Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Regeringen måste visa på vilja

Publicerad 2011-12-19 11:26:36 i Allmänt,

Nu måste regeringen visa på handlingskraft vad gäller SAAB och inte forsätta sitta vid sidan och titta på. Jag uppmanar näringsministern att genast åka till USa och prata med GM. Därutöver måste regeringen nu ta fram det åtgärdspaket de sa till oss i Näringsutskottet de hade om det värsta hände,och det har det väl nu. Carina

SAAB

Publicerad 2011-12-19 10:21:18 i Allmänt,

Enligt TT har nu SAAB begärts i konkurs, var väl inget annat att vänta tyvärr.

Nu utgår väl lönegarantin så de anställda får den tryggheten. Att som anställd gå och bara vänta är ganska påfrästande , man vill så mycket och har kapacitet. Om undertecknad förstått rätt så har man inte producerat  något sedan mars vilket gör att man tappar i kunskap men också mår dåligt att att bara vara i. ( Kan fortfarande minnas hur det var på min arbetsplats under lågkonjunkturen i början på 1990-talet och alla varsel själv var jag nummer 100 när varsel två las)

 

I Victor Muller kamp för att rädda SAAB verkar det inte spela någon roll vad eller hur han gör, det vill sig inte ändå tyvärr, men det som retar mig mest just nu är GM och deras motstånd.

 

Klart de vill ha varumärket SAAB då det är hyfsat känt i välden och då inte minst kopplat till JAS som inte är samma företag som några tycks tro.

Men undertecknad tycker att det är hög tid att regeringen tar sitt ansvar och hjälper till.

Ser i DI att den svenska ambassadören varit  med i samtal med GM men det borde varit med fler förslagsvis Näringsministern eller rent av statministern den sistnämnda kunde gott och väl ringa Obama. Detta handlar också om handelspolitik tänk man kunde kanske prata träbyggande och kompetens inom det området också, vilket vi har mycket av som skulle kunna gagna USA marknad.

 

Känner med alla anställda. Carina

Free trade can all be winners!

Publicerad 2011-12-16 13:54:51 i Allmänt,

Here in Geneva blow it quite real and rain whipping in your face when you stick your

nose out. Yesterday when the WTO OMC 8 would open it was wrong on the speaker system. now how this can be done at a conference center. It took an hour before it was dissolved. All sat patiently behind. Little is impressed by it, but clearly will be traveling from all over the world, so maybe not an hour here and there doing something, but the undersigned can not get away and think about whether it had been in Sweden if you sat there and waited.

To sit and listen to the views of 153 countries from around the world is impressive just like to sit more than 2000 in the premises. Here are 153 countries and 4 and again in each representation is eight in the room, since there are more outside.

Of course it is sad that you can not get an agreement in the WTO, particularly now that the crises in many economies and companies are going a little so and so, when was increased exchanges between countries strengthen both jobs and the economy.

To meet trade ministers from Indonesia, United Arab Emirates, Mexico and Saudi Arabia are both exciting and instructive but also shows the globalized violence we live in.

Changed just a few words with the Minister of Commerce from Taiwan at the lunch table for them is the WTO really important, which is not surprising given that the WTO is the recognized members and do not live in the shadow of China.
Then, they have good products and innovations and which is itself strongly in the market.

Mingle yesterday with the African countries working together for more entrepreneurship was also exciting, especially the meeting with two MPs from Gana, each one was a Social Democrat also gave a new impetus. an invitation to come to visit they promised. Something to look forward to.

That agreement is now clear what the procurement is of course something that many praises, but we are not capable of agreement in the WTO seems as if the weather and the hassles of technology becomes a mirror.

Now we await the afternoon, when Russia should be admitted as members, which will please many but there are those who do not believe there is a long way to go before it will work well in everyday life, free trade alts.


A little of each as a father through the thoughts in writing from Geneva. CarinaPs) right next sitting now Argentina and it was just a woman from New Zealand are on call to meet people is important (ds

 

 

Frihandel kan alla vara vinnare !

Publicerad 2011-12-16 13:50:29 i Allmänt,

Här i Genève blåser det det ganska realt och regnet piskar i ansiktet när man sticker ut näsan. Igår när WTO OMC 8 skulle öppna så var det fel på högtalaranläggningen. hur nu det kan ske på ett konferenscenter. Det tog en timme innan det var löst. Alla satt tålmodigt kvar. Är lite imponerad av det, fast klart kommer man resande från hela världen så kanske inte en timme hit och dit gör något men undertecknad kan ändå inte låta bli och fundera över om det hade varit i Sverige om man suttit kvar och väntat.

Att sitta och lyssna in synpunkter från 153 länder från jordens alla hörn är imponerande precis som att sitta mer än 2000 i lokalen. Här är 153 länder och 4 på gång i varje delegation är 8 i lokalen ,sen finns det fler utanför.

Det är naturligtvis tråkigt att det inte går att få till en överenskommelse i WTO särskilt nu när det krisar i många ekonomier och företag går lite si och så ,då kunde ökat utbyte mellan länder stärka både jobb och ekonomi.

Att möta handelsministrar från Indonesien, Förenade Arabemiraten, Mexico eller Saudiarabien är både spännande ,lärorikt men visar också vilken globaliserad väld vi lever i.

Bytte nyss några ord med handelsministern från Taiwan vid lunchbordet för dom är WTO jätteviktigt ,vilket inte är så konstigt med tanke på att i WTO är de erkända medlemmar och behöver inte leva i skuggan av Kina.
Sen har de bra produkter och och innovationer som står sig starkt på marknaden.

Minglet i går hos de Afrikanska länder som samarbetar för ökat företagande var också spännande och inte minst mötet med två parlamentariker från Gana ,var den ena var socialdemokrat gav också nya impulser. en inbjudan skulle komma för besök lovade de. Något att se fram emot.

Att en överenskommelse nu är klar vad gäller upphandling är naturligtvis något som många lovordar men att vi inte klarar av överenskommelse i WTO känns ungefär som om vädret och krångel med teknik blir en spegling.

Nu inväntar vi eftermiddagen då Ryssland ska bli antagna som medlemmar vilket många ser fram emot men samtidigt finns det de som inte tror det är lång väg kvar innan det kommer funka i vardagen, frihandel altså.


Lite av varje som far genom tankarna i skrivande stund från Genève. Carina

 

Ps) precis intill sitter nu Argentina och det kom precis en kvinna från Nya Zeeland hör på samtalet att möten mellan människor är viktigt (ds

Geneve WTO FAC

Publicerad 2011-12-16 07:23:27 i Allmänt,

När människor möts uppstår samtal,undertecknad hoppas att dessa samtal här på plats i Geneve kan för framtiden skapa bättre förutsättningar för överenskommelse i WTO. Alla konstaterade igår vid öppningsmötet att det är tråkigt att det inte finns överenskommelse, MEN gör nått åt det i stället kan undertecknad känna.

Det finns glädjeämnen också förstås vilket ändå skapar lite ljus i tunnlen för möjligheterna inför framtiden om att saker och ting går att lösa. GPA som handlar om upphandling,där kom man överens,även om det tog på slutet en hel natts överläggningar. Det öppnar upp för ökade möjligheter för företag att göra affärer.

Har även haft intressanta bilateriala möten med Indonesien och  Förenade Arabemiraten.

Att möta Afrikaner och lyssna in deras planer för framtiden vad gäller ökat företagande känns lovande.Carina

ps) kommer några mer rader framåt kvällen när jag landat i Sverige (ds

Handel en vinst !

Publicerad 2011-12-15 04:47:50 i Allmänt,

Är i skrivande stund i Genève där det är ministermöte FAC och WTO möte.
Båda sätter fokus på handel och särskilt frihandel. Från svensk sida är vi sedan länge förespråkare för öppen handel med vår omvärld. Alla länder ser det inte med samma öppna ögon, vilket i sin tur leder till problem. Det som är mäkligt är att det är de stora kontinenterna som är mest tveksamma eller känner mest rädsla, undertecknad tror art det är rädsla i grunden. Rädsla att tappa jobb produktion och kunskap.

Länder som Brasilien,USA Indien,Kina med sina stora folkmängder har kanske lättare att känna att nä vi vill inte vara så frihandelssinnade ,vi har en stor marknad för våra varor och tjänster inom våra länder varför ska vi släppa in andra på vår marknad dom tar våra jobb !

 

Små länder som Sverige vet att man måste göra affärer med grannarna för att få tillräckligt med kundunderlag men det räcker inte. Det är därtill viktigt att ha en  välfärdsmodell som bygger på att både kvinnor och män arbetar och att samhället reducerar de ekonomiska riskerna vid sjukdom och arbetslöshet. Samt satsar på utbildning. Så står vi starka och så kan man stärka sin konkurrens även i länder som Brasilen,Kina Indien och USA gäller bara att våga höja blicken lite bortom sitt egna. Carina

Kärnkraft är det en dimridå

Publicerad 2011-12-06 15:34:22 i Allmänt,

Moderaten Katarina Brännström föreslår att det ska byggas kärnkraftsverk i Karlshamn i Blekinge. Märkligt förslag ,särskilt uttalandet om att Blekinge är glesbefolkat så det är ok,till skillnad från Malmöregionen.

Undertecknad tror det är en dimridå för att slippa den besvärliga debatten om elprisområden där område fyra som vi tillhör får dyrare pris. Inte lätt för elintensiv industri som de säger sig värna. Carina

Ett annat Sverige är möjligt

Publicerad 2011-12-04 21:40:49 i Allmänt,

När undertecknad funderar över dagens Sverige kan man inte låta bli att tänka att orättvisorna ökar inte minst inom sjukvården. Att klass och kön spelar roll i kontakt med sjukvården har vi vetat länge men att det är så illa som nu i ett rikt land som vårt är svårt att förstå. Att medborgare som är lågavlönade, lågutbildade eller invandrare inte får samma möjlighet i kontakt med sjukvården är fullständigt oacceptabelt. Ett annat Sverige är möjligt men då måste vi våga ta upp kampen peka på dessa problem och erkänna att vi kan inte få alla dessa skattesänkningar om vi samtidigt vill ha en bra välfärd som alla får del av vid behov inte bara de med hyggliga löner och bra jobb.

Nu är förtroende rådet slut och många partikamrater känner nog nu att vår politik håller även på 2000-talet
Värdeburen tillväxt och kunskapsbaserad ekonomi,är hållbart och bygger på en ideologi där alla människor får en möjlighet , efter sin egen förmåga. för mig är det frihet. Carina

Förtroende för Håkan

Publicerad 2011-12-02 13:12:00 i Allmänt,

Undertecknad är upprörd över dessa gubbar ( det börjar bli ganska tydligt vilka ) som ständigt har behov av att vilja skada socialdemokraterna ,annars skulle vi inte hela tiden via media få ifrågasättande av vår partiledare.

Det verkar vara någon form av vendetta. De som hela tiden återkommer är de som själva var i fokus och spekulation om att ev bli partiledare. Hade de då redan tänkt sig in i rollen och nu går och grämer sig så pass mycket att det är viktigare att uttala kritik och få rubriker i rampljuset än att värna partiet och vara lojala.

Tänker på vårt gamla talesätt Enade vi står, söndrande vi falla. Kan inte låta bli att fundera att är det det som är gubbmaffians avsikt .......

Det som särskilt saknas i debatten är kvinnors röster, bara för att vissa män verkar driva kampanj och media älskar sedvanligt rosornas krig kan man vara förundrat varför är det ingen som efterfrågar vad kvinnorna står.
Veronica Palm uttalade förra veckan förtroende för Håkan Juholt,jag gör det samma vi behöver bli fler,annars blir det ingen valseger. Griniga gubbar som känner sig omkörda ska inte få rasera vårt parti, SÅ

Upp till kamp .............

Undertecknad är övertygad om att det blir ett bra förtroenderåd med tydlig politik och det måste väl ändå vara kampen för rättvisa och alla männsiskors lika värde som är det viktiga inte vendettor. Carina

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela