Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

25 år senare

Publicerad 2011-02-28 10:41:54 i Allmänt,

Idag var frågan på lokalradion om man minns vad man gjorde då man fick reda på att Sveriges stasminister Olof Palme är mördad.

 

Jag minns precis och kan i skrivande stund se och höra det framför mig.

 

Då för 25 år sedan jobbade jag på konsum i Lenhovda det var lördag morgon och vi skulle precis börja blocka upp varorna innan vi öppnade.

Jag kom nerför spiraltrappan och nedanför stod min arbetskamrat Britt som sa

-Har du hört radion nu på morgonen, om vad som hänt?

-Nej

-Olof Palme är skjuten och död.

……………………………………………………………………………

 

Någon eller några dagar senare hölls det en tyst minut i hela landet

Minns också i skrivande stund att a-pressens tidning Kronobergaren kom in till oss på Konsum tog en bild under tystnaden som sedan var med i tidningen.

 

 

25 år har gått och mycket har hänt men det som stör mig mest är att inte mördaren är gripen.

 

Det som möjligtvis är positivt är att Palme och hans politik börjar komma upp mer i debatten.

Tidigare har det funnits liksom ett tyst gemensamt tabu, som om den tiden och politiken inte ska upp för granskning. Carina

Vad är Assange rädd för ?

Publicerad 2011-02-24 19:56:22 i Allmänt,

Julian Assange misstänks för våldtäkt och sexuella övergrepp mot två kvinnor i Sverige i somras Nu ska han utlämnas. Han meddelar då att han ska överklaga kan då inte låta bli att undra VAD är han rädd för, varför vågar han inte komma till Sverige och möta kvinnorna i domstol. Är man oskyldig så kan det väl inte vara hotfullt.

 

Förövrigt retar jag mig på alla kvinnor som villigt ställer upp och försvarar honom och därmed ifrågasätter kvinnorna som anmält våldtäkten.

 

Ingen kvinna utsätter sig för att gå igenom rättsväsendet frivilligt om man inte varit utsatt.

Funderar över varför alltid kvinnor ska ifrågasättas.

Demokrati en rättighet

Publicerad 2011-02-23 09:01:31 i Allmänt,

Just nu kämpar folket i Libyen för rätten till demokrati, militären skjuter.

I Egypten och Tunisien pågår också en kamp.

För oss som svenskt folk med demokrati sedan mer än 90 år är det självklart i vardagen. Ändock är det allt för många som klagar, särskilt på oss politiker.

Politiken ska inte lägga sig i kan man höra ibland . ( särskilt från borgligt håll)

Politikerföraktet ökar, ibland kan undertecknad känna att man borde fundera lite längre

Och vara stolta istället över dels vår demokrati , med yttrandefrihet, tryckfrihet  och rösträtt.

Vi borde också vara stolta och mer ta till vara att vi faktiskt inte varit i krig på mer än 200 år.

 

1931 var ett ödesår i Sverige då inträffade dödsskjutningen i Ådalen och fem arbetare blev dödade av militären, det fick konsekvenser som vi påverkas av än idag. Inte minst arbetsrättsligt men också utifrån rätten att demonstrera.

Dessa rättigheter börjar allt mer i Sverige  bli så självklara att allt för få bryr sig, vilket gör att sårbarheten ökar.

Kampen för demokrati måste pågå och erövras varje dag,och får ALDRIG tas för given.

 

Folket i alla länder med diktatur som strider för dessa rättigheter har mitt stöd. Carina

Skäms över vårt rättsystem

Publicerad 2011-02-19 19:41:33 i Allmänt,

När nyheten når mig ang att två män 35 och 51 år gamla frias i hovrätten för den våldtäckt och kopplerihärva de varit dömda för i tingsrätten på en 14 årig flicka med lägre utvecklingsnivå blir jag inte bara förbannad utan också skäms över svenska rättsystemet.
Tänker det kan inte vara möjligt i ett demokratiskt och jämlikt,jämställt land.
En  mycket ung  14 årig kvinna  ( ett barn )utsätts för sexuellt utnyttjande av män , hon är på rymmen från ett ungdomsboende ( eller liknande ) och går då förmodligen ur askan i elden. Tjejen är inte riktigt som alla andra utan gör som hon blir tillsagd söker väl kärlek och att bli omtyckt tänker jag.
Då utnyttjar män henne sexuellt och vårt rättsystem säger att det är ok.
Kan inte då låta bli att tänka är det en man som är domare och är juristerna män  med fördommar om kvinnor och vad man kan använda dem till. För det kan väl inte enbart vara juristernas syn på rättsystemet och talets gåva om vad som är rätt och fel som avgjort domen.

Här nedan ser ni inledningen på pressmeddalnde SKL via Carina Ohlssson sänt idag.
Hela kan ni läsa på deras hemsida.

kopplerihärvan runt en 14-årig förståndshandikappad flicka i Malmö kommit. Enligt TT frikänns de båda män som i tingsrätten dömt för våldtäkt mot barn helt. Den 18-åring som i tingsrätten fick ett års fängelse för grovt koppleri döms i hovrätten bara för koppleri och straffet kortas till tre månaders fängelse.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, förfäras över att vi återigen ser en dom som visar hur domstolarna inte klarar av sitt uppdrag att hävda barn och unga kvinnors rättighet till skydd mot sexuella övergrepp

Nej till Fiskeavtal

Publicerad 2011-02-17 15:33:05 i Allmänt,

Fick just via Europaportalen veta att Sverige tänker rösta nej till Marockos fiskeavtal. BRA äntligen rätt av regeringen. tyvärr verkar det som i skrivande stund att vi är de ända men då vill undertecknad uppmana jordbruksministern att lobba kraftigt för att få med fler länder det behövs bara tre till och Danmark verkar vara på G. Carina

På väg mot en inre marknadsakt

Publicerad 2011-02-16 17:22:32 i Allmänt,

Idag har undertecknad haft debatt i kammaren om ett utlåtande ang hur politiken ska utveckal EU:s inre marknad.

Från majoriteten det vill säga borgarna och sd så saknades helt visioner om arbetsrätt, grön omställning och jämställdhet,märkligt kan tyckas.
Nedan är ett utdrag ur mitt anförande för de som är nyfikna kan man läsa hela på riksdagens hemsida.

Fyra friheter , till nytta för alla

 

Det är det dagen debatt handlar om en viktig fråga

Därför är det särskilt glädjande att vi nu i detta relatvit tidiga skede i processen ang Europeiska kommissionens  meddelande
På väg mot en inre marknadsakt får möjlighet att påverka hur vi i riksdagen ser på de 50 förslag för

arbete,

driva företag

 och vi kan driva handel bättre tillsammans.

 arbetet med framtidens inre marknadsakt är också ute på remissrunda så arbetsmarknadens parter och civelsamhället  får möjlighet att tycka till,

 en demokratisk process som bör uppmuntras och just därför är det bra att vi här i riksdagen debatterar denna viktiga fråga och framför vår syn på saken.

 På EU:s inre marknad kan människor, varor, tjänster och kapital röra sig lika fritt som inom ett land. Vi reser fritt över EU:s inre gränser och har tillgång till ett brett utbud av produkter från hela Europa. Även om vi idag tar den inre marknaden för given så är den en av EU:s största framgångar.

 

Den inre marknaden är kärnan i dagens EU. Att få den att fungera tog sju år. 1993 godkändes de sista av de hundratals lagar som behövdes för att ta bort de tekniska, rättsliga och byråkratiska hinder som hämmade den fria handeln och den fria rörligheten.

 

Enligt EU-kommissionens uppgifter har den inre marknaden skapat flera miljoner nya jobb och ökat välståndet i EU med 800 miljarder euro. Ett telefonsamtal inom EU kostar nu bara en bråkdel av vad det gjorde för tio år sedan, flygpriserna har sjunkit och många nya flyglinjer har tillkommit.  

Detta berör i vardagen
Den inre marknaden har spelat en viktig roll för att främja tillväxt och sysselsättning, men den behöver anpassas i takt med att förutsättningarna såväl inom EU som i omvärlden förändras. Som vi i tidigare sammanhang påtalat står Europa inför tre stora, långsiktiga utmaningar.

  Vi hade önskat ett tydligt klimatperspektiv i det förslag till inre marknadsakt som kommissionen presenterat. 

Omställningen till ett grönt Europa, oberoende av fossil energi, kommer att bli omvälvande. EU har alla förutsättningar att axla en internationell ledarroll i klimatarbetet och har allt att vinna på det.

 Enligt vår mening är en ökad rörlighet och integrering av tjänstesektorn av stor betydelse för ökad konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb inom EU. För att handeln med tjänster ska fungera är det dock fundamentalt att olika länders modeller på arbetsmarknaden fungerar.

 Enligt vår uppfattning är det viktigt att den inre marknadens friheter inte undergräver fackliga rättigheter.

 

Bestämmelser för den inre marknaden måste genomföras med respekt för de grundläggande rättigheterna och den svenska kollektivavtalsmodellen utan att begränsa rätten till facklig organisering eller rätten att vidta stridsåtgärder.

 Vi konstaterar att det saknas ett jämställdhetsperspektiv i förslaget till inre marknadsakt. EU:s konkurrenskraft påverkas i hög grad av jämställdhet mellan kvinnor och män. För att stärka den europeiska tillväxten krävs bl.a. att kvinnors deltagande i arbetskraften underlättas och att diskriminerande hinder för arbetsmarknadstillträde undanröjs.

 Vi kan med detta bara konstatera att majoriteten m,fp,c,kd och sd i sitt ställningstagande inte har med ett ord

fackliga rättigheter. och den svenska kollektivavtalsmodellen utan att begränsa rätten till facklig organisering eller rätten att vidta stridsåtgärder.

Inte heller ett ord om kvinnor och mäns lika rätt som mer eller mindre helt avsaknas i kom förslag

Eller om vikten att ekonomi och ekologi går hand i hand.

 

För oss S,V Mp är detta viktiga hörnstenar för framtiden  Carina

 

 

 

 

Fråga till Utrikesminister

Publicerad 2011-02-11 14:40:38 i Allmänt,

Undertecknad har för en liten stund sedan lämnat in en fråga till utrikesminister Carl Bildt


 

Den 27 februari löper fiskeavtalet mellan EU och Marocko ut. Enligt uppgifter förväntas EU-kommissionen att föreslå en ettårig förlängning av fiskeavtalet med Marocko där ockuperade Västsaharas vatten ingår. EU:s fiskeavtal har kritiserats skarpt för att bryta mot internationell rätt.

I oktober rapporterade Europaportalen om att kommissionär Damanaki ville se resultat på hur fiskeavtalet kommit lokalbefolkningen, däribland västsaharierna, till del innan beslut fattades om förlängning.

Just nu när medborgare i Nordafrika kräver sin rätt till självbestämmande finns det möjligheter för EU att påverka utvecklingen och stödja lokalbefolkningen i deras demokratiska strävanden. Det skulle vara extremt olyckligt att förlänga avtalet vid den här tidpunkten i historien. Svenska regeringen verkar lysa dock med sin frånvaro vad gäller att agera i frågan.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att fiskeavtalet mellan EU och Marocko inte förlängs ytterligare ett år?

 

Carina

Västsahara

Publicerad 2011-02-11 13:58:42 i Allmänt,

EU borde visa bättre omdömme och driva på så att Västsahara får självbestämmade rätt. Att då i detta läge ingå ett 1 årigt avtal måste vara fel väg att gå.
Just nu när medborgare i Nordafrika kräver sin rätt till självbestämmande  har EU väldens chans och måste ta den för att visa att demokrati och männsikors rätt till sitt land och fri val är det som gäller.
Svenska regeringen verkar lysa med sin frånvaro vad gäller att agera i frågan

Vi måste pressa priset på el

Publicerad 2011-02-07 15:34:07 i Allmänt,

Någor måste göras åt de höga elpriserna. Det skiulle bli så mycket billigare när vi avreglerade,de sa alla.

Undertecknad kan höra hur det lät i debatten. Det skulle bli fler aktörer på marknanden osv.
Antar att argumenten känns igen. Nu har vi facit i hand och vi har högre elpris än någonsin. Visst finns det lite olika orsaker bakom prisökningen ( om i dagarna inte är lika hög ) men fakta kvarstår något måste göras.
Folk får såpass höga räkningar så de har svårt att få pengar över till mat.
 Visst säger andra
Vad dumma de är, om de bara investerar i något annat än direktverkande el så betalar det sig på bara 3-5 år.
Lätt att säga för den som har marginaler och kanske en sparad slant, men det är fortfarande allt för många som lever på marginalen. För dem finns inga pengar till investeringar , bara mat för dan och till utgifter för boende och annat nödvändigt i vardagen.

Vi socialdemokrater tar nu initativ till en

Elmarknadshearing i riksdagen onsdag 16/2

Socialdemokraterna anordnar en elmarknadshearing i riksdagen. Utgångspunkten för hearingen är det skenande elpriset som även i vinter drabbat elkunderna hårt. Syftet är att belysa det nuvarande elmarknadsläget och möjligheterna att kapa elpristopparna redan till nästa vinter. Medverkar gör bland andra:

Yvonne Fredriksson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen

Kjell Jansson, vd Svensk Energi

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör Villaägarna

Ole Terland, vd Rottneros

Att vara fattigt barn

Publicerad 2011-02-03 07:50:29 i Allmänt,

Undertecknad har skrivit en kommentar till ledarsidan men de har inte publicerat den

I gårdagens Smålandspost skriver Marcus Svensson  med en  mycket raljant ton i sin ledare om barn som lever i fattigdom och anser att Rädda Barnen borde vara mera konstruktiva i sitt anslag istället för att bara peka på problemet. Jag anser tillskillnad från Svensson att Rädda Barnen gör helt rätt som lyfter fram och ser till att en så viktig fråga som barnfattigdom uppmärksammas.

 Sedan den borgerliga regeringen har kommit till makten kan vi se att ojämlikheten i samhället har ökat. Fördelningspolitiken är ett viktigt verktyg för att minska ojämlikheten. Just nu pågår stora kapitalförskjutningar där de fattigaste betalar prislappen

 Ensamstående föräldrar och föräldrar med utländsk bakgrund har svårast att klara av ekonomin. Gemensamt för dessa föräldrar är ofta att de saknar ett arbete. Tillgången till arbete är en av nycklarna för att lösa problemet med barnfattigdomen. Det är därför angeläget med insatser för att minska arbetslösheten både på kort och lång sikt.

 Svensson raljerar även över att många skolor tar ut en avgift för olika aktiviteter. Det kan tyckas vara en låg summa men lever man i en ekonomiskt utsatt situation så är varje krona viktig. Att då behöva betala avgifter till skolan för att barnen och ungdomarna ska kunna få delta kan få hela ekonomin att tippa. Dessutom så leder det till ett ökat utanförskap att inte kunna delta i aktivitet tillsammans med sina kamrater.

 Avgörande för att jämna ut skillnaderna är vår generella välfärd. När alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomi, har rätt till en skola av allra bästa kvalitet, en förskola med välutbildad personal och barnbidrag som går till alla barn, inte bara de bäst behövande, kan skillnaderna göras mindre och hindren överbryggas. Därför är det viktigt att se till att kommunerna inte tvingas skära ner på skolan, förskolan och stödet till fritidsaktiviteterna.

 Det måste vara ett högprioriterat mål att utjämna klyftorna i samhället för våra barn. Jag anser att en handlingsplan måste tas fram för att minska barnfattigdomen. Politikernas roll är att minska och jämna ut skillnaderna i samhället, inte att öka dem. Jag anser att barnfattigdom är en fråga som ska bemötas med stort allvar och respekt inte en fråga som kan det kan skämtas och raljeras om. Det behövs konstruktiva förslag och åtgärder för att minska våra barn och ungdomars utsatthet. Carina

ps) Så här ser det ut i Reinfeldts Sverige 2011, där regeringen funderar på ett femte skatteavdrag(ds

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela