Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

A-kassa utan väntetid

Publicerad 2009-04-29 22:28:27 i Allmänt,

Hörde nyss på nyheterna om en kvinna som får vänta på sin a-kassa 9-10 veckor.
DET ÄR INTE ACCEPTABELT , om man har en försäkring så ska den falla ut när man behöver den inte många veckor efteråt.
Att påstå som det gjordes i inslaget (TV4 22.00 nyheterna ) att de får in många nu och att det tar tid är nonsens,då de flesta har varit varslade innan och då måste a-kassan och dess handläggare förbereda och skaffa sig beredskap för att
kunna ta emot anstormningen.Det kan inte vara en nyhet för a-kassan att varslen ökar lavinartat.

För den enskilde som bli drabbad är det kanske katastrof, man måste betala för sin bostad man måste ha mat och alla har inte besparingar. Att gå till socialförvaltningen för en som väntar och har rätt till a-kassa är också en hopplös situation. För övrigt ska inte kommunerna vara bank till a-kassan, de måste klara sitt uppdrag.
Kanske var det bättre när varje förbund själv skötte de sina, då blev kraven mot sina egna och servicen funkade bättre.Carina

Lika värde

Publicerad 2009-04-28 22:41:13 i Allmänt,

MFC tack för ditt inlägg och framför allt för

 "sunda förnuftets förfall". De dåliga besluten haglar tätt både på lokal, riks och på europeisk nivå.

Det är inte utan att man blir sugen att ta en diskussion med er politiker

Gör det och vi ska också komma ihåg att det finns forskning som visar att under ekonomiska kriser så kommer vissa saker att övertas av marknaden utan kanske att folket hinner med. Detta är något vi måste se upp med både här hemma men också i ett globalt perspektiv inte minst våra utvecklingsländer.


Att alltid se hela människan och att trygga människor vågar och att vi alla ska få samma chanser till ett bra liv
är grunden för vårt samhällsbygge,jag tror att det är runt detta det är viktigt vi för samtal människor emellan.Carina

Rättpsyk och helhet

Publicerad 2009-04-28 22:30:53 i Allmänt,

Idag finns ett problem vad gäller hur de som är dömda till rättspsykiatrsikvård har tillgång till mobil och dator.
Det finnas tyvärr några som fortsätter att pågå brott även när de är på rättpsyk vilket inte är ok.
Därför måste lagstiftningen stärkas upp,det handlar om intrigitet både för den som är dömd men också får brottsoffer.

Jag har idag haft en interpellationsdebatt med Göran Hägglund om detta och vi är nog i grunden övers om att det behövs en skärping av lagen men ministern har tyvärr inte så bråttom med att göra något nytt lagförslag.

Här nedan ser ni mitt pressmeddelande.Carina

Elgestam(S) vill se en fungerande lagstiftning inom rättpsyk

Idag debatterade riksdagsledamot Carina A Elgestam(S) med Socialminister Göran Hägglund(Kd) en interpellation gällande en skärpning av lagen vad gäller tillgång till mobiltelefon och dator för de som är dömda till rättspsykiatrisk vård.

Carina A Elgestam(S) anser att behovet av en bättre lagstiftning är akut för att kunna garantera alla medborgares rättsäkerhet och personliga integritet. Hon menar att dagens lagstiftning är otillräcklig då det dels äventyrar ordning & säkerhet dels möjliggör nya brottgärningar av patienterna på rättspsykiatriska kliniker.

- Jag är förvånad att Socialminister Göran Hägglund(Kd) inte är beredd att påskynda en ny lagstiftning som skapar klarhet, trygghet och som i större utsträckning tar hänsyn till alla medborgares personliga integritet i samhället. Det är viktigt att det finns en balans mellan att skydda medborgarnas integritet men även de som sitter inne för vård. Å andra sidan att beivra brott. Denna balansen måste man hela tiden se över, säger Carina A Elgestam.

Carina A Elgestam(S) får även stöd för sina resonemang från Socialstyrelsen som i sina direktiv till regeringen uppmanar regeringen att se över en lagstiftningen och möjligheten att införa generella förbud när det av olika anledningar kan behövas, som exempelvis av ordnings och säkerhetskäl.

Maud Olofsson respekterar inte Riksdagen

Publicerad 2009-04-22 08:24:45 i Allmänt,

Jag har haft eller skulle ha en interpellationsdebatt med Maud Olofsson ang Vattenfall och dess framtid såväl ägandet som om de ska få förtydligat ägardirektiv om att vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle.
Riksdagens arbete på tisdag är så att vid 13.30 startar interpellationsdebatter som fortgår fram till alla är debatterade
vilket inte är ovanligt att det tar fram till 21-22.00 på kvällen. Det är ett uppehåll mellan 16.00-18.00 för partiernas gruppmöten.

Min interpellation om Vattenfall kom upp ca 15.45 (en IP tar ca 20 min) och det var en talare till anmäld.
Talmannen frågade då kammaren om vi skulle påbörja debatten före uppehållet eller ej. Undertecknade tyckte efter ett snabbt övervägande att det var ok,även om debatten skulle bli avbruten och återupptas kl.18.00.

Tänkte att det är många debatter kvar och att det är slöseri med tid att kammaren bryter redan 15 minuter tidigare.
Vad händer då? Näringsministern läser upp sitt svar, undertecknad och Per Bolund har var sitt inlägg och därefter bryter talmannen debatten för gruppmötesuppehåll.
DÅ meddelar Maud Olofsson Jag kommer inte tillbaka, har ett möte. Detta meddelar talmannen kammaren, vilket jag inte tycker är ok. Att ministern tycker det är trist att vänta för att avsluta en debatt är en sak, men vilken respekt har ministern och Maud Olofsson för riksdagen när hon struntar i debatten ?

Det som nu helt missades var ju Mauds svar på mitt och Bolynds debattinlägg utifrån det svar hon lämnat kammaren som förövrigt var tunt i förhållande till frågorna och frågornas vikt för framtiden.

En ministern som är i riksdagen på interpellationsdebatt kan aldrig kalkylera med tiden då vi som ledamöter har rätt
att gå in i varandras debatter. Detta instrument att granska regeringen som jag ser att interpellation är sätter Maud Olofsson ur spel med sitt agerande, och hon bör få stå till svars för detta. Riksdagen har ju naturligtvis satt upp spelreglerna utifrån demokrati och inflytande.Carina

Straff till de som behöver hjälp bäst

Publicerad 2009-04-17 16:30:43 i Allmänt,

I veckan presenterade skolministern ytterligare ett förslag för att få ordning i skolan.
Stökiga elever ska kunna stängas av en vecka. Ett ovanligt korkat förslag och undertecknad kan ju inte låta bli att fundera över För vems bästa ?
Eleven eller läraren.
Några skulle hävda andra elever,och förvisso måste det bli arbetsro i skolan men lösningen är inte att straffa de stökiga.
Det kanske är de som beshöver mest hjälp på vägen till vuxenlivet.
När en elev är stökig i skolan finns det alltid hävdar jag en orsak bakom,det är viktigare med redskap för att ta reda på varför.
Är eleven så stökig så han eller hon inte funkar i klassen får man tiita på en lösning med mindre grupp, eller enskild undervisning under en tid.

Det kan finnas många orsaker till varför barn och ungdommar är stökiga allt från föräldrar som har drogproblem eller psykiska sjukdommar som kanske inte alltid  alla känner till. Det kan också handla att någon vuxen gör eller gjort något som påverkat barnet stark och det finnas också olika sjukdommar som kan ligga bakom.

Då ska dessa barn och ungdommar inte stängas ute kanske när de behöver vuxenvärlden som bäst. Carina

Banbrytande

Publicerad 2009-04-01 22:05:59 i Allmänt,

Idag har vi i riksdagen beslutat om könsneutralt äktenskap. Äntligen tycker säkert många särskilt de som varit med sen 1953 och drivit på i frågan. Jag är glad att vi nu behandlar alla lika i sin kärlek,åtminstånde enligt lagboken.Carina

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela