Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Jag reser mig igen

Publicerad 2012-10-31 21:56:25 i

Efter flera möten med glasarbetare som snart med stor sannolikhet blir arbetslösa känner jag stor beundran för deras framtidstro. Att möta de som jobbar med manuell glastillverkning i företag som går bra ger mig ett insikt att det gäller att alltid kämpa för det man tror på och finna nya lösningar. Utöver glasproduktion finns det företag och ideella krafter som ger kraft i våra bygder. Krafter som är med och utvecklar våra bygder men också Sverige. Att möta hönsalotta och snackeper i Boda och känna historiens vingslag får mig att tänka på att det är bara genom historien vi kan ta steget in i framtid. Manuell glasindustri kommer att fortsätta bryta barriärer även i framtiden.

Då och nu

Publicerad 2012-10-30 21:24:09 i

Att möta de som har sin utkomst från manuell glastillverkning ger en glasklar bild av en tuff vardag. Det är ingen bransch där det finns snabba pengar. Långsiktighet och uthållighet är ett måste.

Manuell glasblåsning

Publicerad 2012-10-30 08:27:36 i

Hur går det för manuell glasindustri, det är en fråga som fått mig och några kolleger att ge oss ut på en turné för att få ökad kunskap.

Kunde lika gärna varit jag....

Publicerad 2012-10-29 15:10:57 i Allmänt,

I onsdags såg jag filmen Äta sova dö http://www.sf.se/filmer/Ata-sova-do/ av Gabriella Pichler. En film som är ett måste för alla som vill se en bild av verkligheten. Att bo i en mindre ort trivas med livet och jobbet är vi många som gör. När sedan jobbet försvinner och man blir arbetssökande urvalet inte så stort och man inte har någon längre utbildning, då blir livet tufft. Tänker att runt om i vårt land finns det många som jobbar inom industrin kan sitt jobb ,trivs och började jobba direkt efter grundskolan.
När vi nu då ser en tuff strukturomvandling måste staten ta ansvar och se dessa människor och se till att de får en andra chans. Tänkte gå och se filmen igen ( filmen suger på något sätt ) tillsammans med maken och kan då mycket besviken konstatera att den har inte kommit upp i någon av de städer som ligger närmast för mig att besöka Växjö eller Kalmar. Fy skäms att det tydligen bara är SF i storstäderna som kör. Filmen i sig visar på de tydliga klasskillnaderna vi idag har i vårt samhälle. Det är klasskillnader som ökar dag för dag och det är allt för många som bara står bredvid och tittar på......... Det handlar inte om mig. I vårt samhälle idag är det inte bara medborgare med invandrarbakgrund som lever med klasskillnad i vardagen utan allt för många oavsett nationallitet. Att vara fattig är något vi sopar under mattan ,kanske filmen Äta sova dö kan sätta ökat fokus på vardagen för många. I morgon kan det vara du som lever som fattig.

Arbetslös eller varslad vad göra

Publicerad 2012-10-26 18:09:02 i Allmänt,

I veckna som gått har undertecknad haft debatt i kammaren med Näringsministern om läget vad gäller varsel och ökad arbetslöshet. Har funderat över ministern svar och kan konstatera att både Lööf och regeriongen är nöjda med sin politik och att inget mer behövs göras. Det verkar var än mer viktigt att försöka köra skrämselproppaganda om vår politik. Verkar som de glömt bort att det är de själva som styr landet. för den som är intresserad här är en länk till debatten. http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H01030&doctype=ip#pos=240 Undertecknad är lite besvärd bitvis av förskylning, kanske inte någon mer än ....... tänker på

Nöjd Näringsminister

Publicerad 2012-10-24 09:26:06 i

Kan konstatera efter gårdagskvällens debatt om varslen och manuell glasindustrin att ministern är nöjd med de insatser de nu föreslår i sin budget. Lite förvånande med tanke på hur snabbt lågkunjunturen verkar närma sig. Att inte våga bjuda in till ev öppningar att extra insatser kan behövas signalerar ovilja men också vi vet bäst. Undertecknad tror att man ska jobba ned långsiktiga lösningar men när saker förändras drastiskt måste man vara bredd med nya lösningar

Dagens debatt

Publicerad 2012-10-23 08:28:16 i

Idag ska undertecknad ha interpellationsdebatt med Näringsministern om den ökade arbetslösheten i Kronoberg och manuell glasindustrins framtid. Vad avser regeringen göra på kort och lång sikt är själva debattingången. Det brådskar i båda frågorna. Ett av svaren kommer med stor sannolikhet vara sänkt bolagsskatt. Det är nog inte lösningen i detta läge då det inte är det som är grundproblemet. Men att visa handlingskraft med att vilja skapar framtidstro ..... Återkommer med några rader efter debatten. För den vetgirige går det att följa debatten på riksdagens hemsida, ev sänds den också på STV forum. Carina

Skolbuss kan bli läskig upplevelse

Publicerad 2012-10-18 12:38:08 i Allmänt,

När 10-åriga Moa Abrahamsson i går skulle ta bussen från skolan i Mohed till sin pappa i Bollnäs kom hon inte långt. Mitt i skogen på kommungränsen mellan Söderhamn och Bollnäs tvingades Moa kliva av, eftersom busschauffören ansåg att hennes busskort inte gällde mellan två kommuner. Detta är ett inledande citat från Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5313314 För den som vill läsa hela reportaget finns det ovan. Undertecknad undrar hur man som chaufför tänker när man tvingar av ett barn från bussen, då måste man vara väldigt principfast. Chauffören borde kontaktat föräldrarna och kollat upp. Undertecknad har under flera år drivit frågan att skolelever till föräldrar med delad vårdnad ska ha skolskjuts till båda sina föräldrar om de bor med rimligt avstånd från varandra. så verkar det vara i detta fall. Nu har ju bolaget som ansvarar för resorna backat och tagit på sig att de gjorde fel men en skärpning rent allmänt utifrån elever och barns rätt till båda sina föräldrar måste gälla skoltid och skolresor också. Skärpning kommuner och sen måste man naturligtvis alltid fundera över hur vi bäst använder våra skattepengar. Kanske det är viktigare att lägga pengar på skola och skolresor än sänkt moms på restauranger. Kanske fler barn kan känna trygghet då. Klart att Moa kommer att känna lite rädsla inför nästa bussresa, det kommer att sitta i magen och det bara för att en vuxen har principer. Carina

Jobb eller skatt

Publicerad 2012-10-17 15:16:00 i

När Mikael Damberg i partiledardebatten lyfter frågan om vikten av en ny jobbpolitik då arbetslösheten och varsel ökar nästan lavinartat. Då svarar statsministern och övriga borgerliga partiledare med sänkt skatt är lösningen. Undertecknad tror inte på den lösningen. Sänkt arbetsgivaravgift för unga har bevisligen inte lett till fler jobb enligt Finanspolitiska rådet m fler. Vi rustar säger statsministern , vi sänker bolagsskatten. Kanske det är en hjälp för TeliaSonera som idag varslar 2000 men vem tror att LKAB eller Vattenfall flyttar till skatteparadis.

Näringslivets utveckling i Kronoberg

Publicerad 2012-10-17 13:54:11 i Allmänt,

Igår skrev undertecknad en interpellation om näringslivets utvekcling i kronoberg. det är mycket oroande med den ökade arbetslösheten. Här nedan är pressmeddelandet jag äsnde ut i samband med det. för den som vill läsa interpellationen gå in på riksdagens hemsiida och sök under ledamöter på undertecknads namn. PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN Datum: 2012-10-16 Näringslivet i Kronoberg Kronoberg är det län där arbetslösheten har ökat mest i hela landet enligt siffror från arbetsförmedlingen. Totalt handlar det om 1280 personer som blivit varslade hittills i år, det är en fördubbling i jämförelse med fjolåret. Agerar inte regeringen kan situationen förvärras ytterligare. Riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam (S) kräver därför i en interpellation en handlingsplan från näringsministern. Kronoberg är ett typiskt industrilän, småföretagen utgör navet i utvecklingen. Länets företag är också exportberoende vilket i en global konkurrens är en tuff situation att befinna sig i. - Varslen har duggat tätt i länet och gång på gång har jag och andra ledande företrädare från näringslivet försökt göra regeringen uppmärksam om problematiken i Kronoberg, påpekar Carina Adolfsson Elgestam. Vi har bett regeringen om stöd/ satsningar och varnat för konsekvenserna av uteblivna insatser. Det är hög tid att regeringen och näringsministern slutar behandla näringslivet som ett särintresse och kommer med konkreta åtgärder, menar Carina Adolfsson Elgestam.

En glasklar utveckling

Publicerad 2012-10-17 13:43:48 i Allmänt,

Undertecknad har idag lämnat in en interpellation om manuell glasindustris framtid till näringsministern. här nedan ser ni det pressmeddelande som jag sänt ut med anledning av det. En glasklar utveckling Det småländska landskapet mellan Växjö och Kalmar har i flera sekler varit centrum för svensk glasindustri. Det från början småskaliga hantverket utvecklades med åren och växte i takt med att det svenska glaset blev känt världen över. Svenskt konstglas är fortfarande attraktivt i många andra länder men då finanskris råder i Europa och världen blir det allt tuffare att konkurrera. – Att jobba med exportfrämjande åtgärder är ett måste. Det krävs en nationell samling kring den manuella glasbruksindustrin, menar riksdagsledamot Carina Adolfsson Elgestam (S). Manuell glasblåsning är ett krävande arbete och att utbilda sig till glasblåsare tar tid. Men med en så osäker framtid som verksamheten har idag söker sig allt färre unga till yrket. Samma sak gäller även designers inom den manuella glasindustrin. I glasriket finns det fortfarande glasbruk och hyttor som går bra men för att de ska kunna fortsätta utvecklas behövs det en handlingsplan. – Vilka åtgärder kommer näringsministern att vidta för att säkra den svenska manuella glasindustrins framtid och utvecklingsmöjligheter? Det undrar Carina Adolfsson Elgestam i en interpellation som idag lämnats in till Riksdagen.

Soox

Publicerad 2012-10-16 20:11:53 i

När undertecknad hör att man lurar oss konsumenter med att fläskfilé är oxfilé blir jag än mer övertygad om att man alltid ska fråga varifrån köttet kommer. Tror på närproducerat. Vi måste nog bli bättre på att diskutera mat med kvalitet före lägsta pris. Lätt att säga för dig med hög inkomst kanske någon tänker. Men det är lika viktigt oavsett inkomst och att betala lite mer för köttet och kanske äta lite mindre är nog bra för såväl midjan som som hälsan i ett långsiktigt perspektiv. Ett exempel är dansk kontra svensk fläskfilé den danska har lägre kilopris uppemot 20 kanske 30 kr. En svensk fläskfilé är bättre styckad och går oftast att lägga direkt i stekpanna. En dansk måste man putsa och skära bort slamsor. Därtill har vi i Sverige tuffare krav på våra djuruppfödare vilket är bra tycker nog alla. Då måste vi vara konsekventa och även vara beträdda att betala i butiken och på restaurangen. Kanske det är dax för märkning av ursprungsland även på krogen. Själv känner sig undertecknad nöjd med köttet från gårdsbutikerna i vår region.

Våra anspråk växer

Publicerad 2012-10-15 18:27:27 i Allmänt,

Läste några koka rader i Hemmets veckotidning idag. En kvinna vid namn Emma skrev under rubriken Våra anspråk bara växer. Något är galet.Vägarna räcker inte till. Bilarna kommer inte fram fort nog och flygplanen är så många att det är ett under varje dag att de inte krockar i luften. Våra anspråk bara växer och växer. Ju fler maskiner vi skaffar oss desto mer bråttom får vi osv. Kloka och tänkvärda ord rader. Kanske vi springer för fort och allt för många hinner inte med. Tänker om man inte känner delaktighet i det samhälle man bor och lever i då blir man lätt hatisk. Det i sin tur kan leda till de värse olika tråkiga saker. Kasnke tid att bromsa lite ???

Världens barn

Publicerad 2012-10-12 20:27:47 i

Alla där ute va nu med och bidra efter förmåga. Det finns så många runt om i vår värld som behöver hjälp som inte har vår världfärd. Tänker själv nu ringa på Nobelfesten mm .....

Till alla vuxna

Publicerad 2012-10-10 17:15:00 i Allmänt,

Alla vi vuxna måste öppna ögon och se vad som händer i skolans värld vad gäller mobbning och hur elever mår. Kalle tycker så här

Rädd i skolan .....

Publicerad 2012-10-10 17:10:00 i Allmänt,

Föräldrar på Gemöskolan har hållt sina barn hemma under en dag. Klokt beslut tycker undertecknad då 8 åringar inte ska behöva vara rädda i skolan. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5299994

Att de yngre är lite rädda för de större är nog än idag en del av lära för livet, men i detta fall verkar lite äldre barn hålla på med saker som skrämmer på riktigt. Kan undra vad vuxenvärlden på skolan är och gör. Bra att skolinspektionen kollar upp.

På en annan skola beväpnade sig en elev med kniv, vilket i sin tur måste bottna i någon form av otrygghet.

Samtidigt kan vi ta del av att mobbningen på skolorna minskar inte snarare ökar och då främst närmobbning.

http://www.rb.se/vartarbete/isverige/skolautbildning/mobbning/natmobbning/Pages/default.aspx

Detta är något vi kan läsa och ta del av nästa dagligen från våra skolor runt om i landet. Frågan blir då naturligtvis

VAD gör vi då , vi i vuxenvärlden. Känns som vi mest står bredvid och tittar på, verkar allt för jobbigt att göra något åt det. Tar tid och kraft. detta gäller naturligtvis inte alla men allt för många känns det som när vi inte gör några framsteg.

Skolan och all dess personal har naturligtvis ett ansvar. ( kanske behövs det resurser till fler vuxna i skolan )

men det har också alla föräldrar att prata med sina barn om hur man bemöter varandra och har respekt för sin nästa. Även politiken har ansvar allt i från den lokala kommunpolitikern till utbildningsministern. Den sistnämnda pratar och lagstiftar mer om straff än om att se varje elev och dess förutsättningar.

Tänker att även TV och dess underhållning har ett ansvar, när underhållningsprogram bygger på att man pratar ski... och trampar på varandra för framgång och vinst då påverkar det naturligtvis. ( tror alla bloggläsare förstår vilka program som avses ) och sätter norm. Hur ska då en 9 åring kunna se samband mellan att skirva något fult och kanske rent av hotfullt på tisdagsförmiddagen i skolan om man på helgen tittat på ett TV program där det varit ok. Många barn far också illa i sin uppväxtmiljö och hela familjen kan behöva stöd, det borde vara prioriterat. Är säker på att den kostnaden skulle betala tillbaka sig flera gånger om i ett långsidigt perspektiv.

 

 
 

Upp till bevis

Publicerad 2012-10-08 16:57:11 i Allmänt,

Igårdagens partiledardebatt var jobben i centrum,helt riktigt med tanke på hur det ser ut med arbetslösheten.
 
Läser just i skrivande stund vad DN skriver i dagens tidning http://www.dn.se/nyheter/politik/lofven-hojde-tonlaget-mot-regeringen  
 
Några rader är särskilt intressanta. citat ur tidningen
 
”Siffertrixande.” ”Påhitt.” ”Tabberaset i Harpsund.” S-ledaren Stefan Löfven höjde tonläget mot regeringen i SVT:s partiledardebatt i går kväll. Statsminister Fredrik Reinfeldt svarade med att anklaga Socialdemokraternas politik för att skapa högre arbetslöshet bland unga.                                              

– I våras när vi stod här sa Reinfeldt att sysselsättningen ökat med 300.000. Nu är det 200.000. Det är ett siffertrixande, vidhöll Stefan Löfven när strålkastarna slocknat.

– Det är drygt 200.000 i ökad sysselsättning jämfört med när vi tillträdde.

Det känns lite som att det är viktigare med sifferstatestik än verktygslåda. För alla därute som nu är arbetslösa, eller blivit varslade är det inte mycket till tröst med dessa siffor.

De behöver en politik som ger framtidstro om jobb, så UPP till bevis nu statministern att ni kan leverera.

 

Rätten till ett jobb

Publicerad 2012-10-08 10:11:28 i Allmänt,

Att ha ett arbete är att ha frihet. Inte säkert alla känner det så i vardagen då man kanske har arbetsuppgifter som är montona eller att man känner sig instängd.
 
Men trotts det är det en frihet,för när man har lön som man själv har arbetat ihop så ger det självkänsla.
 
De andra problemfrågorna runt det msåte vi också ha en politik på både vad gäller rätt möjlighet till livslångt lärnade och trygghetsföräkringar som gör att det finns trygghet vid förändring.
 
I en tid när arbetslösheten är över 7,5% i landet och över 9 i mitt hemlän Kronoberg är det viktigt med arbetsmarknadsåtgärder, vilket vi har i vårt budgetalternativ.
 
Ingen ung människa ska behöva gå arbetslös längre än 6 månader. De unga som av någon anledning inte fullföljt gymnasieskolan har det särskilt tufft i konkurrensen på arbetsmarknaden. Var och en ska då ha fått en individuell utbildningplan.
 
Vi vet att det är genom kunskap en  nation blir stark.

Bortre parentesen

Publicerad 2012-10-07 21:41:08 i Allmänt,

Lövens förslag i kvällens partiledardebatt om att ta bort den såkallade bortre parentesen är ett utmärkt förslag, Att vara sjuk tar mycket kraft i anspråk, att då behöva oro sig över sin ekonomi och om man ska bli utförsäkrad gör att det kan vara än svårare att klara rehabiliteringen.

Det tar också väldigt olika lång tid för människor att bli rehabiliterad. Att höra regeringens syn i dessa frågor gör att man blir frustrerad men också att man kan konstatera att det är en skrämmande människosyn.

 ”Vi litar inte på dig sjuka människa, så vi måste ha strama regler ”.

Telia vad gör dom

Publicerad 2012-10-04 07:41:50 i

Ett svenskt företag ska ALLTID oavsett var i världen de verkar göra rätt för sig.Ett statligt ägt företag har särskilt ansvar att sköta etik och moralfrågor. Staten som ägare måste med ägarstyrning vara tydlig. Så frågan för dagen är Hur sköter sig då TeliaSonera. Det ska vi i näringsutskottet få svar på denna dag. Tänker inte gå händelserna i förväg med ev funderingar utifrån medierapporteringen utan inväntar.....Carina

Fler jobb för Sverige

Publicerad 2012-10-03 17:46:00 i Allmänt,

Arbetslösheten är idag 7,5 procent. Det är högre än flertalet jämförbara europeiska länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en mycket hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats på fem år.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige hålls tillbaka av den otillräckligt fungerande arbetsmarknaden. Utrymmet för nya ekonomiska reformer begränsas.

I vårt budgetalternativ presenterar vi breda insatser för att bryta arbetslösheten, att stärka hushållens efterfrågan och att ta Sverige mot full sysselsättning.

Vi föreslår betydande efterfrågestimulanser till hushållen. Regeringens budget saknar nästan helt sådana insatser. Det är viktigt att öka hushållens inkomster i tider av stigande arbetslöshet. Totalt tillförs vanliga hushåll, i vårt budgetalternativ, närmare 10 miljarder kronor i ökad disponibel inkomst.

Efterfrågestimulerande förslag som föreslås införas 1 januari, 2013:

· Barnbidraget och studiebidraget för gymnasieungdomar höjs med 100 kronor per månad och barn.

· Ökat underhållsstöd med 50 kronor per barn och månad.

.  Avgiften till arbetslöshetsförsäkringen sänks. Arbetslöshetsavgiften avskaffas.

· Skatten för pensionärer sänks med ungefär 100 kronor i månaden.

· Bättre arbetslöshetsförsäkring. Taket höjs från dagens alltför låga nivå 18 700 kronor i månaden till en mer rimlig nivå, ungefär 25 000 kronor. 

Ett axplock ur vårt budgetalternativ, vi vill se ett annat Sverige.Carina

Skärp lagen Hägglund

Publicerad 2012-10-03 08:57:54 i

Igår kunde vi ånyo ta del av att han man dömd till rättspsykiatrisk vård surfar på nätet och laddat ner barnporr. Denna man hade dock ångrar sig så man hade väl gjort framgångar i rehabilitering. Han angav sig själv. Bra ,vilket gör att frågan blir - hur lång tid hade det tagit innan personalen upptäckt det. Att personer dömda till rättspsykiatrisk vård fortsätter begå brott med användning av dator eller mobil är inget nytt för dagen utan har pågått allt för länge. Lagstiftningen har inte hängt med teknikutvecklingen. Frågan har av regeringen dragits i långbänk och nu har en utredning lagt förslag som undertecknad tror blir uddlösa. Så Hägglund se till att visa på handlingskraft lägg förslag som motverkar problemet. Carina

Tuffa tider

Publicerad 2012-10-02 11:26:00 i Allmänt,

Lyssnar presskonferensen om Orrefors Kosta Boda och varsel. Att man tappar kunder och får minskad lönsamhet är en del av en blödande värld. Hör att det finns intressenter till Orrefors och Åfors så undertecknad HÅLLER tummarna. Carina

Manuell glasproduktion Vi behöver nationell samling

Publicerad 2012-10-02 09:20:11 i Allmänt,

Att idag konkurrera på en allt tuffare marknad med konstglas är tufft. Det gäller då att ha produkter som sticker ut,inte minst vad gäller pris. När det är ekonomisk kris i stor del av välden, så håller folk i plånboken. Klart då det är lätt att välja bort dyrt och vackert glas till förmån för boende och mat osv. Konkurrens med drickglas som produceras mycket billigare i utvecklingsländer gör sitt till också. Att nu 130 personer varslas från Orrefors Kosta Boda http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5292371 koncernen kommer påverka vår region mycket. Att jobba med besöknäringen kommer förmodligen bli tuffare, precis som med utbildningar till glasarbetare och designers. Som boende i en av glasrikets kommuner som idag inte har något producerade bruk utan enbart hyttor ( mycket bra sådana och nog så välkända) så kan man se tydligt hur turistströmmarna genom kommunen förändrats. Vi har fina hyttor men för att locka större grupper behövs bruk, också för att hålla kompetensen på alla områden. Att ligga i framkant designmässigt är också a och o då är det bra med många. Regeringen har precis fått en utredning gjorts av länsstyrelserna i de två länen på sitt bord, Nu måste regeringen leverera. Det är tid för nationell samling kring denna lilla smala bransch som betyder så mycket för hela nationen. Handlar också om jobb i glesbyggd. Känner med alla som nu blivit varslade.Carina

Utmana arbetslinjen

Publicerad 2012-10-02 08:00:00 i Allmänt,

I dagens industri på ledarsidan kan man idag läsa under rubriken att vi socialdemokrater utmanar arbetslinjen. Det återkommer också den så populära PR mantrat från borglig press som borgliga politiker citat - det ska löna sig att arbeta. Undertecknad vågar påstå att det alltid lönar sig att arbeta. Alla andra påstående stämmer inte utan är en ideologisk fråga om hur man vill bygga samhället. När man arbetar och själv fixar sin inkomst har man en bättre levnadstandar och betydligt bättre självkänsla. Att medborgare medvetet skulle vilja leva på bidrag handlar om hur vi ser på människor. Vi socialdemokrater tror på människan därför vill vi bygga ett samhälle där det finns trygghetssystem som vi gemensamt finansierar ,som finns för oss när olyckan är framme när eller om man blir sjuk eller arbetslös. Borgliga ideologer bygger på att vi litar inte på människan så vi måste skapa miniminala regler, med låga eller trygghetsförsäkringar du själv finansierar. Atrt hävda som DI http://www.di.se/#!/ att vi bryter mot arbetslinjen är inget brott visar bara tydligt deras människosyn. Om man då tittar på exempelvis jobbskatteavdraget som hävdas från borgligt håll att det ger jobb,så är det inte mätbart över huvud taget. Det det gjort är att köpkraften hos hushållen ökat vilken kan leda till att hushållen konsumerar mer. Att höja ersättningen a-kassan är ett led i arbetslinjen. Tvärt emot vad DI skriver. Att stå till arbetsmarknadens förfogande som man måste göra för att ta del av försäkringen. Ger en ökad trygghet i vardagen med möjlighet till att bo kvar i sitt boende och att ha pengar till det nödvändigaste. Därtill vill vi att alla oavsett hur man får sin inkomst betalar skatt likvärdigt. En arbetslinje kan se olika ut beroende på vilken ideologi du har och vilka framtidsdrömmar om samhällsbygget ett parti har.

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela