Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Strandskydd och glesbygd

Publicerad 2014-06-18 17:49:26 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, arbete, dinröst, familj, företagande, konflikt, miljö, näringsliv, politik, säkerhet, utbildning,

Har idag haft ett kort debattinlägg i kammaren om strandskydd. Min första debatt i kammaren i jan 1999 handlade precis om det. Att i Kronobergs län med 650 mil strand kunna bygga strandnära vid några stränder skulle kunna öka attraktion, särskilt i våra mindre glesbygdskommuner. Om tre km strand skulle bebyggas , skulle det fortfarande finnas 649,7 kvar. Självklart ska det alltid finnas tillgång för djur och 
människor att röra. Idag har riksdagen beslutat om enklare regler vid små sjöar och vattendrag. 
Däremot i min nya kommun Mörbylånga med stränder runt om ön, ska och bör reglerna vara restrektiva. Vårt land ser olika ut, och i detta fall får förhållandena avgöra. Viktigt med bra och långsiktig samhällsplanering. Tja nu knöts nog påsen ihop igen, med mina snart 16 år i riksdagen. 

Att starta krig

Publicerad 2014-03-02 21:25:35 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, Ryssland, Ukraina, energi, konflikt, politik, skola, säkerhet, utbildning,

Vi följer väl alla nu vad som pågår på Krimhalvön. Rykten pågår vilket är typiskt i det läge de nu är. 
Är ett krig på frammarsch, eller är det skrämsel och hot från Ryssland mot Ukraina. FN , Nato, EU vad kan göras. Det som började om ett handelsavtal håller nu på att växa till krigshandlingar. 
Anno 2014 i vår upplysta och utvecklade värld torde detta inte ske. Krig är ett primitivt sätt att lösa en konflikt. 

Ukraina, håller tummarna

Publicerad 2014-02-22 11:37:41 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, energi, företagande, näringsliv, politik, sjukvård, säkerhet, utbildning,

I skrivande stund nås jag av ännu ett TT meddelande. Ukrainas ledning borta,presidentens högkvarter övergivet. Vad det betyder svårt att veta just nu.
Slås bara av, tur att EU igår beslutade om Sanktioner och då personliga. Inga pengar att sko sig på, Om det intresset nu skulle finnas. 
Jag håller nu tummarna för nyvalet, att Julia släpps fri och att den demokratiska utvecklingen kan fortsätta. 
Tänk detta rika grannland med så många möjlighet för tillväxt, klart det finns intresse från många håll. 
Där mineraltillgångar och energi är stora tillgångar 
, verkar det alltid uppstå konflikt. 

Vi får nu tro det är slut på blodbadet i Kiev. 
Tänker också, bra jobbat av EU utrikesministrar, och att EU som fredsunion är en tillgång för oss alla. 
Alternativet vill jag inte tänka på just nu. 

Trygghetslarm och dödsfall del 2

Publicerad 2014-01-30 10:07:27 i Allmänt, politik, säkerhet,

Idag fick jag svar av äldreminister Maria Larsson angående min fråga om hur regeringen ska säkerställa att trygghetslarmen fungerar över hela landet. Jag påvisade i min fråga att det är stora problem att med införandet av den nya digitala tekniken för trygghetslarmen. Min fråga var egentligen ställd till It- och energiminister Anna-Karin Hatt just för att jag påpekade problemen med blandningen av ny och gammal teknik. 

Jag fick som svar att regeringen övervakar övergången till ny teknik men vad hjälper det när vi nu ser många olycksfall pga att tekniken inte fungerar. 
 
Här kan du läsa mer om trygghetslarm som inte fungerar
Från expressen
 
Svt om trygghetslarm
 
Här nedan kan ni läsa hela svaret från Maria Larsson
 

Svar på fråga 2013/14:315 av Carina Adolfsson Elgestam (S) Fungerande trygghetslarm i hela landet

Carina Adolfsson Elgestam har frågat it- och energiministern vilka åt­gärder statsrådet anser att staten ska vidta för att trygghetslarmen ska fungera väl oavsett var man bor i landet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Kommunerna har ansvar för äldre personers grundläggande trygghet. Trygghetslarm är i dag den vanligaste tjänsten som den kommu­nala äldreomsorgen tillhandahåller personer som känner sig otrygga. I dag är det över 200 000 personer som har trygghetslarm, varav den absoluta merparten är analoga.

Eftersom vi är mitt i ett pågående teknikskifte – där teleoperatörer av­vecklar den fasta traditionella telefonin och övergår till internet baserad kommunikation via fast anslutet bredband i hemmet och mobilnät – är det vitalt att kommunerna skyndsamt övergår från analoga till digitala trygghetslarm.

Trygghetslarmsfrågan är emellertid mer komplex än vad man vid en första anblick kan ana. Mycket beroende på de många aktörer som är involverade: kommunen, brukaren, teleoperatörer, larmmottagare och omsorgspersonal. Det handlar om en trygghetskedja som måste hänga ihop från början till slut och att kommunerna tar ansvar för hela kedjan.

Regeringen är alltså väl medveten om problematiken och komplexiteten i frågan om trygghetslarm.Vi har därför genomfört och kommer att ge­nomföraflera insatser för att skynda på övergången till digitala larm. Insatserna syftartillatt ge kommunerna vägledningoch verktyg för hur de kan hantera teknikskiftet och trygghetslarmlen på ett bra sätt. De syftar också till att driva på och följa upp hur varje kommun tar sitt ansvar.

I juni 2010 fick Hjälpmedelsinstitutet ett uppdrag attgenomföra ut­vecklings- och informationsinsatser för att stödja kommunerna att stärka säkerheten i trygghetslarmtjänsterna i samband med införandet av digital teknik inom teleområdet. En storskalig försöksverksamhet och teknik­tester genomfördes. Som ett resultat av detta har vi bättre kunskap om vad som krävs för att klara övergången från analog till digital teknik. Ett standardiseringsarbete för trygghetslarmen startades också inom ramen för uppdraget. Tack vare detta har nu Swedish Standards Institute (SIS) fått uppdraget att leda arbetet med standardisering av trygghetslarm i EU.

För andra året i rad erbjuder nu staten ett stimulansbidrag till kommu­nerna, bl.a. för att säkerställa att de larm som beviljas är digitala och fun­gerar. För att få del av pengarna måste kommunen ha fattat beslut om att de ska påbörja processen att övergå till digitala larm.Staten finansierar också regionala samordnare, som bl.a. har i uppdrag att driva på i över­gången till digitala trygghetslarm.SKL har även fått medel för att ta fram en vägledning och för att erbjuda en larmsupport i frågor kring larmen. Staten och SKL har kommit överens om att SKL ska stödja kommunerna i övergången och aktivt bidra till att frågan blir en ledningsfråga i kommunerna.

I en överenskommelse mellan staten och SKL har regeringen aviserat ett uppdrag till Handisam, att tillsammans med bl.a. Post- och Telestyrelsen ta fram och sprida information om digitala larm(Stöd till en evidensba­serad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten för 2014).Socialstyrelsen har fått i uppdrag attta fram ett stöd till kommunerna i hur de kan få till bättre rutiner och kontroller när det gäller hantering av larm. Socialstyrelsenska även få i uppdrag att kartlägga och redovisa hur varje kommun jobbar med larmen.

Regeringen har således gjort mycket för att stödja utvecklingen och kommer att fortsätta följa den.

 

Stockholm den 29 januari 2014

 

 

Maria Larsson

Företagshemligheter

Publicerad 2014-01-29 14:05:00 i Allmänt, Carina Adolfsson Elgestam, företagande, företagare, jobb, näringsliv, personal, politik, säkerhet, utbildning,

Vad är en företagshemlighet , kan man fundera över, om man röjer en företagshemlighet är allvarligt och vilken lagstiftning som ska gälla , kan man också fundera över. Kommissionen har ett förslag om att harmonisera lagstiftningen om röjande av företagshemlighet ska bli gemensam lagstiftning. På sikt är det ett bra förslag men idag är det oklart om Vad företagshemligher är. Hur ska man då veta vad som är rätt eller fel. Bättre analys behövs om vad det är innan vi lämnar över beslutet till EU. Alliansen tycker som vanligt kör på , vi löser ev problem på resans gång. 
 
Uppdaterad
Här kan ni se mitt inlägg i riksdagen 28 januari

Trygghetslarm och dödsfall

Publicerad 2014-01-15 08:46:00 i Allmänt, politik, säkerhet,

Idag har SVT rapporterar om de stora problem som har uppstått i och med att 95% av alla trygghetslarm fortfarande är analoga och att övergången till de digitala larmen inte har fungerat. När omodern teknik ska samsas med modern teknik så blir det problem.

SVT rapporterar om flera fall där personer har blivit liggande med ett ej fungerande larm i flera dagar.

Här kan ni läsa om det

Här är Uppdrag granskning undersökning som visa att 95% av larmen fortfarande är analoga

Uppdrag granskning visa också exempel på fall där larmen inte fungerat

Västmanland, 2011. En 87-årig man ramlar och ligger i 36 timmar på grund av bristande provlarmningar. Avlider på sjukhus.

Skåne, 2012. En 86-årig kvinna ligger i nära fyra dygn utan hjälp. Hon beskriver dagarna som ”de värsta i sitt liv”.

Bohuslän, 2013. En man ramlar när han ska sätta blommor i en vas. 11 timmar senare hittas han av personalen. Han är stel och öm och har blåmärken. Larmet har inte fungerat.

Jag har vid ett fler tal till fällen lagt förslag i riksdagen att vi måste göra något åt det här och det måste ske snabbt. Människor ska inte behöva dö för att teknik inte fungerar. Det är dags att ta tag i problemet. Staten måste också ta sitt ansvar och inte bara lämna över det till kommunen.

Här kan ni läsa debatten som jag hade efter att ha ställt en fråga i ämnet till ansvarig minister Anna-Karin Hatt den 4 april 2012

Svaret kan ni läsa här

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela