar inte klarar att jobba och då framför allt heltid.

Underecknad vill ha ett annat samhälle där vi medborgare är solidariska och betlar skatt efter bärkraft och fördelar till var och en efter behov. Carina

På tal om utanförskap

Publicerad 2010-08-17 10:29:58 i Allmänt,

Idag är mer än 1000 personer långtidsarbetslösa i Kronobergs län,vilket är förödande för var och en av dem och ibland också för hela familjen. Att man mår dåligt när man mister sitt arbete och inte är efterfrågad påverkar vardagen och man är kanske inte riktigt sitt vanliga jag. Respektive och barn kan på olika sätt märka av detta och på sikt kan det lätt bli en ond cirkel. Att därtill få för de flesta ganska kraftig försämrad ekonomi underlättar inte vardagen. Att kanske gå från en inkomst 22-23 000 i månaden till 11 000 påverkar och slår hårt. Ibland blir man tvingad att byta bostad.

En del har också lämnat a-kassan då avgiften varit för dyr sedan alliansregeringen höjt avgiften och tagit bort skattereduktionen. För dem återstår att gå till socialen ,med mössan i hand och vända ut och in på sig  själv.

Mot bakgrund av detta kan undertecknad bara konstatera att det som Alliansen talade sig så varma för under valrörelsen 2006 UTANFÖRSKAPET skulle minska, har bara ökat sedan dess och mycket på grund av deras politik och människosyn.
Idag kan vi konstatera
att
sysselsättningsgraden har minskat med 100 000 personer
Utanförskapet ökat med 70 000 personer
Socialbidragen ökar i över 80% av kommunerna.

Hög tid att byta regeringen, vi har förslag som bygger på ett mer solidariskt samhälle, men också för att fler ska kunna få möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Carina

Jämlik vardag,om vi är solidariska

Publicerad 2010-08-16 12:22:15 i Allmänt,

På ledarplats  i Smålandsposten ( borlig tidning)kan man idag läsa om vår socialdemokratiska idepolitik och att det enligt dem saknar visioner,det är bara nonsens utan är snarare deras sätt att ständigt nedsabla vår politik till förmån för borgliga värderinga.
Här nedan ett citat ur Monas sommartal, som underteckand tycker är utmärkt idepolitik men också utifrån hur man värderar mäniskor.

Vad är det som får Fredrik Lindström i sin TV-serie "världens modernaste land" att tala om ett land som går mot strömmen?

Ett land som sticker ut, som hittat sina egna lösningar?

 

Vad är det som skiljer ut Sverige från andra länder?

 

Jo, det är jämlikheten.

 

Att vi bär kostnader för sådant som vi alla behöver tillsammans.

Att vi sprider risker och livschanser.

Att vi omfördelar mellan dem som har och dem som inte har.

Att vi har en välfärd som river hinder och kompenserar för din bakgrund.

 

Vi vet att vi måste samarbeta för att alla ska kunna leva rika liv.

Det är det enda sättet, om frihet och möjligheter ska vara för alla.

Och så ska det vara: för vi är alla lika mycket värda.

 

Jag vill att Sverige ska fortsätta vara världens modernaste land, byggt på arbete åt alla.

Kvinnojour

Publicerad 2010-08-13 17:23:01 i Allmänt,

I dagens Smålandspost skriver ledarskribenten om kvinnojourena, det är bra att det arbete de utför kommer fram i rampljuset lite mer men tonen i ledaren känns för mig som läsare som om man raljerar mer med höger och vänster politik än med själva sakfrågan. Var och en kan själv gå in och läsa. Här nedan kan ni läsa undertecknads inlägg, och sedan kan man via smålandsposten http://www.smp.se/ledare/raljerande-om-kvinnojourer(2057294).gm gå in och ledaren. ( har för tilfället glömt hur man länkar )


Smålandsposten skriver på ledarplats om kvinnojourerna som är en mycket viktig del i arbetet för att förhindra våld mot kvinnor. Men tidningen väljer att raljera och förlöjliga det frivilliga arbete och engagemang som framförallt kvinnor har lagt ner på detta viktiga stöd. För att förhindra mäns våld mot kvinnor behöver kvinnojourerna stöd i sitt arbete från övriga samhället. Det är viktigt att de som arbetar med kvinnor som drabbas av mäns våld kontinuerligt får utbildning i dessa frågor och att även de män som begår dessa brott får behandling. Inom Kriminalvården har ett gemensamt projekt mellan polis, åklagare och socialtjänst medfört att män som är dömda för relationsvåld och män som inte är dömda, tillsammans har genomgått behandling. Denna möjlighet har nu försvunnit då Kriminalvården har beslutat att endast dömda män ska få genomgå behandlingen. Ett beslut som drabbar redan utsatta kvinnor mycket hårt. De kvinnor som lägger ned tid och kraft på att arbeta med att stödja utsatta kvinnor inom ramen för kvinnojourernas frivilliga och ideella är värt allt stöd de kan få från samhället och från oss andra. Kan också konstatera att regeringen förvisso gjort en handlingsplan för mäns våld mot kvinnor, vilket är bra. Men man har fullständigt missat , att kvinnor som lever under dessa omständigheter är i större utsträckning arbetslösa än andra grupper. För att de ska komma tillbaka till arbetsmarknaden behövs det särskilda resurser. Detta utlovade den tillträdande statministern efter valet 2006, av detta har vi inte sett någonting.
Carina Adolfsson Elgestam
Ordförande för S-kvinnor Kronoberg

Utförsäkad ,utanför

Publicerad 2010-08-13 07:49:12 i Allmänt,

Träffade en kvinna som berättade sin historia med Alliansens nya sjukförsäkring som applåderades av borgarna i kammaren när den röstades igenom. Idag lever hon på 223 kr/dag.Jag tror att var och en kan räkna ut,det går inte leva på.Det räcker inte ens till mat under en månad. Hon berättade att hon hade ett litet bostadsbidrag och nu varit på socialen och sökt bistånd. Då får man inte ha bil vilket kvinnan hade och nu blivit uppmanad att sälja den. Om man då bor på landet så blir det svårt att stå till arbetsmarknadens förfogande. Bara att konstatera anser undertecknad, den stupstock alliansen infört ställer människor i utanförskap inte att de kommer tillbaka i arbete. Tänk själv om din ekonomi stramas åt så du inte vet hur du ska klara dig dag för dag ,hur ska du då orka jobba med dig själv och tillfrisknade. Carina

12 000 utförsäkrades - 370 fick jobb

Publicerad 2010-08-10 08:58:31 i Allmänt,

På tal om utanförskap som Alliansen sa sig de skulle motverka så kan vi nu konstatera via uppgift från försäkringskassan att vid årsskiftet kastades över 12 000 personer ut ur sjukförsäkringen, pg. regeringens stupstock. Efter ett halvår har endast 370 av dessa (3 %) fått ett vanligt osubventionerat jobb. Carina

Klingar falsk

Publicerad 2010-08-04 23:30:18 i Allmänt,

Hörde i kväll på nyheterna att centern nu via Andreas Carlgren redovisar vilken del av Vattenfall de vill sälja ut. De vill sälja enligt utsago Vattenfalls kolägda delar i Polen och Tyskland.För mig klingar det falskt och populistiskt då Vattenfall så sent som 2009 köpte upp ett stor enegibolog i Nederländerna Nuon med näringsministern Olofssons godkännade. Efter investeringen fick Vattenfall en ökad profil vad gäller fossila bränslen. Nuon har förvisso havsbaserad vindkraft men den väger lätt i jämförelse med konventionella kraftverk som drivs med kol och naturgas. Så för mig blir kontentan av centern politik att man griper efter hamnstrån för att få fler väljare,men kanske grundproblemet ligger i att man snarare säljer sin själ.

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela