Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Lika möjligheter

Publicerad 2014-01-31 09:34:24 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, arbete, bostäder, familj, företagare, jobb, näringsliv, personal, politik, sjukvård, skola, utbildning,

Idag startas vart femte företag av personer med utländsk bakgrund. Företagarna finns inom alla branscher, inte som många tror, bara pizzerior och inom resturang. Däremot finns ett problem vad gäller likabehandling, allt för många vittnar om att i möte med långivare och rådgivning, känner de sig som andra klassens medborgare, detta är inte ok. Vi måste alltid, behandla alla människor utifrån lika värde. 

Lika möjligheter ökar tillväxten. 

Trygghetslarm och dödsfall del 2

Publicerad 2014-01-30 10:07:27 i Allmänt, politik, säkerhet,

Idag fick jag svar av äldreminister Maria Larsson angående min fråga om hur regeringen ska säkerställa att trygghetslarmen fungerar över hela landet. Jag påvisade i min fråga att det är stora problem att med införandet av den nya digitala tekniken för trygghetslarmen. Min fråga var egentligen ställd till It- och energiminister Anna-Karin Hatt just för att jag påpekade problemen med blandningen av ny och gammal teknik. 

Jag fick som svar att regeringen övervakar övergången till ny teknik men vad hjälper det när vi nu ser många olycksfall pga att tekniken inte fungerar. 
 
Här kan du läsa mer om trygghetslarm som inte fungerar
Från expressen
 
Svt om trygghetslarm
 
Här nedan kan ni läsa hela svaret från Maria Larsson
 

Svar på fråga 2013/14:315 av Carina Adolfsson Elgestam (S) Fungerande trygghetslarm i hela landet

Carina Adolfsson Elgestam har frågat it- och energiministern vilka åt­gärder statsrådet anser att staten ska vidta för att trygghetslarmen ska fungera väl oavsett var man bor i landet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Kommunerna har ansvar för äldre personers grundläggande trygghet. Trygghetslarm är i dag den vanligaste tjänsten som den kommu­nala äldreomsorgen tillhandahåller personer som känner sig otrygga. I dag är det över 200 000 personer som har trygghetslarm, varav den absoluta merparten är analoga.

Eftersom vi är mitt i ett pågående teknikskifte – där teleoperatörer av­vecklar den fasta traditionella telefonin och övergår till internet baserad kommunikation via fast anslutet bredband i hemmet och mobilnät – är det vitalt att kommunerna skyndsamt övergår från analoga till digitala trygghetslarm.

Trygghetslarmsfrågan är emellertid mer komplex än vad man vid en första anblick kan ana. Mycket beroende på de många aktörer som är involverade: kommunen, brukaren, teleoperatörer, larmmottagare och omsorgspersonal. Det handlar om en trygghetskedja som måste hänga ihop från början till slut och att kommunerna tar ansvar för hela kedjan.

Regeringen är alltså väl medveten om problematiken och komplexiteten i frågan om trygghetslarm.Vi har därför genomfört och kommer att ge­nomföraflera insatser för att skynda på övergången till digitala larm. Insatserna syftartillatt ge kommunerna vägledningoch verktyg för hur de kan hantera teknikskiftet och trygghetslarmlen på ett bra sätt. De syftar också till att driva på och följa upp hur varje kommun tar sitt ansvar.

I juni 2010 fick Hjälpmedelsinstitutet ett uppdrag attgenomföra ut­vecklings- och informationsinsatser för att stödja kommunerna att stärka säkerheten i trygghetslarmtjänsterna i samband med införandet av digital teknik inom teleområdet. En storskalig försöksverksamhet och teknik­tester genomfördes. Som ett resultat av detta har vi bättre kunskap om vad som krävs för att klara övergången från analog till digital teknik. Ett standardiseringsarbete för trygghetslarmen startades också inom ramen för uppdraget. Tack vare detta har nu Swedish Standards Institute (SIS) fått uppdraget att leda arbetet med standardisering av trygghetslarm i EU.

För andra året i rad erbjuder nu staten ett stimulansbidrag till kommu­nerna, bl.a. för att säkerställa att de larm som beviljas är digitala och fun­gerar. För att få del av pengarna måste kommunen ha fattat beslut om att de ska påbörja processen att övergå till digitala larm.Staten finansierar också regionala samordnare, som bl.a. har i uppdrag att driva på i över­gången till digitala trygghetslarm.SKL har även fått medel för att ta fram en vägledning och för att erbjuda en larmsupport i frågor kring larmen. Staten och SKL har kommit överens om att SKL ska stödja kommunerna i övergången och aktivt bidra till att frågan blir en ledningsfråga i kommunerna.

I en överenskommelse mellan staten och SKL har regeringen aviserat ett uppdrag till Handisam, att tillsammans med bl.a. Post- och Telestyrelsen ta fram och sprida information om digitala larm(Stöd till en evidensba­serad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten för 2014).Socialstyrelsen har fått i uppdrag attta fram ett stöd till kommunerna i hur de kan få till bättre rutiner och kontroller när det gäller hantering av larm. Socialstyrelsenska även få i uppdrag att kartlägga och redovisa hur varje kommun jobbar med larmen.

Regeringen har således gjort mycket för att stödja utvecklingen och kommer att fortsätta följa den.

 

Stockholm den 29 januari 2014

 

 

Maria Larsson

Företagshemligheter

Publicerad 2014-01-29 14:05:00 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, företagande, företagare, jobb, näringsliv, personal, politik, säkerhet, utbildning,

Vad är en företagshemlighet , kan man fundera över, om man röjer en företagshemlighet är allvarligt och vilken lagstiftning som ska gälla , kan man också fundera över. Kommissionen har ett förslag om att harmonisera lagstiftningen om röjande av företagshemlighet ska bli gemensam lagstiftning. På sikt är det ett bra förslag men idag är det oklart om Vad företagshemligher är. Hur ska man då veta vad som är rätt eller fel. Bättre analys behövs om vad det är innan vi lämnar över beslutet till EU. Alliansen tycker som vanligt kör på , vi löser ev problem på resans gång. 
 
Uppdaterad
Här kan ni se mitt inlägg i riksdagen 28 januari

Warszawa

Publicerad 2014-01-28 17:05:35 i Allmänt,

Har varit två dagar i Polens huvudstad Warszawa. Här är mycket god mat och bra service. Att energifrågan är het här är tydlig, särkilt skiffergas som de tror mycket på. I Sverige och många andra länder är vi skeptiska. 
Att du oroar sig för utvecklingen i Ukraina är helt naturligt, med deras gemensamma historia men också för energisamarbete.

Idag har ju premiärministern avgått så vi får hålla tummarna att det blir en lösningen nu.

Att folket i Polen är lite misstänksamma till sin nästa kanske inte är så konstigt med deras historia. Att varit förtryckt under så många år sätter sina spår naturligtvis. 

Nu är det boarding så ....

Jobb på landsbygden

Publicerad 2014-01-26 23:17:31 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, arbete, energi, företagare, näringsliv, politik, skola, utbildning,

Har haft debatt med landsbygdsministern Erlandsson, utifrån att Livsmedelsverket föreslår att vi ska äta mindre ost. Orsak klimatförstöring. Blir lite dubbelmoral när regeringen säger, vi satsar på matlandet Sverige , de ska ge 10 000 nya jobb, och sedan kommer en myndighet som får sina uppdrag av samma regeringing och säger 
Ät mindre ost. I detta fall en myndighet som jobbar med kostråd, inte klimatfrågan. 
Våra företag inom jordbruket har oftast tuffa villkor och hård eller ska man säga låg ersättning för mjölken. Om då en myndighet rekommenderar , vi ska äta mindre av just den produkten, ökar risken att de ekonomiska riskerna blir än större och allt fler arbetslösa. 
Sedan Alliansregering tillträdda 2006 har det försvunnit 10 000 jobb i de gröna näringarna. Allvarligt tycker jag, men minister var ganska nöjd med sina förslag, och körde mest skrämselpropaganda om skattehöjningar. 

Vi har förslag på förändring 

Politik kan påverka företagen

Publicerad 2014-01-23 09:45:00 i Allmänt, politik,

Igår i Smålandsposten så försvarade Marcus Svensson, arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, i sin ledare. Jag blev förvånad över hur han kan försvara den passivitet som den nuvarande samt den förre arbetsmarknadsministern har visat. 
 
Det här gör mig väldigt arg så jag skrev ett brev till ledarredaktionen som publicerades idag
Så här ser brevet ut
 

Utbytt

Publicerad 2014-01-21 08:49:00 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, arbete, företagare, personal, uppsagd,

Läser i tidningen Arbetet (fler borde läsa den) om lackerare som blivit uppsagda pga arbetsbrist. Så kan ske inte minst i en tid då det byggs för lite, men här är det ÄN mer alvarligt ,då de har blivit ersatta av inhyrd personal i stället. Fy skäms Alucrom. Läs artikeln här
Något är fel i vårt samhälle när arbetskraft som jobbat i 30 år på samma företag blir uppsagda och ersätts med ny personal på det här sättet.
Rättsläget är oklart vad gäller LAS ,då det saknas regler om inhyrd personal, eftersom när Lagen om anställningsskydd skrevs så fanns det inte bemanningsföretag i Sverige.
Som jag ser det så handlar det det här om att blu utnyttjad. Personalen duger så länge den är frisk och drar in pengar till företagaren, men åldrande personal är säkrast att byta ut och därför tar de in nya unga friska på det här sättet. 
Det är tur att inte alla företagare tänker så, men ändock något har något gått sönder i vårt samhälle när utbytt personal är vardag.
 
För att få till förändring måste vi byta regering till en som tänker solidariskt. Det är allvar nu!
 

Drömmar

Publicerad 2014-01-17 21:01:49 i Allmänt, TV, barn, familj, företagande, lärare, näringsliv, utbildning,

Alla har vi drömmar om framtiden, min är efter 25 år i demokratins tjänst att återgå till mina barndomsdrömmar. När jag var mellan 8-12 drömde jag om att i första hand bli sångerska och andra hand inredningsdekoratör. När jag till hösten lämnar riksdagen gäller det att ha nya planer. Jag har det och efter funderingar så väcker jag upp drömmen och mitt stora fritidsintresse trädgård. 
Jag har påbörjat en utbildningen i trädgårdsdesign med tanke att starta företag och sälja tjänster. 
Idag har jag tagit de första stegen känns bra men krävande, inte minst med tanke på att lära sig studera inte bara läsa in texter. 

Planerar hemsida håll ögonen öppna , ger en hint här

Trygghetslarm och dödsfall

Publicerad 2014-01-15 08:46:00 i Allmänt, politik, säkerhet,

Idag har SVT rapporterar om de stora problem som har uppstått i och med att 95% av alla trygghetslarm fortfarande är analoga och att övergången till de digitala larmen inte har fungerat. När omodern teknik ska samsas med modern teknik så blir det problem.

SVT rapporterar om flera fall där personer har blivit liggande med ett ej fungerande larm i flera dagar.

Här kan ni läsa om det

Här är Uppdrag granskning undersökning som visa att 95% av larmen fortfarande är analoga

Uppdrag granskning visa också exempel på fall där larmen inte fungerat

Västmanland, 2011. En 87-årig man ramlar och ligger i 36 timmar på grund av bristande provlarmningar. Avlider på sjukhus.

Skåne, 2012. En 86-årig kvinna ligger i nära fyra dygn utan hjälp. Hon beskriver dagarna som ”de värsta i sitt liv”.

Bohuslän, 2013. En man ramlar när han ska sätta blommor i en vas. 11 timmar senare hittas han av personalen. Han är stel och öm och har blåmärken. Larmet har inte fungerat.

Jag har vid ett fler tal till fällen lagt förslag i riksdagen att vi måste göra något åt det här och det måste ske snabbt. Människor ska inte behöva dö för att teknik inte fungerar. Det är dags att ta tag i problemet. Staten måste också ta sitt ansvar och inte bara lämna över det till kommunen.

Här kan ni läsa debatten som jag hade efter att ha ställt en fråga i ämnet till ansvarig minister Anna-Karin Hatt den 4 april 2012

Svaret kan ni läsa här

Investera i lärarna

Publicerad 2014-01-09 16:33:41 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, barn, elever, familj, lärare, skola,

Det finns inget viktigare för en elevs resultat än att de möter skickliga lärare. Därför behöver vi låta lärarna använda och utveckla sin pedagogik och professionella kompetens fullt ut. Vi vill skapa en nationell samling för läraryrket. Lärarna ska ha högre lön, bättre arbetsvillkor och rätt till kontinuerlig kompetensutveckling. De ska få större karriärmöjligheter och mindre administrativ börda, så att de kan sätta barnen framför blanketterna.

Tidiga insatser – fler speciallärare

Publicerad 2014-01-08 13:30:56 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, barn, bostäder, politik, skola,

Forskningsläget kan inte vara tydligare: det är tidiga insatser som har störst effekt. Elever ska inte behöva vänta på att få stöd. Så snart behov och svårigheter upptäcks ska stöd sättas in.
Därför vill vi investera en halv miljard för att utbilda 1000 fler speciallärare och specialpedagoger i skolan. Inget barn ska falla mellan stolarna.

Mindre klasser i de yngre årskurserna

Publicerad 2014-01-06 15:51:45 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, barn, familj, skola,

Såväl internationell som svensk forskning visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat. Därför vill vi investera 2 miljarder för att skapa mindre klasser, från förskoleklass till årskurs 3, så att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Vi kan då minska elevantalet med upp till 5 barn i de yngre klasserna. Det hjälper både de som halkat efter – och de som vill springa före och lära sig mer.

Nakenhet

Publicerad 2014-01-03 19:59:00 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, barn, familj, idrott, kläder, politik,

Läser i dagens Smålandshttp://www.smp.se/nyheter/vaxjo/radda-att-fotas-i-omkladningsrummet(4091809).gmposthttp://www.smp.se/nyheter/vaxjo/radda-att-fotas-i-omkladningsrummet(4091809).gm om att skolungdomar är rädda för att duscha i skolan. De känner en risk i sin nakenhet att bli fotade och upplagda på sociala media. Man undrar egentligen hur det är, vem vill sin nästa något sådant.

Tänker att nakenhet har alltid intresserat människan, är naturligt inte minst för fortplantningen men att utnyttja och förnedra kan inte vara ok .Att sätta upp väggar är kanske en lösning,eller att man bygger duchar och omklädningsrum som är enskilda. Annars kan man faktisk rent av förbjuda mobil i samband med idrott. Att alla elever får lämna ifrån sig den under lektionen och får tillbaka den efter lektionen. ( de kan vara inlåsta, så blir det mindre risk för stöld) Vän av ordning kan tycka det är ett intrång på integriteten, men att ta en nakenbild och publicera är änn värre !Kanske en skärpning i lagstiftningen behövs !

När jag var ung på 1970-talet var vi många som var blyga, men vi behövde aldrig känna rädsla för att bli fotade i omklädningsrummet, möjligtvis att några kände sig tittade på av den manliga gympaläraren som alltid kom in i duschrummet och kollade så vi alla duschade. Vi hade också på skolan i Älghult uppdelat så vi flickor hade gymnastik ( som ämnet hette på den tiden) själva. Därav var det alltid lugnt både under lektionen och i omklädningsrummet

 

ps) som riksdagsledamot händer det på vissa möten där avlyssning misstänkts att vi inte får ha med mobil i sammaträdesrummet(ds

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela