Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Aldrig publicerat i smålandsposten

Publicerad 2010-09-27 16:40:49 i Allmänt,

Ett debattinlägg som undertecknad sänt till smp om svar på tal vid angrepp på undertecknad från Brännström.

Svar på tal

Katarina Brännström (M) undrar om jag mörkar den socialdemokratiska politiken i min replik till hennes tidigare artikel. Jag mörkar ingenting och svarar gärna om Brännström har några frågor om socialdemokratisk politik eller ideologi.

Moderaternas universallösning på alla samhällsproblem stavas sänkta skatter. Det gällde de gamla moderaterna såväl som de "nya moderaterna". Som den moderat Brännström är kan hon bara argumentera för hur människor får det bättre med sänkta skatter. Då ska jag upplysa Brännström än en gång om att 9 av 10 inkomstgrupper får mer eller ungefär lika mycket kvar i plånboken med vår ekonomiska politik jämfört med borgarnas, enligt Riksdagens utredningstjänst. Vi kommer att höja inkomstskatten endast för dem med inkomster över 40.000 kronor i månaden. Vi kommer också att säga nej till fortsatta skattesänkningar för vi tycker att det är bättre att satsa på förskolan, skolan, vården och omsorgen.

Brännström skriver att jag i förra repliken inte nämnde att vi ska höja ersättningarna till dem som inte arbetar. Då skriver jag det nu. Vi vill höja ersättningarna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att ha en bra sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Det är två grundstenar i vår välfärdspolitik. Med detta sagt vill jag upplysa Brännström att även ensamstående föräldrar kan vara sjukskrivna eller arbetslösa. När Brännström argumenterar för hur ensamstående föräldrar får det bättre med sänkt inkomstskatt bortser hon totalt från dem inte har någon inkomst. Hur har de sjuka och arbetslösa fått det bättre av att du och jag har fått sänkta skatter? Vi vill dessutom öka bostadsbidragen och underhållstödet till ensamstående föräldrar, vilket vi har råd med då vi prioriterar välfärd före stora skattesänkningar.

Har anmält sd

Publicerad 2010-09-22 17:37:12 i Allmänt,

Har nu skickat in en anmälan till allmänna pressombudsmannen ang att undertecknad känner sig kränkt med anledning av att de publicerat i sin tidning en bild där jag tillsammans med alla kvinnliga riksdagsledamöter finns på bild. Bilden är vilseledande då man kan tro att vi är med i sd och vill till riksdagen.
Det är både kränkande och vilseledande. Carina

Resultatet av lång S politik

Publicerad 2010-09-20 17:17:04 i Allmänt,

Idag skördar vi resultatet av lång socialdemokratisk idepolitik !! ELLER

Tänker att vår idepolitik där alla ungar även arbetarnas barn ska få samma möjlighet nu har gjort att vi har tappat många röster. Generellt har arbetarnas ungar nu  fått det så pass bra, så de har råd att rösta på moderaterna.

De har utbildat sig fått bra jobb med bra eller hög lön.
Då glömmer man sitt ursprung och känner att man har råd att rösta borgerligt.
Sjuk eller arbetslös blir man förmodligen inte och blir man det ,så har man egna pengar !!!

Att ett rikt land har råd att hjälpa de som är förföljda har vi också tydligen lagt bakom oss,nu är det egot som gäller. Att bara se till sig själv och sin rädsla har ett pris, vi ser det nu med med sd och 20 mandat i riksdagen.
Kanske det är prislappen på alliansregeringens icke politik i jobbfrågan och fördelningspolitik där allt fler står utanför och lever på marginalen.

I ett tidevarv då allt snurrar allt fortare kanske vi alla behöver sätta oss ner och fundera över vardagen och vad som är viktigast. Undertecknad tror ändock att det är de nära tingen, som att ungarna ska få en bra utbildning och möjlighet till ett jobb, och då vill vi att alla ska få samma chans ELLER ?? Såväl arbetarungar som alla andra. Carina´

 

PS) Är fortfarande stolt socialdemokrat som tror på alla människors lika värde och solidaritet mellan människor(DS

Tack alla ni som tror på alla människors lika värde

Publicerad 2010-09-20 00:48:47 i Allmänt,

Denna stjärnklara historiska valkväll, med ett främlingsfientligt parti invalt i riksdagen och runt om i kommuner och landsting.
Är det inte utan man känner det lite tungt i denna sena timme, men också hur det ska bli för alla de som lever på marginalen.

Tack för allt stöd från er väljare.

Valvaka

Publicerad 2010-09-19 19:14:06 i Allmänt,

Om knappt en timma stänger vallokalerna, sen börjar räkningen av alla röster. Här hemma i Lenhovda har det varit köer i vallokalen under dagen. Det känns positivt och hopp om högt valdeltagande.

Var själv och röstade för några timmar sedan, som vanligt så infinner sig alltid en särskild känsla inför denna stora dag, lite sentimental, då vi alla är lika, varje röst räknas med lika värde, storlek på plånbok eller hur mycket mark man äger spelar ingen roll. Fantastiskt och man ska komma ihåg att det har inte alltid varit så. Om inte arbetarna kämpat för rösträtt mot de konservativa så hade det kunnat se annorlunda ut. Demokrati är ingen självklarhet.

Jag får alltid frågor inför valvakan om jag är i Stockholm eller i Växjö. Men jag väljer alltid att vara på hemmaplan tillsammans med min S-förening,de som en gång nominerade mig. Där finns ett flertal med som en gång när jag var ny i politiken lärde mig mycket om hur man jobbar i styrelser ,nämnder osv. Det är också de som nominerat mig och alltid stöttat mig i alla de uppdrag jag har och har haft. För undertecknad är det viktigt med det lokala fotfästet, man får aldrig glömma sina rötter.

Det blir en spännande kväll. Carina

Rösta på S för solidaritet med de som lever på marginalen

Publicerad 2010-09-18 14:26:47 i Allmänt,

När jag har stått i valstugan på Storgatan i Växjö men också på andra platser i länet har jag träffat många människor och då främst kvinnor som kommit fram till mig och berättat om sin verklighet. Det är rörande berättelser och många lever under svåra ekonomiska förhållanden. Dessa berättelser kommer sällan fram i den politiska debatten och många tror att fattigdom knappt existerar i välfärdslandet Sverige. Den nuvarande regeringen har genomfört en rad reformer som slagit hårt mot redan ekonomiskt utsatta grupper i samhället.

Jag träffade bland annat en medelålders kvinna som var förtidspensionär på deltid och jobbsökande på den andra halvan. Kvinnan berättade för mig att hon inte hade råd att äta kvällsmat varje dag. När jag frågar vad hon gjorde då svarade hon: - Om man äter knäckebröd som är billigt och brer på tjockt med smör så mättar det bättre. Hon berättade även att hon köpt en begagnad dator men hade inte råd med Internet.

Politik spelar roll och gör skillnad, dagens politik är morgondagens verklighet. Vi har haft en moderatledd regering som har genomfört en rad reformer under fyra år som fått negativa konsekvenser för många, inte minst för sjuka, förtidspensionerade, ensamstående med barn och arbetslösa. Vi Socialdemokrater, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har en annan inriktning i vår politik. Det är en politik som skiljer sig från den moderatledda regeringens politik.

Vi vet att barn till ensamstående ofta lever under svåra ekonomiska förhållanden. Vi föreslår därför att underhållsstödet höjs med 100 kronor 2011 och 150 kronor 2012 och vår ambition är att prisökningarna inte ska urholka dess värde under mandatperioden. Vi avsätter därför 250 miljoner kronor 2011 och 375 miljoner 2012.

I dagsläget har den som har hemmavarande barn rätt till ett särskilt bidrag. Detta bidrag är en del av bostadsbidraget. Storleken på bidraget beror på antalet hemmavarande barn. Motsvarande bidrag, men på en lägre nivå, utgår för umgängesföräldrar. Vi vill ge ett tillskott till ensamstående föräldrar genom en höjning av det särskilda bidraget respektive umgängesbidraget med 110 respektive 35 kronor. Det ger en ekonomisk lättnad för ensamstående som ofta har en ekonomiskt svårare situation än andra. Särskilt ensamstående kvinnor i låglöneyrken har ett behov av reformen.

Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning, även om man har varit sjuk en längre period. Därför föreslår vi att stupstocken i sjukpenningen tas bort, och att ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela sjukperioden.

För att öka tryggheten för löntagarna påbörjar vi återuppbyggnaden av arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill bland annat prioritera en sänkning av avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen genom att införa en skattereduktion som kraftigt sänker avgiften för att vara med i a-kassan, till 80 kr i månaden för alla. Vi vill också höja ersättningsnivån i a-kassan till 80 procent och taket till 930 kr/dag 2011 (950 kr/dag 2012). Vårt mål är att 80 procent ska ha 80 procent i ersättning vid arbetslöshet.

Som jag skrev tidigare gör politik skillnad. Den 19 september står vi inför ett vägval. Ska vi fortsätta på den inslagna vägen; stora skattesänkningar för dem som redan har det bra och fortsatta nedskärningar i vår gemensamma välfärd, eller ska vi ha ett samhälle som tar hänsyn till människors olika behov och livssituation? Vi socialdemokrater prioriterar alltid välfärd framför stora skattesänkningar.

 

X-TRA PRIS

Publicerad 2010-09-16 13:08:03 i Allmänt,

För de läsare som ev undrar, har inte hunnit skriva på några dagar har haft fullt upp med valarbete,samt haft en krångladne dator. Men nu öppnades en lucka .......

En stor fråga under valrörelsen är hushållsnära tjänster. Åtminstone i debatten..

Om man lyssnar av den kan man lätt förledas att tro att var och varannan medborgare använder denna möjlighet. Kan bara konstatera att så är det inte.

Förra året var det ca 1,3% av befolkningen som köpte tjänsten nu har det ökat något och ligger runt 2-3%. Intressant med tanke på hur stor frågan verkar vara i den mediala bilden.

 

De som då fått jobb , hur många är de ? Sanningen är att ingen vet, än så länge är det bara uppskattningar och inget mätt som går att säga att det är med säkerhet.

SCB har uppgifter från skatteverket där vi kan se summarna det vill säga kostnaderna utifrån det kan man göra beräkningar

Almega ( branschen själva ) har förvisso mätt och gjort en uppskattning. Då kan det vara viktigt att veta att de mätt under från nov 2009 till feb 2010 och då fått fram en summa, som sedan görs om till antal sysselsatta.

 

För mig säger det en del om de uppgifter som nu görs gällande.

 

Det vi också vet är att majoriteten av de som köper tjänsten bor i storstäderna och främst i Stockholm.

 

Denna fråga som i grunden handlar om X-tra pris på städjobb i hemmet gör mig ganska uppretad när jag vet att samtidigt så går det människor som inte vet hur de ska få mat på bordet i morgon. Barn som lever i fattigdom, långtidssjukskrivna som känner sig utkastade på gatan av samhället då de nu är portade från försäkringskassan och ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Inget fel att få rehabilitering och möjlighet att komma tillbaka på arbetsmarknaden men det måste utgå från individen.

Många lever i dag på socialbidrag för de inte hade råd att vara med i A-kassan då alliansen höjde avgiften rejält.

 

Om dessa människors vardag fått lika mycket utrymme i media skulle debatten se annorlunda ut.

Man kan också fråga sig att om vi nu ska ha X-TRA PRIS (subventioner) på vissa tjänster varför då endast städ och de i som behövs i hemmet varför inte hos frissan, massören eller på spa ??? Ekonomiska drivkrafter stimulerar alltid till jobb.

 

Förövrigt 1,3 miljarder skulle istället kunna användas till 3000 fler anställda i äldreomsorgen.

 

Vad tycker du om du måste välja ????? Carina

Önskar Alliansfritt

Publicerad 2010-09-10 12:16:10 i Allmänt,

I Dagens nyheter kan man idag läsa om Reinfeldt vision om framtiden
citat - Vi har höga välfärdsambitioner men är också tydlig med
ATT
arbetslösa,sjukskrivna,förtidspensionärer,föräldralediga och pensionärer som slutar jobba före 65 års ålder INTE får några skattesänkningar vid borgerlig valseger. slut citat.

Att klyftorna i och med detta ökar ,talar sitt tydliga språk.

Vi har en annan politik och vill att alla dessa medmänniskor ska ha en bättre vardag. För oss handlar det om solidaritet mellan människor och generationen men också mellan sjuk och frisk, arbetstagare och arbetslös.

Är du som jag en person som vill ha solidaritet mellan människor ,rösta då på S.  Carina

ps) sen undrar väl vän av ordning hur man ska finansiera välfärden, det vill säga jobben i skolan och vården
efter alla skattesänkningar, man kan ju inte få allt(ds

Vi kräver rätten till heltid

Publicerad 2010-09-09 08:06:33 i Allmänt,

Läser en platsannons i lördagens smålandspost ,rubriken är ,modesäljare. öfretaget heter eztrad.De söker butiksbiträden på deltid. Skummar lite snabbt runt på övriga annonser, det är inga andra som söker deltidsanställda enbart den som är innom handeln.
Typiskt, anser vi S-kvinnor. Att jobba i butik gör många kvinnor och det är främst där man jobbar deltid,
därför KRÄVER vi en lag med norm på arbetsmarknaden HELTID.

Vem kan leva på en deltidslön, man får ju inte hyran reducerad med hälften för det , eller maten för halva priset.

Idag kommer S-kvinnors förbundsordförande Nalin till Kronoberg detta är ett av de krav vi kommer lobba för. Carina

Många äldre lever på marginalen

Publicerad 2010-09-09 07:56:16 i Allmänt,

Fick en fråga på bloggen av arneroland som handlar äldre som lever på marginalen.  Tyvärr saknas debatt om dessa i årets valdebatt. Eller rättare sagt ytterligare en grupp i samhället som media inte vill belysa och därför blir det tyvärr inte så mycket debatt. Frågan lyder

Fattigpensionärerna, vad vill S göra för dem ?
Jag debatterade i en blogg med en som påstod att S/de rödgröna inte bryr sig om de som av olika anledningar, långvarig sjukdom/ handikap etc, inte fått ihop så många pensionspoäng att de får en vettig pension.

Generella förbättringar i all ära, men resultatet blir då oftast att
de som tjänar mera också får ut mest av det.Vad vi vill göra för de pensionärer som har det allra svårast ekonomiskt är främst att höja bostadstillägget.

Här nedan är några av våra förslag för att göra vardagen lite bättre på ålderns höst.

Vill vi att det ska bli lättare för de riktigt gamla att få hemtjänst och hjälp i vardagen.

Därför vill vi införa en maxtaxa i omsorgen.Högst 100 kr i timmen ska det kosta och inte som idag uppemot 400 kr.

Personer över 75 år ska ha rätt till hemtjänst utan biståndsbedömning. Vi menar att man måste ha rätt att styra över sitt liv

även under ålderdomen.

Jag har en dröm

Publicerad 2010-09-07 15:02:22 i Allmänt,

  Jag har en dröm och en vision om att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Här ska var och en, oavsett bakgrund, få möjlighet att växa och utvecklas utifrån sin egen förmåga.
  Vill leva i ett välfärdsland som bygger på sammanhållning mellan generationer och mellan samhällsgrupper, där alla bidrar och alla får del. Är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar. Människors frihet ökar när klyftorna i levnadsstandard och livsvillkor är små och när män och kvinnor är jämställda.

Folket påverkas

Publicerad 2010-09-06 11:32:09 i Allmänt,

När jägaren fått upp ett villebråd då pågår jakten fram till man fällt djuret. När man  halshögg och hängde folk förr i tiden så fanns det alltid en lysten folkmassa som följde händelsen och allt som oftast med slagord som häng henne ,häng henne.

När man på 12-1300-talet brände häxor på bål var drevet et samma.

Just nu känner undertecknad att det pågår en jakt och ett drev efter vår partiledare Mona

Och kan därför inte låta bli att undra Varför ? och samtidigt känna att det är just det

 att jägaren,journalisten har fått vittring och nu ska villebrådet jagas och fällas.

Varför ställs alltid Mona till svars medans statministern som är man oftast får svara på frågorna och berätta om sin och alliansens politik.

Men de som granskar makten

- inte kan det väl tänkas att de gör skillnad på man och kvinna när de intervjuar, skriver reportage osv. !

I veckan kunde man läsa  på en löpsedel om det ”stackars” statministerparet som blir hånat av

oss socialdemokrater. Att de fått skattesänkningar på 125 000 kr,då är det synd om dem.

Underteckand kunde önska de hade löpsedlar bara varannan dag om alla de som skriver om sin vardag på Kallasverige.se.

Där finns det medborgare som lider i verkligheten främst av den fördelningspolitik regeringen för.

Förövrigt det är ju sant att de fått så pass höga skattesänkningar varför ska då så pass välbärgade göras till offer.

 

Med två veckor kvar till valdagen önskar undertecknad att vi nu får en valspurt på lika villkor

Både mellan kön och partier, alla måste få samma chans även väljarna att via media få en objektiv bild.

 

Senast undertecknad kände att det pågick människojakt var i England hon hette Diana,vill inte dra några paralleller men kan ändock inte låta bli att känna att kvinnor ska alltid jagas.Carina

 

Ps)Föresten Jaktens gudinna Diana ansågs  i Rom  också vara underklassens och särskilt slavarnas beskyddare. Kanske något att fundera över(ds

Utslagen

Publicerad 2010-09-05 19:24:05 i Allmänt,

Vid årsskiftet kastades över 12 000 personer ut ur sjukförsäkringen, pga. regeringens stupstock. Efter ett halvår har endast 370 av dessa (3 %) fått ett vanligt osubventionerat jobb. ( uppgiftslämnare försäkringskassan)

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela