Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Speciell dag

Publicerad 2012-02-29 08:44:38 i Allmänt,

Denna dag är lite speciell då den bara är vart fjärde år. För de som fyller år idag är det nog lite särskilt kul.
Kvinnor får fria endast denna dag,vilket undertecknad gjorde för 12 år sedan, men nog är det en dum fördom.
Det är väl kärleken som är det viktigaste inte vem eller vilken dag frieriet är. Läs gärna vad en bröllopsforskare tycker i länken nedan.

http://www.aftonbladet.se/wendela/article14441687.ab


Förövrigt blir det fullt ös här i riksdagen med möten av olika slag och kommer att avslutas för undertecknads del med träff Transport och Fastighets. Carina

Svenskt glas,det går att påverka

Publicerad 2012-02-28 22:09:59 i Allmänt,

Förra veckan hade undertecknad en debatt med näringsministern om Glasrikets framtid. Har nu förstått att det kommer att bli möte mellan de inblandade parterna. Bra då kan det nog göras framsteg. Det är via samverkan vi ökar våra möjligheter till tillväxt. Har också hört att det blir besök av statssekreterare i Glasriket vilket är bra.

Har också förstått att det råder missförstånd om problembilden, klart det är ett hot mot manuell glasblåsning i industriell tappning när det blir allt färre glasblåsare. Samtidigt så är det klart att konceptet Glasriket står på egna ben och är mer inriktat mot besökare och turism. Men om helheten ska fungera behöver de varandra.
Idag har vi förutom våra glasbruk en hel del glashyttor vilket är mycket trevligt och verkligen handblåst glas
och det är samma sak där, vi behöver varandra för att helheten ska fungera. Nu håller undertecknad tummarna för att alla inblandade hittar nya marknader och nya kunder så försäljningen ökar. Då kommer det att kännas tryggare i vardagen för många. Carina

Lust kan saknas ibland, men inte för jobbpolitik

Publicerad 2012-02-28 21:52:09 i Allmänt,

Har inte skrivit på bloggen på några dagar ,beundrar alla som har skrivarlust alla dagar och ibland flera gånger om dagen. Själv tappar jag inspirationen ibland särskilt när jag har mycket på G.

Men nu känner jag att lusten till att skriva börjar komma tillbaka och mycket har också hänt.

Har varit på begravning av en kär anhörig, vilket tar kraft även om det var väntat. Tänker och känner att det är många bilder genom livet som spelas upp nästan alla är positiva och glada precis som begravningen var med dansbandsmusik. Helt i R-M anda.

Vår riksdagsgrupp har förändrats vad gäller gruppledare, vilket också var väntat, efter byte av partiledare. Det känns hyfsat bra , särskilt med tanke på hur positivt det uppfattas av folk på gator och torg. Även media är positiva intressant tycker undertecknad. Men vill också påminna om att de som nu har blivit flyttade från sina uppdrag har gjort ett bra jobb efter de förutsättningar som då gällde.

Idag har vi tagit fram en RUT (riksdagens utredningstjänst) rapport om sysselsättningsgraden. Den är intressant särskilt med tanke på att regeringen försöker slå blå dunster i folk om att fler jobbar. I Kronoberg har sysselsättningsgraden minskat med 5,7 procent. I en rapport vi tog fram i höstas kunde vi se att arbetslösheten har fördubblats i länet och ändå tar regeringen inte krafttag. De har väl förmodligen ingen lust, utan tycker folk får skylla sig själva.

Till sist funderar jag över det ökade egot. Här på tåget kom det ett meddelande förut om rökare som inte går in i tåget då stinsen ( eller vilken titel de har nu för tiden ) blåser i visselpipan. Nu är tåget försenat ett par minuter av den anledningen. Märkligt själv skulle jag hoppa på bums av rädsla av att inte koma med. Carina

Glasindustrins framtid

Publicerad 2012-02-22 09:01:51 i Allmänt,

Igår (tisdag) var dagen så intesiv så det fanns inget utrymme till att blogga. Idag är dagen ganska uppbokad också med prao,information inför Brasilienresan,valberedning möte med Volvo och därutöver såväl snigelpost som e-post för två dagar och allt som ramlar in under dagen.

Men igår hade undertecknad en debatt med näringsministern om Glasrikets framtid. Ministern gav tyvärr inga konkreta svar på vad regeringen kan göra utan räknade mest upp pengar som finns i regionen.
Undertecknad tror att kanske en Nationell samordnare kunde vara en lösning. någon som bjuder in till förutsättningslösa samtal med alla inblandade.

Utan ett glasrike är det många kringnäringar som blir drabbade. Carina

Här nedan är en länk till debatten

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10240&doctype=ip#pos=238

Halland och energiområden

Publicerad 2012-02-20 22:30:37 i Allmänt,

Har idag varit i Halland och träffat företagare i elintensiv industri. Intressant på många olika sätt och särskilt utifrån denna orättvisa exprimentverkstad med elprisområden. Tänk att bara för du råkar driva ditt företag i södra Sverige så betalar du mer i el. Förra veckan (7) var elpriset i snitt i område 3 35 öre och i område 4 (vi) 40 öre.

Nu i kväll har undertecknad varit med på en debatt som villaägarna arrangerat. Bra att konsumentens perspektiv lyfts fram och inte minst utifrån att det som medborgare särskilt oroar sig för är elpriset.

Något måste göras och vi socialdemokrater föreslår att övervakningen av elmarknaden måste stärkas. Det är hög tid att granska rimligheten i den nya nättariff modellen. vi vill göra en översyn av hela den nordiska elmarknaden ur ett konsumentperspektiv.

I morgon bitti går färden från Halmstad till Stockholm där utöver utskottsmöte en interpellation om Glasrikets framtid väntar. Carina

Ökad Centralisering

Publicerad 2012-02-15 08:56:18 i Allmänt,

Idag är det debatt i kammaren om framtidens länsstyrelser. Regeringen, och vi är tyvärr med på det.Vill konsetrera verksamhet till ett visst antal länstyrelser. Påstår att allt blir bättre om man cetraliserar. Undertecknad tror inte på denna ständiga cetralisering utan skulle mer önska vi jobbade  med decetralisering

Idag pågår en urbanisering, och dess mer beslut riksdag och regering tar om att cetralisera myndihetsutövning dess fortare går utflyttningen från landsbygden.
 Det finns ett samband utifrån var jobben finns. När man då från statens sida väljer att flytta jobb som kräver akademsik utbildning eller specialutbildning så påverkar det.

Är också särskilt orolig för att man kommer att flytta miljöprövningsbesluten från små länstyrelser så besluten ska fattas allt längre bort från småföretagen. Undertecknad tror att ju längre bort myndighetsutövaren är dess svårare känner företagaren att kontaktmöjligheterna är. Det heter ju att man ska göra det enklare för företagen, i dessa frågor tror jag det är viktigt med lokalkännedom och närhet. Undertecknad har motionerat om detta.

För den som är intresserad så är här en länk till betänkandet. Carina

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/KU2/

 

En dyster finansminister

Publicerad 2012-02-14 20:14:21 i Allmänt,


Har i eftermiddag haft interpellationsdebatt med finansministern. Debatten handlade om Svensk industris framtid och den rapport som arbetsförmedlingen tagit fram. Ministern hade inte så mycket framtidstro att ge till alla som jobbar innom industrin. Mest pratade han om Vilket hot det skulle vara om vi hade regeringsmakten. Målade upp en hotbild om det vore vi socialdemokrater som hade regeringesmakten. Han pratade så pass mycket om oss socialdemokrater och vår politik så det blev tydligt att regeringen saknar ambitioner för svensk industri.
Antagligen ser regeringen näringslivet som ett särintresse. För den som vill läsa eller lyssna på debatten kan man gå in på riksdagens hemsida. här nedan är en länk till en av undertecknads repliker.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10192&doctype=ip#pos=118

Vi socialdemokrater har en aktiv näringslivspolitik i vårt budgetalternativ. Vi skulle med omedelbar verkan sätta oss ner för att finna  strategisk samverkan mellan staten och näringslivet. Så bygger vi landet starkt. Carina

Svensk industris framtid

Publicerad 2012-02-14 08:38:00 i Allmänt,

Svensk industri har stått sig bra i den globala konkurrensen hitintills då vi kunnat konkurrera med kunskap. Visst har industrier inom olika branscher både flyttat eller lagts ned. Vissa som flyttat ut till länder där det är billigare att producera har ändå haft sin utvecklingsavdelning och kunskapsintensiva produktion kvar. Nu börjar andra länder komma ifatt då de mycket målinriktat satsar på utbildning och  kompetens.

Om detta skriver bl.a Urban Bäckström Vd Svensk Näringsliv. http://di.se/

 Värt att särskilt notera från artikeln är citat ”   lyckas vi ställa om till en mer kunskapsintensiv produktion väntar stigande sysselsättning och betydande välståndsökningar” slut citat.

 Om vi tidigare klarat oss med att konkurrera med kunskap så kommer det nu att behövas ett kunskapslyft av dess like för att Svensk industri ska klara den globala konkurrensen.

 Då är inte lösningen satsningar på ROT , RUT  och sänkt restaurangmoms hur poppulära de än må vara i vissa kretsar. Inte heller Björklunds förslag att unga som hoppar av gymnasiet ska gå på en särskild yrkesskola utan att behöva läsa teori. Helt feltänkt då den typen av arbeten med stor sannolikhet inte kommer att efterfrågas. Alla unga måste få en chans, och inte ställs vid sidan om. Den typen av skola, om den blir verklighet kommer bara att öka klassklyftorna i samhället. Ta i stället reda på varför de hoppar av.

 Idag omkring klockan 14 kommer undertecknad att ha en interpellationsdebatt med Anders Borg ang Svensk Industris framtid. Blir intressant att höra vad finansministern har för idéer för framtiden. Carina

Kvinnor och barn i focus

Publicerad 2012-02-13 18:26:27 i Allmänt,

Sitter just nu på Vattentorget i Växjö och lyssnar på S-kvinnors förbundsordförande Lena Sommestad. Hon pratar om vår kvinnohistoria och framtiden. Att komma ihåg sin historia skapar steg in i framtiden. För samhällsbyggande - ger den produktiva välfärden.  Att satsa på barnbidrag,bostadspolitik skola betalas alltid tillbaka. Att vi byggt upp ett tvåförsörjarmodell har betytt mycket för vår utveckling. Att införa särbeskattning,fri abort,föräldraförsäkring,barnomsorg och jämställdhet i arbetslivet.

Att i början på 1990-talet när vi hamnade i kris och nedkärningar drabbar det kvinnor och det genomförs inga familjereformer, frågan är vad har hänt sedan dess är vi inne i en ständig spiral av kris ?

Kan bara konstatera att ett land blir rikt om det satsar på barnen. det blir med atomatik en satsning på kvinnor.

Dessa rader är nu skrivna direkt från mötet. Det kommer mera Carina

Förbundsordförande För S-kvinnor i Växjö

Publicerad 2012-02-13 10:55:33 i Allmänt,

Idag har vi S-kvinnor i kronoberg besök av vår förbundsordförande Lena Sommestad. Vi kommer bl.a att besöka akuten i Växjö för att där få information om hur de arbetar när det kommer in en misshandlad kvinna.

Det blir ett besök på Radio Kronoberg http://sverigesradio.se/kronoberg/  där Lena ska medverka och prata om ekonomin för kvinnojourerna. Ett mycket viktigt ämne inte minst med tanke på att fler hör av sig och behöver hjälp. Det kunde vi se och höra här i Kronoberg med rappotering från Blenda. http://www.kvinnojouren-vaxjo.se/

Lyssna gärna det börjar efter 16-nyheterna.

I kväll blir det föreläsning för klubbister och partimedlemmar om Ekonomi,jämställdhet och framtid.
välkomna vi börjar klockan 18.00 på Vattentorget i Växjö.

Förövrigt har jag flera andra saker påg typ arg på Björklund  och hans utbildningspolitik, att stänga ute unga människor från utbildning bara för de av någon anledning hoppar av gymnasiet, ta reda på varför istället.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=4959146

Är förövrigt än mer uppretad på TeliaSonera  utifrån att de inte har råd att prioritera felsökning för trygghetslarm utan vältrar över det på kommunerna. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=4959188 Sådan är kapitalismen otack är......  återkommer mer om detta när tiden för bloggande medger . Carina

Att hjälpa någon i nöd

Publicerad 2012-02-09 19:41:40 i Allmänt,

Räddade sin kompis ur vattnet , så lyder ett nyhetsinslag på Radio Kronoberg idag.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=4956079
En 12- årig tjej rädade en kompis  från att drunkna. Bra gjort och också för henne en självklarhet, att man hjälper någon som är i nöd.

Detta får mig att tänka på att häromdagen var det ett repotage på Smålandsnytt där SOS Alarm berättade om problematiken med att ibland stöter de på personer som inte vågar stanna och titta hur det är vid en olycksplats utan enbart ringer och larmar. Några intervjuades som då uttryckte att de inte skulle våga stanna.

Undertecknad har förståelse för den rädsla man kan känna inför att först gå fram till en olyckplats men i ett sådant läge får man väl sätta sin egen rädsla åt sidan och tänka att man faktiskt kanske kan rädda liv.

För vem vet nästa gång kanske det är du/jag som behöver hjälp.

Till barn ska man hålla det man lovar

Publicerad 2012-02-09 13:45:40 i Allmänt,

I dagens Smålandspost http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/ på debattsidan skriver Malin Lauber (S) om visionen att Växjö ska bli Europas barnvänligast kommun. På frågan hade inte det moderata kommunalrådet Bo Frank något bra svar, hur det arbetet fortgår. Synd då det är en oerhörd viktig fråga, inte bara för utsatta barn utan för alla barn. Malin väckte frågan för ett år sedan och ytterst lite har tydligen hänt. Mot bakgrund av det kan man inte låta bli utan säga bokstavligt till Bo Frank och hans allianskolleger Till barn ska man hålla det man lovar. Men det är viktigt nu i en tid då arbetslösheten ökar och allt fler barn kommer att ha föräldrar som lever på marginalen att vi gör något åt fördelningen av pengarna i samhället. Hitintills sen alliansregeringen tillträdde har det fördelats mer pengar till medelklassen och de rika än till de som lever på marginalen. Tycker inte det är ok. Idag finns det barn som inte får äta sig mätta varje dag , därför att föräldrarna saknar pengar. Det är inte ok i ett rikt land som Sverige. Carina

Borg och räntorna

Publicerad 2012-02-08 10:28:32 i Allmänt,

Finansminister Anders Borg har nu tyckt till om att boräntorna bör sänkas. citat från SvD - Det är orimligt att bankerna har så höga vinstnivåer i ett läge när samhället behöver lägre boräntor. Det handlar om att få en stabilisering i den inbromsning som sker i ekonomin, säger Anders Borg. Bra ministern , men gör något konkret. Staten har inflytande över SBAB ( bra att ha statliga företag som kan göra samhällsnytta) och Nordea. Via ägardirektiv kan man styra och vill ägaren ha låga boräntor kan man ge det uppdraget. Bolagsstämmorna är ju nu på våren så möjligheten finns. Med tanke på ränteläget och att ordergången minskar i allt fler företag vore det bra med en generell räntesänkning då småföretagen är oerhört beroende av ränteläget. Numer kan inte politiken påverka räntan, så lite ryter finansministern enbart i luften. Det går att läsa mer om detta bl.a i denna artikel nedan. http://www.svd.se/naringsliv/sank-borantan-annars-hojs-skatten_6831383.svd

Med statsministerns egna ord

Publicerad 2012-02-07 20:03:48 i Allmänt,

Tittar just nu på rapport och hör statmisterna egna ord ang om Vad han menar med att vi ska jobba till 75 års ålder. Undertecknad har bloggat om detta tidigare idag. En mening biter sig särskilt fast citat Förstärka din egen pension" slut citat kan bara konstatera sådan är kapitalismen otack är den armes lön, det är de rikas paradis osv.

Med andra ord, det är pengarna som räknas hur man mår, spelar mindre roll och änn värre ALLA unga som är arbetslösa behöver dessa jobb bättre. Så dax för generationsväxling på arbetsmarknaden. Låt 40-talisterna få pension och släpp in 1980 -1990-talisterna.

Inför mentorer på arbetsplaterna som en övergång.

Om statministerns egna ord kan man höra mer på http://svtplay.se/v/1920101/aktuellt/tisdag?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2701514/sb,p102536,1,f,-1

http://svt.se/2.22620/1.2702097/svt_s_facebooklasare_ger_pensionsforslaget_tummen_ner

eller

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=4951002

Unga måste få jobb Först

Publicerad 2012-02-07 13:02:04 i Allmänt,

Statminister Reinfeldt vill se ett arbetsliv som räcker fram till 75 års ålder.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-vill-se-langre-arbetsliv_6828487.svd
Undertecknad tycker det är lite feltajmat.

Tänker man att allt fler är allt friskare dess äldre vi blir så är det rätt. Tänker man att många har låga pensioner och vill jobba längre för att kunna leva hyggligt som pensionär så kan det också vara rätt.

 Det är en stor och svår ekonomisk omställning för många idag att gå från arbete till pensionärsliv. Att få omkring 65% av sin tidigare inkomst tar naturligtvis tid att rätta in i sin vardagsekonomi. Idag när vi lever allt mer utsvävande liv, det är ytterst få pensionärer som sitter hemma i stugan.

Samtidigt är det allt för många som är utslitna i arbetslivet redan vid 58 års ålder, för dem är tanken på ett arbetsliv till 75 år en förödande tanke, kanske en tanke de inte ens orkar tänka. I en tid då vi har en sjukförsäkring och en rehabilitering som i mångt och mycket snarare slår ut människor, än ger tid till att bli frisk.


Eller snarare regeringen misstänker att folk är arbetsskygga så vi måste ha en försäkring som ifrågasätter människors handlande. Vi socialdemokrater vill ha en försäkring som utgår från att alla människor vill arbeta och om det händer något måste det finnas en möjlighet att komma tillbaka och det kan man om man hjälps åt.
Med detta menar undertecknad att det är två olika ideologier. Vi tror på människan och dess förmåga .Alliansregeringen misstänker att människan inte vill arbeta.

MEN vad gäller feltajmning så tänker undertecknad att ungdomsarbetslösheten är högre än någonsin, att i detta läge då leka med tanken att allt fler äldre ska jobba allt längre är fel. Det ÄR viktigare att unga kommer ut på arbetsmarknaden än att äldre får jobba längre. De ungas arbete genererar pengar

till pensionssytemet.

Därför måste det vara högsta prioritet på jobb åt unga och en generationsväxling på arbetsmarknaden. Carina

Fattig kyla frestar på

Publicerad 2012-02-06 10:40:06 i Allmänt,

När man läser att NK varuhuset i Stockholm säljer designade lakan som man associerar till hemlöshet och samtidigt hör på nyheterna att omkring 300 människor i Europa just nu dör pga kylan då blir bilden för mig tydlig om hur långt det gått med kapitalismen. Att medvetet försöka skapa en romantisk bild av hemlöshet och fattigdom är att utnyttja fattiga och i grunden handlar det om människosyn. För mig som utgår från alla människors lika värde så ska man inte utnyttja de som av någon anledning har det sämre.

Att det gått så här långt i människosynen säger en del om den moderata konservativa blå politiken som råder i europa.

På STV:s morgonnyheter http://svt.se/2.22620/1.2700333/sju_av_tio_unga_arbetslosa_valjer_bort_a-kassa att endast 29 % av dagens unga under 25 år är med i a-kassan. En orsak ska enligt uppgift vara att det är för krångligt med alla papper. Det är lite märkligt kan undertecknad tycka, då jag uppfattar att våra unga är oerhört kompetenta på många områden inte minst när det gäller pappersarbete för studier och volontärsarbete i andra länder. Är det pappersarbetet som skulle vara problemet så är det väl dels tid för Regelförenkling på området ifyllnad men framför allt alla fackligt förtroendevalda erbjud hjälp till de unga. Men undertecknad tror inte att det är det som är orsaken utan det är dels den höga avgiften som alliansregeringen infört men också all smutskastning av försäkringen som samma blå partier står bakom. Försäkringen har baktalats som ett bidrag. vilken ung människa vill leva på bidrag. Klart att dessa två samband får effekt på de unga. När sen vuxenvärlden brister i information om vad försäkringen i grunden handlar om, så hamnar unga i den här situationen. Nej, tillbaka till att när varje nyanställd gäller även vikarier, timanställda osv kommer på plats, så måste någon från facket prata och informera om A-kassan som den försäkring den är. Det är ju ytterst få som avstår från bilförsäkring, hemförsäkring eller att försäkra sig vid utlandssemester. ( det sistnämnda är till och med så att vissa är dubbelförsäkrade för de köper resebyråernas försäkringar och kanske har en via hemförsäkringen )

Dessa två saker som undertecknad bloggar om idag är ideologiska frågor om hur vi bygger samhället. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där alla får en chans, då är gemensamma ( alla är med oavsett inkomst ) försäkringar typ a-kassan ett redskap till att färre slås ut i hemlöshet.
Carina

 PS) Alla föräldrar ni har ansvar att prata vid köksbordet om samhällsbyggandet (DS

Givande dagar

Publicerad 2012-02-03 23:14:38 i Allmänt,

Har haft några givande dagar här i London,som gett lite insyn i UK:s energipolitik. Att de påbörjat en resa vad gäller förnybart är bra men att de inte jobbar med energieffektivisering är oroande. Inte minst kan man märka det i alla dragiga hus nu när det är kallt. Genomsnittet för folket är att  10% av inkomsten går till energi. Med tanke på att boendekostnaderna är ganska höga så borde det vara en drivkraft att få ner energikostnaderna.

Träffade en svensk tjej som berättade att hon betalar 8000 kr i månaden för ett rum.

Nu ska väskan packas för avfärd i morgonbittti till Sverige. Carina

KU anmälan om Elprisområden

Publicerad 2012-02-03 00:09:06 i Allmänt,

Just nu är det kallt ute och elpriserna stiger. Samtidigt står flera kärnkraftverk stilla, visst är det ett märkligt sammanträffande. Kan också läsa att minister Hatt är missnöjd med kärnkraftsbolagen. Det är väl lätt att vara men man kan också tänka,Gör något åt det då. Det är nu tredje året på raken som detta händer.

Nu stiger elpriserna och de orättvisa elprisområderna kommer återigen göra att företagare innom elintensiva brancher i södraq Sverige kommer att få betala betydligt högre elpriser.
När då minsiter Hatt påstår att de inte ville införa dem, och det ändå skett kan man bli fundersam på tingens ordning. Därav har undertecknad gjort en KU anmälan. Här nedan är ett utdrag. Carina


Nu ansvarigt statsråd Anna-Karin Hatt (C) har kommenterat införandet av elprisområden i en interpellationsdebatt[1] på följande sätt ”

Bakgrunden till den nya ordningen är EU-kommissionens krav på Svenska kraftnät, inte på regeringen, att dela upp Sverige i elområden för att värna den inre marknaden och åstadkomma en fungerande elmarknad i Europa. Den tidigare modellen med att flytta flaskhalsarna i det svenska stamnätet till gränserna och begränsa elexporten i syfte att gynna svenska konsumenter anses strida mot EU:s regelverk.

Regeringen hade gärna sett att uppdelningen i elområden gjorts först efter att den nya stora stamnätsledningen Sydvästlänken tagits i drift. Detta var dock inte möjligt enligt den ansvariga myndigheten, Svenska kraftnät.”

 [1] Kammarens protokoll 29 november 2011, anförande 113

Men frågan är om inte regeringen varit mycket mer aktiv än vad statsrådet ger sken av. På det Nordiska ministermötet september 2008 träffas en överenskommelse mellan näringsministrarna om att inleda ett gemensamt arbete för att skapa en nordisk elmarknad.

De nationella systemansvariga myndigheterna ombeds att starta processen med att dela in det gemensamma nordiska börsområdet i ytterligare potentiella anbuds- och/eller prisområden med sikte på 2010.”[1]

Beslutet på ministermötet följs upp av regleringsbrev till Svenska Kraftnät att ordna en gemensam nordisk elmarknad.[1] Kommuniké från möte i Nordiska ministerrådet för närings-, energi- och regionalpolitik (MR-NER), Umeå 29-30 september 2008

Men frågan är om inte regeringen varit mycket mer aktiv än vad statsrådet ger sken av. På det Nordiska ministermötet september 2008 träffas en överenskommelse mellan näringsministrarna om att inleda ett gemensamt arbete för att skapa en nordisk elmarknad.

De nationella systemansvariga myndigheterna ombeds att starta processen med att dela in det gemensamma nordiska börsområdet i ytterligare potentiella anbuds- och/eller prisområden med sikte på 2010.[1]

Beslutet på ministermötet följs upp av regleringsbrev till Svenska Kraftnät att ordna en gemensam nordisk elmarknad.[1] Kommuniké från möte i Nordiska ministerrådet för närings-, energi- och regionalpolitik (MR-NER), Umeå 29-30 september 2008

Regeringen har ingen lösning

Publicerad 2012-02-02 23:54:35 i Allmänt,

Arbetslösheten ökar och regeringen med statsministern i spetsen har ingen förslag på hur den ska kunna bli lägre. precis som det inte finns regeringen inte svarar på varför de tycker att arbetslösa ska leva på 50% av lönen.

Carina Moberg (S) ställde idag en fråga till statministern kopplat tilld en ökade arbetslösheten,så svarar statministern inte med lösningar utan snarare med retorik,vilket inte ger några jobb.

Ett utdrag ur frågan och svaret kan ni se nedan, för den som vill läsa hela kan man hitta det på riksdagens hemsida.

Det är en stor förlust att 1 200 kvalificerade jobb nu försvinner från Astra Zeneca i Södertälje.
Anser sig regeringen vara nöjd med att över 350 000 människor är arbetslösa i Sverige i dag, eller håller ni med om att det nu är hög tid för en aktiv näringspolitik?

Anf. 21 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Fru talman! Låt oss vara tydliga med att i bättre tider kan reformer bidra till att arbetslöshet sjunker och sysselsättning stiger. I sämre tider och prövning ökar ofta arbetslösheten. Det brukar den göra oavsett regeringen i Sverige eller i det land där påverkan sker. Det är mer korrekt, riktigt och ärligt att beskriva det på det sättet eftersom man annars kommer att förvilla väljarna när det gäller verkligheten.
Vi har kunnat hålla emot när arbetslösheten har ökat mer på andra håll än i Sverige. Vi har också fört en tydlig arbetslinje. Vi har ökat drivkraften för eget arbete. Vi har lättat på beskattningen och ökat drivkraften i entreprenörskap. Vi har också förstärkt och genomför nu mycket stora reformer inom de olika utbildningssektorerna.
Det företagsspecifika Astra Zeneca-beslutet kan jag naturligtvis bara beklaga. Jag noterar att man säger att det i grunden är ett bra forskningsklimat i Sverige och att det kommer att kompenseras med andra satsningar också från det företaget.

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela