Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Se på mig

Publicerad 2005-04-27 22:25:15 i Allmänt,

Se på mig

Hej alla läsare av mattes blogg, just nu är hon ute och reser och far, jag gillar det inte men förhoppningsvis lär hon sig något som ni alla medborgare får nytta av på något sätt.Först ska hon till Emmaboda på Worker Memorial Day och prata om hälsolyftet sen är det visst Kalmar och därefter enligt husse är hon och Näringsutskottet i Turkiet och kommer inte hem förren 6 maj.

När tiden tryter

Publicerad 2005-04-27 12:54:52 i Allmänt,

Hej läsare av bloggen. Idag är det en stressig dag med nästa varje minut inbokad.Funderar också över det beslut som igår kväll fattades av kommunfullmäktige  i Uppvidinge där jag bor.Kommunstyrelsen  fick inte ansvarsfrihet, vad kommer att hända nu ? På vilka grunder fattades beslutet ,är grunden att kommunstyrelsen inte klarar av sitt uppdrag,  i så fall gäller det alla som ingår alltså även de borgarliga partierna. Är orsaken politiska ,är det så funderar jag över är det verkligen värt den prislappen i ett politiskt spel som detta innebär  för kommunen som kommer i mycket dålig dager.Vem vill arbeta och bo i en kommun som inte klarar sina åtagande.Känns som om alla parter behöver sätta sig ner och föra ett samtal om ansvarstagande.Hinner inte fundera mer just nu över tingen i världen måste rusa till miljöbalksutredningen. Carina

Tillväxt vad är det ?

Publicerad 2005-04-26 16:23:20 i Allmänt,

Tisdagarna är alltid fulla av aktivitet kom precis till mitt arbetsrum (ca14.30) efter en dag som gått allt i ett (bortsätt från en flygförsening) med start 06.20. Idag har näringsutskottet fått ta del av en intressant rapport/årsbok från NUTEK om fler nya företag,fler växande företag samt fler starka regioner. Det som var intressant  var att där pekar man på ett trendbrott. Nu är förädlingsgraden större hos tjänsteföretagen än hos tillverkningsindustrin. Vilket om det är så kommer att ställa nya krav på regionalpolitiken. I Småland där jag bor är fortfarande tillverkningsindstrin en stor del av sysselsättningen hur kommer den här utvecklingen att påverka  vår region och hur kommer det att påverka välfärden ? Hur ser vi då på tjänsteföretag och på de företag som startas som växer inom exepelvis utbildning ? Tycker vi att det är ok med nya organisationsformer eller ser vi det bara som privatisering av offentlig sektor ? Själv ser jag de blandat. För mig är det självklart att vård, skola och omsorg ska finansieras via skattsedlen , men räcker pengarna i framtiden, till allt vi vill ?Stora frågor som måste diskuteras ur ett ideologiskt perspektiv men också i ett globalt.Nu ska jag ta itu med såväl e-post som manuella posthög före riksdagsgruppen. Carina

Vad händer under veckan

Publicerad 2005-04-25 23:12:42 i Allmänt,

Ibland räcker inte tiden till och det är mycket man vill hinna med ,som vad ombuden på LO:s årskonferens tyckte var de viktigaste politiska frågorna inför framtiden.Svaret var jobben och välfärden. Intressant med tanke på att detta kom fram genom grupparbete med 14 olika grupper.Det fanns underrubriker som lärlingsutbildning,rätt till heltid,bättre hälsa,arbetsrätt,äldreomsorg.På lördagen gästade v.partisekreteraren Håkan Juholt årskonferensen och han sa samma sak jobben och välfärden. Det känns tycker jag som om vi måste börja prata om Hur klarar vi tillsammans jobben och välfärden, och för en sosse är svaret enkelt, gemensamt  var och en efter förmåga till var och en efter behov. Men det är en utmaning utan tvekan i ett samhälle med en åldrande befolkning och där allt fler ungdomar utbildar sig allt längre i livet och allt för få barn föds.

 Under veckan som kommer har jag många saker på gång utöver sedvaliga gruppmöten och utskottssammnträden som besök på Nationellt Resurscenters årsstämma,miljöbalksutredningen, arbetsmiljökonferens i Emmaboda, polisstyrelsens överläggningar mellan Kalmar,Kronoberg och Blekinge sen ska jag också hinna med att förbereda ett 1 maj tal.Allt för dagen denna sena timme Carina

Rödstrumpan igen

Publicerad 2005-04-25 08:16:30 i Allmänt,

Rödstrumpan igen

Ibland kan man reta upp sig redan på morgonen,det har jag gjort idag och då på att det är mannen som är norm i samhället och hela tiden ser vi det i alla samanhang, nu idag på morgonen så är det idrottsresulatat i morgontidningen (smålandsposten) som retat mig. Jag sökte efter hur det gått för Öster:s damlag som jag visste hade premiärspelat i helgen. I B-delen där sporten är så börjar det med Trav från Tingsryd och det är väl ok för travbanan i Tingsryd är viktig för hela länet tre sidor med mest män på bilderna. Sid 4 och 5 Öster:s herrlag  som faktiskt vann ca 1½ sida kombinerat med Nationella resultat.Sid 6 och 7 Hocky och mer herrfotboll ut ett länsperspektiv,sen äntligen på sidan 8 hittar jag resultatet, en liten smal spalt bredvid ett stort repotage om herrfotboll med bild. Känner en viss ilska att i värdlens mest jämställda land är det fortfarande herridrott som räknas och damerna får små spalter med inte ens en bild. Kvinnor måste få mer utrymme i samhället, kvinnor måste få möjlighet att synas, kvinnor och mäns olika aktiviteter måste ha samma värdegrund/norm och jag känner att vi fortfarande har en lång väg dit.Återkommer senare under dagen med refektioner om LO:s årskonferens för nu måste jag ila iväg till Alvesta på arbetsplatsbesök. Carina

Moral vad är det ?

Publicerad 2005-04-22 09:34:41 i Allmänt,

När man följer debatten och  media under de senaste veckorna kan man tro att nästan alla fuskar med något, och särskilt politiker, och tänk jag tror inte det. Jag tror att de flesta människor vill göra rätt för sig och är ärliga. Tittar man då på våra ungdomsförbund och särskilt SSU så klar man funderar över hur stort fusket är i för hållande till drivkraften att dess mer medlemmar dess mer röster vid kongress det vill säga makt och inflytande. Funderar då över hur det var när jag var ung och om det är någon större skillnad att vara ung i dag. Jag vet flera peroner som idag inte har några politiska  uppdrag som var med i flera ungdomsförbund då på 1970-talet.Varför var dom det kan vän av ordning fråga sig, jo de var nyfikna visste inte riktigt vad de ville eller hörde hemma, ville väl lära sig olika politiska ideologier och det spelade också roll var de roligaste mötena och kamraterna var. Kanske inte dagens ungdomar tänker så utan vet tidigit vad de tycker och vilket ungdomasförbund de vill vara med i vad vet jag en medelålders kvinna som varit sosse sen jag var 14 år med dock aldrig medlem i SSU. Men vi kan aldrig asseptera fusk oavsett om det gäller medlemsantal,skatt eller något annat. det är viktigt tror jag att vi talar om ärlighet och att det alltid vara längst. Nu ska jag straxt starta färden mot Borgholm och LO-distriktet:s årskonferens där ett historiskt beslut ska fattas under lördagen om samgående mellan Kronoberg,Kalmar och Blekinge få vi se vad det nya samarbetet leder till. Min förhoppning är att LO-medlemmarna:s röst och frågor tydligörs i debatten. Carina

Rödstrumpa

Publicerad 2005-04-21 11:20:11 i Allmänt,

Rödstrumpa

Att vara folkvald och få vara  med och påverka är det finaste uppdrag man kan ha, men det ställer också krav på ödmjukhet inför såväl sitt eget uppdrag som medborgarnas åsikter.Att vara medlem i S-kvinnor och jobba för ett mer jämställt samhälle kräver ibland känner jag att kvinnor tar mer plats. I världens mest jämställda land finns mycket kvar att göra inte minst utifrån rätten till egen försörjning där jag tycker att rätt till heltid och deltid en möjlighet är en av de viktigaste frågorna,  tillsammans med lönefrågan i kvinnodominerade yrken.Det  är en utmaning för alla oss folkvalda.Idag på morgonen var jag och lyssnade på ett föredrag om Ledarskap och kommunikation ur ett kvinnligt och manligt perspektiv. Känner efter det att det är än mer viktigt att vi pratar om normer och värderingar. Vem/vilka  sätter normen för Hur är en bra kvinna/karl, vad är femenint vad är maskulint ? Vilka sociala strukturer formar våra förebilder ? Jag tror att vi mer måste börja prata om detta för att förstå varandra, för det är väl ett samhälle för alla männsiskors lika värde vill vill bygga. Jag tror med mer kunskap om hur kvinnor och män fungerar så går det att förändra attetyder. Till sist Hur värderar MAN en chef ? Carina

På gång just nu

Publicerad 2005-04-20 14:31:45 i Allmänt,

Idag onsdag har det varit intensivt startade dagen med votering för att sedan gå på Naturvårdsverkets styrelsemöte där vi fastställde bl.a föreskrift om utsläppsrätter för koldioxid. Vi diskuterade också vildsvinsjakt och orkanen Gudrun.

Sen har näringsutskottet haft debatt i kammaren om WTO och handelsfrågor, vilket är mycket spännande frågor men svåra. Hur ska vi klara av frihandel och konkurrens mellan industri och U-land när vi har så olika förutsättningar , jag funderar mycket över det. Senare idag har S-kvinnor:s förbundstyrelse telefonsammanträde inför förbundsmötet i maj. Övriga veckan utöver utskottssamanträden och voteringar ska jag träffa två som vill prata om IUC,tänkte gå och lyssna på inforamtion om retorik och ledarskap,vara med på LO-distriktets årsmöte,göra arbetsplatsbesök. Carina

Vem är Kalle

Publicerad 2005-04-20 14:29:29 i Allmänt,

Kalle

 I vår familj är det Jack Russel hunden Kalle som bestämmer allt för mycket, som terrier är han både envis men också mycket bestämmd och har åsikter om vad han vill göra och inte göra.Han är alltid full med bus men också mycket läraktig och älskar agility.Att ha ett husdjur lär en mycket om livet tycker jag och har man hund får man dessutom en massa motion samt möter många olika människor som gärna vill prata om hundar. Carina

Första inlägget

Publicerad 2005-04-20 11:03:34 i Allmänt,

Välkommen till min nya blogg!

Detta är för mig en ny teknik och allt som är nytt ska man väl prova för att ta steget in i framtiden.Jag kommer här att skriva ner mina tankar och funderingar. Carina

 

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela