Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Dyrköpta skor

Publicerad 2010-10-31 19:17:40 i Allmänt,

Blir förb….. när jag hör hur en kvinna som var och köpte skor i Växjö blev behandlad då det blev något fel på betalningssystemet. Hon fick betala sina skor 20 gånger. När sedan kvinnan kontaktade Swedbank för att få det tillrättat så sa banken - ” Att det var inte deras problem” och ville inte lösa det. Då kontaktade kvinnan Aftonbladet och därefter kunde tydligen banken rätta till felet. Det är förjä….. att man som medborgare måste kontakta media för att få fel tillrättade Sådant som verkar vara uppenbart. Carina ps) Det är nog hög tid att vi tar itu med konsumentpolitiken(ds

Arkelsten påverkas!

Publicerad 2010-10-29 08:15:05 i Allmänt,

Nu höjs röster för tydligare regler för oss riksdagsledamöter vad gäller ev bjudresor. Undertecknad undrar Varför då ???? Tycker att reglerna är ganska tydliga och det tål att funderas över vid varje tillfälle när man blir bjuden och vad den som bjuder vill få ut av mötet/resan. Självklart och det säger också våra etiska regler ska man inte låta sig bjudas av privata företag på resor, för att tala i deras sak under resan eller efter i riksdagen. Klart man blir påverkad precis som vi alla blir av alla reklam vi omger oss med. Men undertecknad anser att man också måste skilja på näringliv och organisation tänker då på Arkelstens resa för RSFU. Att åka och arbeta för mänskliga rättigheter tycker jag är helt ok faktiskt. Tror faktiskt att fler behöver göra det. Själv har jag tillsammans med några kollegier varit på en resa som Svenska kyrkan och Diakonia stod för ( vi som var med hade gärna betalt själva vilket vi framförde) syftet för resan som gick till Mocambique och Zambia var att medvetandegöra riksdagen om vikten av frihandel för utvecklingsländerna, visa för oss hur viktigt det är att vi jobbar för att tullar tas bort så utvecklingsländerna kan sälja sina produkter till EU. Klart jag lärde mig mycket där och också klart jag blev påverkad även om jag redan innan hade den uppfattningen. Förövrigt är jag medlem i Svenska kyrkan. Med tanke på den resan och hur jag påverkads så tänker jag att när Arkelsten då blir bjuden av företag med ett kommersiellt syfte klart hennes politiska ställningstagande påverkas. Men bara för det behöver inte reglerna skärpas utan snarare efterlevas. Carina

Går och fiskar

Publicerad 2010-10-28 21:58:40 i Allmänt,

Just nu känner undertecknad att jag borde bara göra typ som Gessle sjunger - Jag går och fiskar och tar en tyst minut. Mest för jag känner att jag behöver varva ner lite efter hektiska veckor med mycke jobb, men kanske också för att bearbeta valförlusten. Tror ändock att vi är många socialdemokrater som känner oss frustrerade, då vi uppfattade att vi hade ett starkt stöd bland människor vi mötte. Förövrigt har inte hunnit med bloggen , då det tar tid att samla sina tankar i skrift. Mycket har hänt som Afganistan,fattigdomsbekämpning,invandrares företagande, Arkelsten, regeringens budget, vår motion, separation med v och mp om allt detta har undertecknad i tanken skrivit om, men inte fått tid till. Men nu "kanske" det blir lite mer normala arbetsveckor så man kan samla ihop sina tankar. Men visst vore det skönt att sitta i en eka, i en insjö i Småland. Solen glimmar , vattnet är stilla, har ett metspö med ett flöte som knappt rör sig, och det är just flötet som är det ända som rör sig i tankeverksamheten. Carina

Barnfattigdom

Publicerad 2010-10-25 08:14:29 i Allmänt,

Jag vill att Sverige och Kronoberg ska vara möjligheternas land och län för våra barn och ungdomar. Framtiden tillhör våra barn och ungdomar, de ska föra vår historia framåt och ta hand om vår planet. Därför måste vi som är vuxna ta ansvar och visa vägen genom att föregå med gott exempel men även genom att överlämna ett samhälle och en planet i gott skick. Vi måste ta ansvar för de problem som vi skapar och se till att kommande generationer får möjlighet till bra uppväxtvillkor.

 

Alltför många barn och unga lever idag i familjer med mycket små ekonomiska marginaler som begränsar deras möjligheter att utbilda sig, delta i fritidsaktiviter, resa och förkovra sig. Jag anser att samhället ska vara en utjämnande faktor så att vi alla har samma chans att utveckla de intressen och talanger som vi har för att skapa oss en bra framtid.

 

Vi socialdemokrater vill därför höja underhållsstödet med 125 kronor i månaden och höja tilläggsbidraget med 50 procent för studenter med barn. Vi vill även genomföra riktade insatser för barn med särskilda behov. Det behövs en skolhälsovård som fungerar bra för att möta de barn och ungdomar som har psykiska problem.

 

För att våra unga ska få en bra och likvärdig utbildning vill vi socialdemokrater att skolan och barnomsorgen ska hålla en god kvalité och värnas från nedskärningar. Vi vill avsätta en miljard kronor för att öka personaltätenheten i skolan.

 

Sedan valet 2006 har vi kunnat se hur de ekonomiska klyftorna i vårt samhälle har ökat dels på grund av den internationella finanskrisen men även genom de politiska prioriteringar som den borgerliga regeringen har gjort. Andelen barn som växer upp i familjer med små ekonomiska marginaler har ökat med 50 procent mellan åren 2006 och 2010. Regeringen har prioriterat skattesänkningar framför investeringar i bättre välfärd och fler jobb.

 

Jag vet av egen erfarenhet att barn som växer upp med en ensamstående förälder har det sämre ekonomiskt. Många ensamstående mammor har svårt att få ekonomin att gå ihop men även svårt at få vardagen att fungera med läxläsning och hämtning på förskolan och fritids. Särskilt om man har oregelbundna arbetstider så blir det svårt med barnomsorg och skola. Samhället måste därför se till att det finns möjligheter till barnomsorg även på kvällar och nätter. Det är alltför få kommuner som erbjuder det idag. Om samhället menar allvar med att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är en ökad tillgänglighet i förskolan en av nycklarna.

 

. Jag vill att Sverige ska vara världens bästa land för barnen, ungdomarna och deras familjer. Det får vi genom att minska orättvisorna och klyftorna i samhället. Inte genom att öka dem.Carina

Kompetenskrav även för äldre

Publicerad 2010-10-19 19:34:09 i Allmänt,

Att införa lärarlegitimation i skolan är bra,sen vet jag inte om jag delar Björklunds syn på att det är ända sättet att få delvis ordning på betygssystemet i skolan och höja kunskapen.

 

När jag följer debatten om kravet på behöriga lärare, vilket jag delar så kan jag inte låta bli att tänka att det är lika viktigt att vi inför krav på behörighet, det vill säga att alla som jobbar inom äldreomsorgen ska ha minst undersköterskeutbildning.

Att arbeta med våra äldre som blir allt mer sjuka i allt fler sjukdomar ( multisjuka) ställs det allt högre krav och det krävs allt mer kunskap. Det är allt för sällan man hör detta krav i debatten.

Det är hög tid att vi gör det. Funderar faktiskt på att skriva en motion om krav på detta. Carina

Lite av varje

Publicerad 2010-10-15 07:46:52 i Allmänt,

De senaste veckorna har varit händelserika på många sätt, och undertecknad har haft fullt. Riksdagen har öppnat,jag fick förtroende av partikamraterna från sydöstra att sitta med i valberedningen. Ett stort jobb när 112 ledamöter ska få sina önskemål uppfyllda. Det är ett stort pussel som ska funka, och alla kan inte få sina förstahandsval. Därtill är det alltid i inledningen av en ny period vissa inledande procedurer som ska göras.
Att mitt i allt detta då också bli förkyld frestar på som säkert alla läsare väl känner igen. Att vara snuvig men inte ha feber.
Regeringen har också under veckan presenterar budgeten som inte innehåll speciellt mycket nytt,håller som bäst på att läsa den,vilket tar sin tid.

Förövrigt har undertecknad fått förtroende att fortsätta i näringsutskottet vilket glädjen mig då frågorna är intressanta och viktiga för tillväxten. Fortsätter också i EU-nämnden men nu som ordinarie NU:s frågor är både stora och många i nämnden. Fortsätter också i riksrevisionenens styrelse men den ska med all säkerhet läggas ner vid årsskiftet och bli insynsråd. Därtill har jag två nya mindre uppdrag och det är suppleant i riksdagens valberedning samt suppleant i riksdagsstyrelsen.

Nu ska resväskan vikas ihop för hemresa till Småland senare idag efter EU-nämnd och om tiden medger en snabbvisit hos S-kvinnor som har 90 års jubileum. Carina

 

ps)Hör just på nyheterna att Tomas Bodström lämnar riksdagen,synd tycker jag, vi behöver människor med olika bakgrund och erfarenheter i våra beslutande församlingar. Sen är kanske hela saken lite "klantigt" hanterad och fel tajmning(ds

69 dagar är en lång tid

Publicerad 2010-10-14 22:06:07 i Allmänt,

Om 69 dagar är det dan före dan,22 december nog känns det lite avlägset just nu.

Tänker på  gruvarbetarna i Chile som satt fast 100 –tals meter under jorden i 69 dagar. Tänker vilka olika faser och trauman de måste gått igenom och de har säkert mycket kvar att bearbeta, men visst är det fantastiskt att de är räddade. Heder åt alla de som gjort insatser för att rädda deras liv. Vad jag vet är det första gången man räddar några från ett sådant djup ?

 

Tänker också om de gruvolyckor vi hör om då och då från Kina, tyvärr har de inte hitintills haft en positiv utgång.

 

Att jobba med säkerhet är viktigt och det tror jag alla ställer upp på, men att jobba med säkerhet och bra arbetsmiljö kostar pengar, det är inte alla som är beredda att betala vad det kostar. Ibland betyder det att någon anställd får sätta livet till. Det är inte acceptabelt oavsett om det är i Sverige,Chile eller Kina.

 

Därför behöver dessa frågor komma upp mer i dagsljuset och belysas. Carina

RÖR INTE MIN KOMPIS

Publicerad 2010-10-04 07:54:07 i Allmänt,

Idag börjar den nya mandatperioden och inget kommer att vara sig likt. Allt för många av mina socialdemokratiska kamrater är inte med ,däremot allt fler moderater och 20 nya sd.

Detta tillsammans kommer naturligtvis att påverka politiken och debatten. Hur kommer framtiden att visa, men undertecknad är övertygad om att det kommer bli ett hårdare och tuffare debattklimat , men också vardagen för alla de som redan idag lever på marginalen.

 

Det man också kan fundera över är hur det kommet att vara ute på gator och torg, kommer vi att få se fler med invandrarbakgrund som kommer att få glåpord efter sig och kommer homosexuella att åter att dra sig tillbaka av rädsla av förföljelse.

 

Från och med idag kommer jag att bära pin med texten, RÖR INTE MIN KOMPIS.

 

 Sist jag bar den hade vår statminister blivit mördad,sedan dess har samhället hårdnat.

Kanske det är lite av valresultatet vi ser idag,utanförskap gör människor hårda men sköra.

Alliansregeringen har gjort vardagen tuffare för fler. Carina

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela