Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Besvikelsen är stor....!

Publicerad 2008-05-29 12:43:22 i Allmänt,

Nu ser vi efterspelet av vårdnadsförbundets strejk. Det oroar mig att det rapporteras om
- Att besvikelsen är stor och alla de som journalister pratar med säger samma sak mer eller mindre.

När man förhandlar handlar det ju om att ge och ta för att båda parter ska känna sig hyfsat nöjda, jag antar att det är det ledningen i vårdförbundet och deras extra kongress kom fram till. Därav att man valde att anta budet.

När nu media kör besvikelsedebatten är det allt för många som hänger på stället för att känna STOLTHET över det man TILLSAMMANS åstadkommit. Visst ni nådde inte ända fram men man lyckades att förena sig under sex veckor för en gemensam sak högre och bättre lön.

Redan hör man signaler om att kanske några kommer att lämna vårdförbundet och det är just det som är det stora hotet. Det finnas tyvärr idag allt för många krafter som vill se en splittrad  fackföreningsrörelse och då är ingen vinnare.

För mig är de gamla slagorden lika tydliga idag som för hundra år sedan.
ENADE VI STÅR SÖNDRANDE VI FALLA.
Så uppmaning och varningens ord till medlemmarna i vårdförbundet, håll ihop för alternativet är sämre. Carina

Avbryter entreprenad

Publicerad 2008-05-27 21:59:35 i Allmänt,

Inte utan att man idag ropar JIPPI.
Borgarna i landstinget Kronoberg avbryter upphandlingen av Ljungby lasarett.
Det är många som drar en lättnade suck.
Enligt de röster jag tog del av via radion så kände man både glädje och ökad trygghet i och med beslutet. Carina

För några få

Publicerad 2008-05-26 21:41:25 i Allmänt,

Nu föreslår Regeringen med Jan björklund i spetsen Elitklasser på gymnasiet där särskilt begåvade elever ska få gå.Orsakerna är två efter vad jag kan förtstå.
Ett -de begåvade eleverna ska inte behöva sitta och rulla tummarna!
Två - Att göra sig av men den socialdemokratiska jantelagen i skolpolitiken.

För mig är detta ett första steg mot ett soteringssamhälle och soteringsskola.
Du som är begåvad ska få möjlighet att gå i de bästa  av skolor medans du som inte är det får nöja dig med sämre.Det är ett stort steg mot att samhället väljer att satsa särskilt på några utvalda.

Dessa begåvade elever lär inte behöva så mycket extra stimmulans i förhållande till de elever som behöver extra och ibland kanske längre lärotid. Vore det inte en bättre investering att utbilda lärarna och kanske till och med ha flera lärare i samma klass så varje elev får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga.

Att elever får möjliget att utvecklas tillsammans i skolklasser med kamrater med varierande bakgrund  och samhällsklass ,lär ett barn en ungdom ,att vi mänsiskor är olika. Carina

Jordbruksstöd och företagare

Publicerad 2008-05-23 19:44:58 i Allmänt,

Idag har jag haft en interpellationsdebatt med jordbruksministern ang länstyrelsernas kostad för den ökade kotrollverksamheten.Det är bra med kotroll så till vida att är man berättigad till stöd från EU ska det vara rätt och riktigt.Där är vi överens ministern och jag.Men när det gäller kostnaden för denna ökade kontroll så skiljer vi oss åt.
När personalen på länstyrelsen behöver utökas för att klara av de ökade kraven måste man skicka med en påse pengar till detta.Min uppfattning är att det är inte regeringen gjort så det räcker till den uppgift som kontrollmyndighet länstyreslen har.Den som blir drabbad i längden är den enskilda företagaren jordbrukaren,bonden.Om inte kontrollen är gjord kan inte stödbidraget betalas ut.Därtill kan Sverige även bli drabbad av böter från Eu om man inte sköter de uppgifter man är ålagd i samband med jordbruksstödet.
Förvånande att en jordbruksminister med sitt ursprung ur folrörelsepartiet centern har den inställning han har i frågan.Gå gärna in och läs debatten på riksdagens hemsida.Carina

Privatiseringingstakten ökar

Publicerad 2008-05-22 15:11:14 i Allmänt,

Idag har näringsutskottet haft besök av Maud Olofsson.s statsekreterare och vi hade möjlighet att ställa frågor
Idag handlade det om privatiseringen av posten och det är klart med den börsintroduktion som finns med i affären så känner vi en stark oro. Kommer samhällsservicen även i framtiden att finnas i hela landet vad gäller postutdelning. Kommer vi som bor och driver företag i glesbygden att få tillgång till postservice ?
Det är några av de frågor vi ställer oss men upplever att vi inte får tillräckligt lugnade svar.
Det vi får veta däremot är vikten av konkurrens, vilket gör att för mig står det klart vad syftet med privatiseringen av posten från regeringens sida handlar om.

Det pågår en privatiseringsorgie på regeringskansliet just nu. Carina

Valfrihet för vem

Publicerad 2008-05-21 08:20:37 i Allmänt,

Igår kväll hade vi en tre timmar lång debatt om vårdnadsbidraget. Det är lite skrämmande hur lite borgliga politiker vet om människors vardag och då framför allt ensamstående föräldrars. Att införa en reform som bara vänder sig till vissa barnfamiljer och påstå att det är en reform alla."Lite valfrihet kan väl inte skada " sa Eva Johnsson i debatten men hon glömde för vem eller vilka.
När vi från opposoinen säger att det är en kvinnofälla så svartmålar vi, och borgarna kontrar med
_hur vi kan veta att bara kvinnor kommer att använda reformen. Vi bygger våra argument på känd fakta.
Idag är det ca 20% av männen som tar del av föräldraförsäkringen och i Norge som haft vårdnadsbidrag(som de nu håller på att avveckla) så var 96% kvinnor som tog del av bidraget.
Vad är det som får borgarna att tro att när man inför en familjepolitisk reform som ger 3000 kr i månaden att fler män skulle börja vara hemma ,när de inte tar tillvara chansen mer i föräldraförsäkringen trotts att den är delad.

Vårdnadsbidraget är en musfälla och det kommer att påverka förskolan negativt såtillvida att tillgängligheten kommer förmodligen att bli sämre vilket också kommer att slå hårt mot den ensamstående mamman.

Det ända borgarna har rätt i är att det kommer att bli populärt, klart om staten delar ut pengar till barnfamiljer där det ända kravet är att du inte använder den kommunala barnomsorgen att föräldrar kommer att ta emot, konstigt vore det annars, frågan är mer
vad blir konsekvensen. Carina

Vad ska en stackars fattig flicka göra !

Publicerad 2008-05-20 15:12:33 i Allmänt,

Just nu sänder SVT en gammal film från 1943 den heter Kungsgatan och en av replikerna nyss var just
-Vad ska en stackars fattig flicka göra?
För 65 år sedan var det inte så vanligt att flickor fick möjlighet till utbildning,det fanns inte pengar i familjerna till att betala och om man lyckades avstå lite pengar så var det oftas någon av sönerna som fick möjligheten.
För en statarunge som den unga flickan i filmen är fanns det inte så många val och allt för många män med pengar utnyttjade situationen. Det fanns till och med en lösdrivarlag.
Därför är jag idag stolt över att alla barn oavsett inkomst får möjlighet till utbildning så man är attraktiv och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden,det handlar om frihet.
Det är också därför vi vill ha en lagstiftning som säger att heltid ska vara norm i arbetslivet. Ingen ska kunna utnyttja en annan människa.
Det handlar om att inte komma i beroendeställning som allt för många kvinnor varit under århundrade.
Nu när vi fått en borglig regering håller de på att nedrusta delar av det som vi under lång tid byggt upp,utifrån att alla medborgare ska få möjlighet till att växa och känna trygghet.
I borgarnas nya utbildningspolitik ska inte alla få samma möjlighet till utbildning vissa ska redan i gymnasiet ställas in i fack,det blir ett ökat steg mot klassamhälle.Carina

Beroende av IT

Publicerad 2008-05-20 14:11:31 i Allmänt,

Förra veckan kraschade min bärbara hemdator. Tänk att inte kunna läsa e-mail på 4 dagar. Skönt kan tyckas vid en första tanke,men efter två dagar börjar man fundera tänk om det finns något där som jag missar att svara på osv. Alla vi som använder IT i vår vardag och det är de flesta är väldigt beroende och om det krånglar så blir vi sårbara. Därför är det viktigt med teknikutveckling i hela landet.Men det är också viktigt att vi har reservutgångar när tekniken inte funkar.
Bland det mest sårbara är väl våra transfieringssystem och löneutbetalningarna,om våra datorer i Sverige blir utslagna i samband med de utbetalningarna så är allt för många medborgare helt utan pengar.
Därför är det viktigt att vi också har katastofplaner för denna typ av senarie.
Varje tidsålder kräver sin beredskap.Carina

Vem kommer att äga den Svenska Posten

Publicerad 2008-05-13 20:56:57 i Allmänt,

Idag har Posten AB :s VD besökt oss i näringsutskottet och lämnat information om det förestående sammanslagningen med Danska Posten. kan väl låta bra vid en fösta tanke med att i en allt mer konukresutsatt värld gå samman för att bli starkare och utvecklas. Men med tanke på att det idag finns ett kapitalistföretag som ägare i den Danska posten,vars affärside är att äga kortsiktigt så kan inte jag låta bli att fundera vad blir nästa steg.
När man har påbörjat en sån här process och där ökad konkurens och ökad avkastning är målet kan det kanske finnas risk för att det blir ytterligare riskkapitalister som ska med på banan. Carina

För eller emot

Publicerad 2008-05-12 22:54:23 i Allmänt,

PMA har reagerat på min upplevelse av debatten på Växjö Universitet,då jag påstår att Junilistan är EU motståndare. Själva ser de sig som EU kritiker enligt PMA.
Ja alla har vi olika upplevelser av verkligheten men som undertecknad upplevde inläggen så var de inte bara kritiska utan också mycket emot.
Förövrigt sa partiledaren själv att junilistan inte är ett parti utan mer en intressegrupp av skeptiker från olika partier och att syftet med att bilda själva eu -listan med kritiker från alla partier var väl just att få den effekten.Carina


Jobbtoppmöte

Publicerad 2008-05-12 22:45:25 i Allmänt,

Idag har vi pratat jobb i partiet hela dagen,precis som vi gör nästan jämt i vår vardagspolitik.
Jag tror det är viktigt att vi för företagandet inför framtiden inför ett bättre trygghetssystem för företagare.
Vill vi att fler kvinnor ska starta och driva företag tror jag det är en av nycklarna.
Det andra jag tror är viktigt är att satsa på utbildning och de menar jag inte bara grundutbildningen utan möjligheten till bildning i arbetslivets olika skedan för att vara anställningsbar eller för att klara att driva företag.
Samhället förändras hela tiden och nya krav ställs för att då känna att man klarar av,måste man få möjlighet att vidarutbilda sig.
Det handlar om att få en ny chans igen och igen och igen.

Det tredje viktiga är att se till att vi inte får fler fattiga företagare som känner att de inte haft någon möjlighet till vidarutveckling.Det finns en risk idag med att det kan öka lavinartat på bara några år med borgarnas privatiseringsorgie av sjuk och omvårdnad.Carina

Veckan som gick

Publicerad 2008-05-12 09:38:23 i Allmänt,

Det var en intensiv vecka förra veckan.Han inte skriva på bloggen eller rättare sakt var för trött när jag kom hem på måndagskvällen och var sen i Slovenien på COSAC möte.

I måndags började jag med ett frukostmöte tillsammans med LO Sydost.Bra diskusitioner om rättvisa och framtiden.
Var sen på en EU debatt på Universitetet som var spännande på många sätt men också lärorik.Det var många åhörare där vilket var roligt. Att lyssna till mp,v  och Junilistan som är motståndare till EU samarbetet känns som att lyssna på bakåtsträvare och det känns inte riktigt realistiskt med alla hot-argument om vilka problem det är i EU.

Naturligtvis är inte allt bra i EU och självklart ska man som politiker se samhällsbygget med kritiska ögen inför vad som är bäst för medborgarna. Nu är vi med så låt oss diskutera och debattera hur vi bäst påverkar och utvecklar EU me våra Svenska ögon.Jag hoppas Sverige ratificerar fördraget.

Avslutade dagen med utvecklingssamtal med politiska företrädare hemm i Arbeterekommunen.

Åkte till Slovenien på tisdagsmorgonen 04.23 på COSAC möte.Intressant och givande. Vi diskuterade bl.a säkerheten  inför framtiden i Europa och Lissabonnstrategin med inriktning forskning och samarbete.

På fredag var jag i växjö först på partimöte och sen ett kort besök i Sydsvenska Handelskammarens tält på stortorget i Växjö där europadagen uppmärksammades. Carina

Marknaden ska styra

Publicerad 2008-05-05 21:57:44 i Allmänt,

Idag har den moderatledda majoriteten i riksdagens kulturutskott berättat hur de ser på framtidens kulturpolitik.
Marknaden och sponsorer ska avgöra.Lite skrämmande kulturutbudet kommer att smalna av drastiskt.
Funderar över vilka som kommer att vilja sponsra kulturinslag som inte så stora grupper är intresserade av.
Det är svårt redan idag att vara kulturarbetare inom vissa branscher ,hur blir det då när marknaden ska styra.
Att jämföra med sporten känns också märkligt, vi vet ju att marknaden styr den allt för mycket,vi vet att inom exempelvis tennis är det enkelt att få sponsring medan vissa idrottsgrenar som inte har så stor publik och inte upplevs så häftigt  har det tufft. Varför ska marknaden styra kulturen ?
Jag tror inte att en dansare har så hög inkomst och vem vill /vem kommer att sponsra en balettdanös ?

Njuter av våren

Publicerad 2008-05-03 10:45:09 i Allmänt,

snö o kalleIdag njuter jag av våren och vår vackra natur. Tänk att gå längs med havet och känna doften av våren med björkar som är ljusgröna,gullvivor som lyser gula tillsammans med vitsippor som är i avtagande vad gäller blomning.För mig är det lite av livskvallitte.

1 maj

Publicerad 2008-05-01 10:56:01 i Allmänt,

Jag uppmanar alla bloggare att ut och demonstrera mot orättvisirna i Sverige och världen.
Idag har vi arbetarrörelsens egna helgdag (Det är inte en kyrklig helgdag som de flesta andra) den firas inte bara här i sverige utan runt om i vår värld.Det är en rättighet men cokså en skyldighet att vi tillsammans tar tillvara möjligheten att demonstrera för en mer rättvis politik.Så gå ut och  gör din röst hörd.
Själv ska jag åka till Fridafors i Tngsryds kommun och tala.Carina

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela