Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Folkrörelse

Publicerad 2011-03-27 09:37:50 i Allmänt,

Nu ska vi om en stund lyssna på vår nya partisekreterare Carin Jämtin ser fram emot det .

Hoppas då att vi får höra lite mer om det jag upplevde Håkan signalerade i sitt tal igår.

Ökad folkrörelse i alla dess former. Att på olika sätt lägga örat till marken och lyssna av vad man pratar om i vardagen är vår styrka,vi måste tillbaka till att klara av det.

Vi måste finnas i alla rum i landet både närvarande fysiskt men också via nätet och de olika forum som där finns.

 

Bytte några ord i går med Enn Kokk som varje vecka skriver ner på ett intressant sätt de rätta svaren på melodikrysset. ( kollar där själv när jag inte kan svaret på någon fråga)

Han berättar att skriver även om politik och får då läsare även på det. Något att lära av

Vi som är ett folkrörelseparti.

 

Förövrigt känner jag att det nu är hög tid att vi tar tag i barnfattigdomsfrågan, det finns resurser till detta i vårt land om vi bara fördelar resurserna mer rättvist. Vi som står på solsidan måste vara solidariska med de som står i regnet och då hålla upp paraplyet.

 

Finansministern säger att vi har en tigerekonomi låt oss då  fördela statens kassa mer rättvist. Carina

We want back down

Publicerad 2011-03-26 08:37:38 i Allmänt,

Det var en härlig känsla i lokalen igår eftermiddag när klubban gick i bordet och en ny partiledare var utsedd.
Kändes som att äntligen .nu kan vi ta steget in i framtiden och driva politik utifrån vår värdegrund.
Frihet jämlikhet solidaritet. Vilket helt saknas hos nuvarande regering som mer driver sin politik på ensam är stark och skyll dig själv.

We want back down sa Håkan som nyvald
Vi kommer inte att vika ner oss, vi tror på ett samhälle i solsken där de som står i ösregn får ett
paraply rest över sig.
Vi kallar det social-demokrati.

Att komma tillbaka är ingen snabbfix men så många vill ha mer socialdemokrati i vardagen.
(fritt ur mitt minne utifrån vad nyvalde ordförande sa)


Idag vid 10-tiden kommer Håkan att utveckla sina tankar om framtidens politik inte utan det ligger förväntan i luften.

We want back down eller Vi kommer tillbaka . Carina

En dag som går till historien

Publicerad 2011-03-25 08:11:08 i Allmänt,

25 mars Våffeldagen och Marie bebådelsedag är en dag vi kopplar till framtiden.
För socialdemokraternas del innebär dagen att vi väljer ny partiledare för framtiden.
Håkan Juholt från Oskarshamn, Småland kommer att väljas i eftermiddag,det kommer bli ett historiskt val.
en dag ett datum att lägga på minnet.

Nu går socialdemokraterna in i en ny era,många media understödda av borgliga politiker vill gärna försöka sätta en prägel på Håkan att han är en vänsterfalang.
Förstår inte riktigt vad de menar med det bortsett från att syftet är att skada och skapa osäkerhet hos väljarna.

Vi socialdemokrater omprövar vår politik på kongresser där valda ombud från hela landet är med och påverkar. vi har ett partiprogram vi beslutar om och som följer tidens tand.
Vi antar politiska riktlinjer som ombuden debatterar och röstar om. Klart i ett stort parti med medelmmar och förtroendevalda från norr till söder,från storstad till landsbyggd har lite olika syn i olika frågor.

Inget konstigt i det då vi alla har olika bilder av verkligheten beroende på vilken vardag och vilka erfarenheter vi har. Att leda ett parti och ett land och jämka samman allt detta så alla känner att man fått del av kakan handlar inte om höger eller vänsterpolitiker utan om lyhördhet, styrning och en våga besluta, allt i demokratins namn.

Undertecknad tror att Håkan är en perosn som klarar detta. Nu tar vi steget in i framtiden, 25 mars blir en dag som kommer att skrivas om i historieböckarna. Carina

ps) Retar mig lite på Radio kronoberg som idag har en omröstning om Håkans mustach, politik handlar inte om utsende utan om vad man vill göra med samhällsbygget (ds

Nej till sexpakten

Publicerad 2011-03-18 12:57:28 i Allmänt,

EU har föreslagit lite hastigt och lustigt kännsdet som en europakt med sex beslutspunkter.
En handlar om kontroll över lönebildningen.

Förslaget består av sex separata lagstiftningsförslag inom tre områden: förändringar i stabilitets och tillväxtpakten, bevakning och korrigering av makroekonomiska obalanser samt ett ramverk för budgetsamordning. Förändringarna i stabilitetspakten minskar möjligheterna för medlemsländerna och framförallt euro-länderna att föra en egen ekonomisk politik. Det som oroar oss mest och även  fackföringsrörelsen är det  förslag om makroekonomiska obalanser. Kommissionens förslag utökar nämligen EUs befogenheter på det lönepolitiska området.

Det andra förslaget som avser att mäta medlemsländernas konkurrenskraft på basis av lön och produktivitetsutveckling för att stärka konkurrenskraften  här rekommenderas medlemsländerna att decentralisera lönebildningen och använda lönebildningen i den offentliga sektorn för att hålla nere löneökningarna i den privata sektorn. Kan inte låta bli att fundera äver vad gäller konkurenskraft att det endast är löner som ska mätas i ihop med prodiktiviteten. Varför ska inte pris på råvaror eller bonusar, räknas in.
eller rättare sagt ska det vara lika lön i hela EU ?

Undrar föresten hur det blir med alliansregeringens SMALARE och Vassare EU ?? Carina


ps) Vi socialdemokrater gläder oss åt FN beslut om en flygförbundsfrizon över Libyen. Det kan ha stor betydelse för folket då det kan hindra att regimen från att använda sitt flygvapen i krigsföring mot sin egen befolkning. Nu väntar vi bara på att Utrikesministern agerar för svensk räkning(ds

Slut med utförsäljningar

Publicerad 2011-03-16 16:46:39 i Allmänt,

Vi har just röstat i kammaren och vi från opposioonen vann omröstningen med 172-170 ang utförsälningar av statliga företag Vi stoppade försäljningen av SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Vi vann också omröstningen om att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag.

Detta är en viktig ideologisk fråga synen på vad staten ska äga och inte äga, men också vad vi som medborgare med tillhörighet till arbetareklassen ska få möjlighet till makt och inflytande. Carina

Kärnkraftsmotståndare

Publicerad 2011-03-15 07:47:54 i Allmänt,

Socialdemokraterna kräver att regeringspartiernas överenskommelse om att tillåta

att nya reaktorer ersätta de gamla omprövas. Invändningen att Sverige varken

drabbas av jordbävningar eller tsunamier håller inte. 

Det är ju inte vattnet som slagit ut kärnkraften

utan elsystemet som havererat. Det kan ju hända

även här genom ett attentat.

Att nu se vad som händer dag för dag efter katastofen i Japan borde få Maud Olofsson att tänka till och fundera i mer säkerhetsfrågor.

Undertecknad har sedan ungdomen varit känrkraftsmotståndare och  tycker  därför att vår politik med omställning
till andra enegislag är rätta vägen inte att bygga nytt. Kan också konstatera att vi är sårbara, om någon vill föra krig mot oss så behöver man idag inte använda vapen. Vårt beoende av energi gör att vi mycket snappt kan vara utslagna. Carina

Gillar valberedningens förslag

Publicerad 2011-03-10 13:18:17 i Allmänt,

I skrivande stund tar jag del av presskonferensen som valberedningens ordförande har.
Undertecknad gillar valberedningens förslag.
Äntligen pratar vi värdegrundfrågor. Tydliga budskap.

Tänk om det inte finnas någon kris

Publicerad 2011-03-10 07:49:27 i Allmänt,

Nästan varje dag skriver eller säger media att det är kris i socialdemokraterna, när man sagt eller skrivit något tillräckligt många gånger kan det uppfattas som en sanning.

detta retar mig, somliga dagar för man kan inte låta bli att fundera över VARFÖR journalister så gärna vill beskriva vårt parti som om vi ständigt har kris. Vi har ju INTE det, att vi i strategiska frågor har en debatt och diskussion och att inte alla tycker lika betyder inte att vi har kris utan att demokratin i partiet fungerar.
Vi ska diskutera frågor med högt till tak oavsett om det handlar om skatter, välfärdsfrågor eller ny partiledare.
När vi gör det och vänder på varje sten och var och en slipar sina argument för sin sak, så får vi sedan väva samman och gå till beslut.

Undrar varför media inte kan se att detta demokratiska arbetssätt för vad det är utan i stället sätter en falsk bild av hur man arbetar i ett folkrörelseparti.

Antar att det för det mesta är drivkraften att göra skopet och att sälja lösnummer. Sådan är kapitalismen ........

Just nu är det partiledarfrågan som är den heta och det retar väl att man inte har insyn, endast medlemmar har det. Det är ju just därför man ska vara medlem, för makt och inflytande i politiken.

Däremot är det många familjer och inte minst ensamstånde kvinnor som har kris i sin ekonomi kanske för de haft oturen och bli sjuka eller arbetslösa och ses då av dena regeringen som att man nog snarare är lat, döäför ska de jagas och ha sämre levnadsvillkor. Detta i ett Sverige med TIGER ekonomi enligt finasministern och i en tid då han funderar på att införa ett femte jobbskatteavdrag. Carina

Tankar till alla dem som lever i en orättvis värld

Publicerad 2011-03-08 11:11:57 i Allmänt,

Idag gar mina tankar till alla de kvinnor som lever under hot och våld oavsett vad i världen de bor.
Tänker också på alla de som ännu inte har arvsrätt eller rätt att arbeta och tjäna egna pengar.

Tänker på kvinnor på landsbygden som inte har  tillgång till land, teknologi, finansiella tjänster, utbildning och marknad som männen , antalet hungriga människor kunna minskas med 100-150 miljoner, enligt FAO:s senaste rapport.

Om vi hjälps åt med att stärka kvinnor inom jordbruket runt om i välden skulle vi kunna minska hunger och fattigdom.
Vi vet att mikrolån hjälpt många till egen försörjning, låt oss fortsätta utveckla detta.

Att ha rätt till vatten är också en kvinnofråga, tänk vad många timmar om dagen kvinnor  i utvecklingsländer lägger på att bära vatten. Om vi fördelade resurserna mer rättvist över jorden skulle alla ha tillgång till rinnande vatten. då skulle kvinnorna kunna egna de timmarna de idag bär vatten till arbete och försörjning.

Mina tankar går också denna dag till alla kvinnor och barn som lever i krigsländer, deras vardag är tuff.

Här i vårt land har vi kommit långt med jämställdheten men det är fortfarande mycket kvar att göra, men vi får aldrig glömma att vara solidariska med alla de kvinnor runt om världen som inte har kommit så långt som vi.
Sverige har också varit ett utvecklingsland. Vi har kämpat hårt för alla de reformer för kvinnors rättigheter.

Låt kampen för rättvisa villkor fortsätta och internationella kvinnodagen är lika viktig varje gång , men frågorna borde stå i fokus varje dag.Carina

Skandal Lakes

Publicerad 2011-03-07 22:42:51 i Allmänt,

Grattis till alla nyblivna pappor som just fått en dotter. Tänk att när hon växer upp och senare även blir vuxen kommer hon inte att få samma möjlighet som de killar som föddes samma dag eller samma vecka månad eller år, just för att hon är tjej.

Har man sedan oturen att vara född i Växjö och vill spela hockey som vuxen så blir du inte behandlad på lika villkor.

Frågan till er alla pappor blir är det ok tycker ni ?

 Tänk när er lilla dotter kommer ut i arbetslivet får hon nästan 15% lägre lön bara för att hon är just din dotter, för hade hon varit en son hade lönen sett annorlunda ut.

 Tänk att din lilla dotter inte ska få samma möjlighet att utöva de fritidsintressen hon vill ,men hade hon varit din lille son hade det funnits pengar till betydligt mer.

 Att Växjö Lakes styrelse nu beslutat att Lakes Ladies inte får kvala till riksserien är en skandal och de som har ansvaret borde skämmas. Att inte år 2011 behandla alla lika är diskriminerande.

Att de som är sponsorer till Växjö Lakes gör skillnad mellan dam och herr är också en skandal.

Inte utan man undrar har de några döttrar ?

 Citat från smålandspostens hemsida:

–        Eftersom det inte finns pengar till en satsning mot riksserien måste vi dra i bromsen redan nu. Det vore inte schyst mot andra lag att kvalspela för att sedan tvingas tacka nej till platsen på grund av brist på pengar.

 Undrar hur andra gör, därför om det finns en riksserie så måste det finnas sponsorer och idrottsföreningar som satsar på både killar och tjejer.

 Det är olika kan man tro, så till alla nyblivna pappor, om ni vill bo i en stad där din dotter behandlas mer lika inom hockeyn fundera då på framtidens boplats. Carina

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela