Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Fel väg med alkoholskatt

Publicerad 2013-09-14 10:13:41 i Allmänt, Bilar, familj, företagande, jobb, näringsliv, politik,

Idag rapporterar media om att regeringen föreslår höjd alkoholskatt i höstbudgeten. Tänk jag tror det är fel väg att gå. Tror det är en gammal välkänd alkoholpolitik som vi har lyckats med tidigare under årtionden. Men det var innan medlemskapet i EU och införselkvoten var låg. Idag har vi en införelsekvot som är såpass hög så du gladeligen fyller din bil, utan att det är smuggling.Det å andra sidan gör att vissa krafter finner det lätt att smuggla ,då det ger hyggliga inkomster ganska enkelt. 

Här i södra  Sverige med närheten till Tyskland åker du både billigt och enkelt över dagen och köper det du vill ha. I Tyskland kan du betala med svenska kronor i butikerna, vilket säger en del, precis som att personalen talar svenska. 

Jag har själv varit där en gång och handlat och sett denna otroliga kommers en vanlig vardag. Tycker nog att Anders Borg, Maria Larsson borde åka dit och ta del av hur mycket försäljning det är varje dag.  Då borde de se att vi måste hitta nya lösningar för att hålla alkoholkonsumtion nere. Kent Härstedt gjorde en utredning vill minnas 2005 där han lämnade vissa förslag, den borde dammas av och tittas på, tror inte smugglingen minskats sedan dess. 

Veteranbilar

Publicerad 2013-06-19 15:55:00 i Allmänt, Bilar, politik,

Jag har ställt en skriftlig fråga till miljöministern om veteranbilsentusiaster möjligheter att även i framtiden ha tillgång till delar via att lagra skrotade bilar. Som jag tolkar ministern har hon inte för avsikt att göra någon förändring som försämrar för de med intresse för veteranbilar. I slutet av svaret så skriver minister EK att hon inte har för avsikt att reglera veteranbilsverksamheten vilket gör att jag tolkar det till att det nu blir frid och fröjd. Alla dessa vackra bilar kan nu rulla lugnt i sommar. 

 

Här är svaret från ministern:

Svar på fråga 2012/13:594 av Carina Adolfsson Elgestam (S) Hobbyverksamhet med veteranbilar

Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att veteranbilsentusiasterna även fortsättningsvis kan lagra reservdelar.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur omhänder­tagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken. I uppdraget ingick att lämna förslag till förändringar av det befintliga systemet. Uppdraget Uttjänta bilar och miljön redovisades den 30 juni 2011 till Miljödeparte-mentet. Förslaget har remitterats och bereds inom Regeringskansliet.

Naturvårdsverket har i sin rapport uppmärksammat att ett återkomman-de problem när det gäller bilskrotning är illegala verksamheter. Det har visat sig svårt att skilja mellan vad som är att anse som en yrkesmässig verksamhet och vad som är ren hobbyverksamhet. Det har lett till att illegala bilskrotare inte går att åtala trots att ett stort antal bilar finns på platsen eller att verksamheten har pågått under lång tid. Naturvårds-verket har därför föreslagit att ordet yrkesmässig ska tas bort i defini-tionen av yrkesmässig bilskrotare i bilskrotningsförordningen så att det blir straffbart att skrota en bil utan att vara auktoriserad.

Jag instämmer med Naturvårdsverket i att illegal bilskrotningsverk-samhet innebär ett miljöproblem som vi bör förhindra. Jag kan dock konstatera att definitionen av bilskrotningsverksamhet är bred och innefattar demontering, återanvändning och återvinning i vilket hobbyverksamhet inryms.

Jag har inte för avsikt att reglera veteranbilsverksamhet eller sportbils-verksamhet. Jag ser det därför som lämpligast att behålla nuvarande

reglering och jag får återkomma om andra åtgärder för att komma till rätta med den illegala bilskrotningen.

 

Stockholm den 19 juni 2013

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela