Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Att inte kunna

Publicerad 2010-01-29 10:18:36 i Allmänt,

Min bloggsida har krånglat i några dagar när jag har haft möjlighet att skriva, vilket stör mig då den inte blir uppdaterad med mina tankar när jag har något jag funderar över.

Mina tankar kretsar annars mycket runt alla de som inte har tillsvidaranställningar och deras vardag, tänker också på alla de som är vikarie,visstidanställd,timanställ,sjukskriven,arbetslös,anställd på bemaningsföretag osv.

För alla dessa kan vardagen vara jobbig utifrån att man får inte låna pengar till en bostad, visst det finns hyresrätt inget fel på det men familjen växer och man kanske vill på i villa med trädgård.
Man får ingen fast telefon eller telefonkort mot räkning,utan är hänvisad till kontantkort inget fel i det heller kanske men ändå, livet ställer andra krav.

När det blir allt viktigare med snabba vinster och hög avkastning, och arbetsgivare (inte alla det finns olika kategorier här)prioriterar aktieutdelning och höga bonusar före bra personalpolitik så ökar egot och fler ser endast om sitt eget hus.

Undertecknad vill inte ha ett sådant samhällsbygge utan ett samhälle som bygger på solidaritet och där företagande, arbetstagande och konsument går armkrog och bildar ett jämlikt samhälle.

Den regering vi har idag prioriterar företagsvinster och kapital före människan. Carina

Att vara lönsam

Publicerad 2010-01-22 07:54:38 i Allmänt,

När jag hör centern:s förslag om privatisering av arbetsförmedlingen funderar jag över OM det är sant att vi en gång har samarbetat med det partiet.

Först försämrar/förändrar de försäkringskassan, sen migrationsverket och arbetsförmedlingen ska ha ansvaret för dessa som i olika skick ska ut på arbetsmarknaden. När detta är gjort ska de privatisera arbetsförmedlingen. Det gäller att vara lönsam även som arbetssökande.

Undertecknad ställer sig frågan var finns humaniteten och behöver inte de arbetssökande som inte kan konkurrera
på den ordinarie arbetsmarknaden personer som har specialkompetens för såväl arbetsmarknad som möte med människor. Idag har vi ett uppbyggt nätverk som arbetssökande/arbetsförmedlingen kan använda sig av som hela landets arbetssökande kan använda sig av,klarar man som privat förmedling att ha det eller skulle det bli en massa småföretag och en och annan större multinationellt företag som är utlandsägt där var och en har sitt system.

I dagens borgliga Sverige gäller det att vara lönsam. Man kan också fundera över hur länge det skulle vara gratis att gå till arbetsförmedlingen.

Det är undertecknads bestämda uppfattning att alla oavsett inkomst och arbetsförmåga är mest gynnade av att vi äger arbetsförmedlingen gemensamt. Det vill säga att det är staten som har ansvaret. Carina

Sådan är kapitalismen otack är den armes lön............

Publicerad 2010-01-21 09:49:27 i Allmänt,

Blir uppretad på arbetsgivare som utnyttjar arbetskraft via bemanningsföretag Uppdrag granskning visade i går kväll ett utmärkt program om detta.(tack för att detta äntligen kom till den breda allmänheten )
 Det företag/arbetsgivare som använder bemanningsföretag är inte småföretag som har orderingångar som går upp och ner över året utan stora företag som gör stora vinster och betalar gladeligen höga löner och höga (ibland nästan fantasisummer) avgångsvederlag.
Fy skäms skulle undertecknad vilja säga att utnyttja arbetskraften för egen vinning på detta sätt. Just nu är det arbetsgivarna (trotts finanskris ) som skördar guld då politiken helt går i deras linje, medans det är arbetstagare som betalar med ökad otrygghet. Det pratas mycket om valfrihet undertecknad ställer sig alltid frågan för vem ?

Oftast handlar detta med valfrihet om när det ska privatiseras något som vi ägt gemensamt tidigare. Typ som val av apotek,vårdcentral, skola osv och tyvärr är det allt för många som hänger på den trenden och borgarnas medvetna ideologi politik.
Det är bara de friska och starka, välutbildade och rika som i full mening kan leva i et sådant samhälle ,alla vi andra är beroende av inkomst från någon annan.
(är själv träindustriarbetare även om jag just nu har förmånen av att vara folkvald)

För den som blir uppsagd av sin arbetsgivare och sedan några månader senare blir erbjuden att få arbeta via ett bemanningsföretag på samma arbetsplats och kanske med samma arbetsuppgifter är det inte valfrihet, det är ett måste för att överleva få tak över huvudet och mat för dagen. Alternativet är ju att inte kunna försörja sig själv att leva på a-kassa under en period för att sedan bli utförsäkrad och få gå med mössan i hand till socialen,
Vem vill det ? Alltså det finns ingen valfrihet för oss arbetare.

Så upp till kamp för ett bättre Sverige där solidaritet och inte enbart konkurrens är drivkraften mellan människor. Carina

Att inte jagas

Publicerad 2010-01-20 07:31:43 i Allmänt,

Vi har kommit överens med vänsterpartiet och miljöpartiet ang alla de som nu blir utförsäkrade och kanske hamnar inför stupstocken. Det känns bra utifrån att det är en av våra viktigaste frågor i vardagen. Att känna trygghet vid långvarig sjukdom. Vår politik måste bygga på solidaritet mellan sjuka och friska,då vi alla kan vara bara ett "hjärtslag" från långtidssjukskrivning. Har själv en förslitningsskada sedan jag spacklade där jag hade en period av sjukskrivning men fick också en utmärkt rehabilitering via företagshälsovården,vilken jag tycker är oerhört viktig i detta samanhang. Det är också en fråga att jobba vidare med.Carina Här nedan är fakta om överenskommelsen Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har nu enats om hur vi vill att sjukförsäkringen ska utformas om vi får väljarnas förtroende efter nästa val. Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen. För oss är det självklart att den som är sjuk, och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning. Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar. Vår nya sjukförsäkring innehåller bland annat följande delar: *En individuell bedömning av den sjukskrivne ska göras av Försäkringskassan senast sex veckor efter sjukskrivningen. Det ska under hela sjukskrivningsperioden finnas möjlighet att sjukskrivas på deltid i den omfattning som passar den enskilde individen. *Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan som utformas av Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren. Planen ska innehålla de insatser som krävs, vem som ansvarar för att insatserna utförs, samt inom vilken tidsram de ska vara påbörjade. *Vi vill avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. I stället ska det senast vid denna tidpunkt göras en fördjupad utredning om möjligheterna till att återgå i arbete. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter. Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren. För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig. *Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning. *Vi vill inrätta MOA-kontor - Människor och Arbete – och samla Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Människor ska ha en dörr in. *Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad. *Förtida pensionsprövning ska kunna vara en möjlighet för den som har fyllt 58 år, varit sjukskriven under en längre tid och inte önskar återgå till arbete. *Vi vill erbjuda de människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser från Arbetsförmedlingen så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden igen. Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov. Människor ska självklart kunna nekas sjukpenning, men bara om deras arbetsförmåga är sådan att detta är rimligt. Vår utgångspunkt är att alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället. Det är grunden när vi nu påbörjar arbetet med att skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring.

Rätten till arbete det viktigaste

Publicerad 2010-01-14 10:02:59 i Allmänt,

Rätten till arbete är det viktigaste i människans vardag oavsett ålder. Men när vi nu ser hur allt fler är arbetslösa och då särskilt ungdomarna så måste alla medel tillsättas för att fler ska få en möjlighet till arbete eller utbildning. Det är förödande för varje und människa att lämna gymnasiet eller högskolan/Universitetsutbildning och sen inte vara efterfrågad. Det är lätt då att tappa fotfästet. Om detta har jag idag en debattartikel i Smålandsposten.

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela