Carina

Några tankar från en riksdagsledamot

Företagaden ger jobb

Publicerad 2012-04-23 07:32:34 i Allmänt,

Svenskt näringsliv är inte nöjda med regeringens politik vad gäller företagande. tycker kanske inte en socialdemokrat så konstigt , men tror att regeringen sitter där och ser förvånade ut. Särskilt den unga näringsministern som tror att lösningen för Sverige med jobb är sänkta löner för unga. Själv är hon inte beredd att sänka sin ersättning som ministern bara för hon är ung. Det kallar undertecknad för dubellmoral.

I en tid där konkurrensen ökar allt mer globalt måste det tas krafttag inom näringslivspolitiken.

Vi måste skapa samverkan mellan samhälle och näringsliv. Sen bör man snarast ta tag i frågan om sjukersättning. Undertecknad ansåg redan när vi införde att arbetsgivaren ska stå för de 14 första dagarna att det var fel väg. Nu är det tid för förändring.
Vi måste också få till det bättre med riskkapital. Inte för det saknas pengar men tillgången för de företagare som söker är ibland knepig. Vi måste få fler företag som vill växa.

Därtill måste man titta på möjligheterna för företagarna på landsbygden. Här är det ofta särskilt knepigt med möjligheterna till kapital när man vill växa.

 

Kan bara konstatera med dessa korta rader,att alliansregeringen borde ha fullt upp med att skriva proppositioner till riksdagen. Näringsutskottet har i morgon återigen ett inställt sammanträde.

Orsak brist på förslag från regeringen. Vore det inte för EU:s direktiv skulle vi nästan vara arbetslösa ! Carina

.

Ångerrätt

Publicerad 2012-04-19 17:13:28 i Allmänt,

För en stund sedan beslutade riksdagen om bluffakturer, tyvärr blev det avslag på vårt förslag om ångerrätt för företagare. Visst man kanske inte ska behöva ångerrätt när man inget beställt men tyvärr är detta ett jätteproblem i vårt samhälle. Här behövs krafttag, då det oftast är småföretag som blir drabbade av dessa bluffmakare. förövrigt är det en kriminell verksamhet av stora mått.

Här nedan kan ni läsa vår reservation. För den som är intresserad kan ni gå in på riksdagens hemsida och antingen lyssna på debatten som var tidigare idag eller läsa betänkandet där också den offentliga utfrågningen är med. Carina

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Konsumentratt_GZ01CU15/


Bedrägerier med bluffakturor som vilseleder privatpersoner och företag är ett växande problem. Särskilt småföretagare är en utsatt grupp. Antalet anmälningar om bedrägerier med bluffakturor har under senare år ökat kraftigt. Enligt vår mening är detta en utveckling som inte är acceptabel.

I likhet med majoriteten anser vi att det är mycket angeläget att överträdelser av lagstiftningen beivras. Det är också viktigt att den som drabbas av bluffakturor kan få tillräckligt stöd och information om hur man ska gå till väga för att bestrida en bluffaktura. Vi anser att det arbete som pågår från branschens sida för att motverka bluffakturor, t.ex. genom Varningslistan är bra. Men enligt vår mening måste det även till kraftfulla insatser från samhällets sida för att komma till rätta med problemet. De åtgärder som regeringen hittills vidtagit, som främst handlat om polisiära insatser, är bra men inte tillräckliga. Vi anser att det krävs ett helhetsgrepp för att stoppa bluffakturorna. Även behovet av ändringar i den avtalsrättsliga lagstiftningen måste övervägas. Vi anser därför att regeringen snarast bör tillsätta en utredning för att se över möjligheten att införa en ångerrätt för företagare.

Apoteken i glesbygd har de en framtid !

Publicerad 2012-04-18 19:41:03 i Allmänt,

Igår lämnade jag in en interpellation ang apotek i glesbygd och vad som kommer att hända 2013 då nuvarande samhällsansvar upphör. Här nedan ser ni pressmeddelandet som gick ut i samband med det. 


Apotekservicen i glesbygden måste säkras

 

Regeringen har avreglerat apoteksmarknaden och sålt ut över 616 av de samhällsägda Apoteket AB:s drygt 900 apotek till privata företag. Många apotek ägs nu av internationella riskkapitalbolag. Avregleringen av apoteksmarknaden skulle innebära både bättre tillgänglighet och lägre priser för medborgarna.

 

- Idag kan vi konstatera att effekterna av apotekens avreglering inte fått de effekter man önskade. Istället har de som bor på landsbygden och i glesbygden fått uppleva längre väntetider för att kunna få hämta ut sina mediciner. Apotek har även gått i konkurs. Även tillgängligheten på mediciner upplevs som minskad. Så det har varken blivit bättre eller billigare med avregleringen av Apoteket AB för de många människor som bor på landsbygden och i glesbygden, säger riksdagsledamot Carina Adolfsson Elgestam (S).

Flera apotek i Kronobergslän ligger i glesbygden och det råder en oro om vad som kommer att hända med dessa apotek i framtiden. 


- Jag kommer nu i riksdagen fråga socialministern Göran Hägglund om han kommer att vidta för initiativ som kommer att garantera apoteksverksamhet på lands- och glesbygden, avslutar Carina Adolfsson Elgestam.

 

 

Ingen ljusning

Publicerad 2012-04-18 18:34:36 i Allmänt,

Arbetsförmedlingen har nu presenterat prognosen för arbetslösheten i Kronoberg vad gäller mars månad. Det ser mörkt ut, och det är en ökning. Tänker att det börjar bli alvarligt läge.
Svårast är det för unga utan gymnasieutbildning samt äldre över 55. Något måste göras och det genast. Nu är det tid för alliansregeringen att leva upp till hur man löser massarbetslösheten. Ni visste vad som var det rätta att göra.

Som undertecknad ser det så har inte den politik ni bedrivit lyckats. Carina


Här nedan är en länk till smålandsposten som uppmärksammat frågan.

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/fortsatt-okad-arbetsloshet-i-lanet(3235854).gm

Regeringens förslag verkar inte intressera !

Publicerad 2012-04-17 08:07:47 i Allmänt,

Här nedan är ett utdrag av det pressmeddelande vi socialdemokrater i Kronoberg skickade ut med anledning av att regeringen presenterade vårpropposition . Ramarna för budgeten som inte verkar röna något större intresse i Kronobergsmedia. Lite förvånande kanske då det är med dessa ramar vi ska forma en politik för jobb. Med tanke på arbetsmarknadsläget i vårt län borde det vara fullt med satsningar.
Vi har företag som söker arbetskraft men hittar inte med rätt kompetens, vi har också företag som känner av konjunkturen och vi har ovanligt hög arbetslöshet i länet. Något måste göras och det hastar. Carina

Regeringen konstaterar att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats och att långtidsarbetslösheten kommer att öka. Här är Kronobergs län extra utsatt med en stor industri som länge signalerat att de har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Arbetsförmedlingen har dessutom pekat ut Kronoberg som ett av de län där strukturomvandlingen kommer slå som hårdast. 400 jobb riskerar att försvinna menar Arbetsförmedlingen i en prognos från december 2011.

 Riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam besökte Arbetsförmedlingen i Växjö samma dag som regeringen släppte sin vårbudget. Behovet av en aktiv politik från regeringens sida är extra tydlig i Kronoberg.

 - Regeringen slår sig för bröstet och säger att fler är sysselsatta idag men för Kronobergs del är 4500 färre sysselsatta idag jämfört med 2006, säger Carina Adolfsson Elgestam, riksdagsledamot med ansvar för småföretagarfrågor och näringspolitik. Regeringen väljer att inte göra någonting när arbetslösheten i Kronoberg fördubblats på bara ett par år.

Fakta om arbetsmarknadsläget i Kronoberg

Sedan alliansen tillträdde har läget på arbetsmarknaden i Kronoberg kraftigt försämrats. Speciellt illa är det med sysselsättningen.

Sysselsatta personer

Sysselsatta 2006 95 000 personer

Sysselsatta 2011 90 500 personer

Förändring - 4500 personer eller 5,7 procent – mest i landet!

 

Öppet arbetslösa

Snitt 2006 3129 personer

Februari 2012 4245 personer

Du äger inte en annan människa

Publicerad 2012-04-15 20:33:19 i Allmänt,

Igår hade S-kvinnor Kronoberg sin årskonferens med utöver sedvanliga årsmötetsförandlingar vi had etema Våld mot kvinnor. Kvinnojouren i Ljungby och Växjö medverkade,det är ett fantastiskt jobb de gör. Särskilt alla de som jobbar helt ideelt. forskare Marie Eriksson berättade också om sin forskning och avhandling Makar emmellan. Intressant då den handlar om 1800-talet det var int eok då heller ansåg man ,dock blev det ingen lag om förbud förren 1861.

Vi hade besök från förbundet via Ingalill Röhr som inf om bl.a om materil så vi kan jobba med studiecirklar om ämnet Våld mot kvinnor.

Förövrigt antog vi et uttalande som ni kan läsa om på S-kvinnor Kronobergs hemsida 

Här är några rader men kom också att tänka på att 2002 skrev undertecknad en debattartikel som pulicerades i smp ni får även några rader från den,då det fortfarande är lika aktuellt.

Kan bara konstatera det är lång väg kvar Carina

Uttalande (del av )

Ca 20 kvinnor mördas varje år av en närstående man.

Ca 50 fall av sexualbrott mot kvinnor anmäls dagligen.

Enligt Brottsförebyggande rådet leder endast vart tionde fall

till polisanmälan.

Mäns våld mot kvinnor utgör ett allvarligt brott mot kvinnors och barns hälsa

S-kvinnor Kronoberg

kan aldrig acceptera att kvinnor utsätts för våld och misshandel bara för att de är kvinnor.

Vi vill skapa ett humant samhälle där

kvinnor och tjejer känner att de är

trygga i sina relationer, i hemmet och

i samhället.

Utdrag från debatinlägg 2002 (smp)

Ingen människa äger en annan människa. Varken sin respektive eller sina barn. Svartsjuka är idag en sjukdom som förpestar många människors tillvaro. Den stänger människor inne och hindrar oss från att utvecklas.

 

Vi måste våga släppa våra kära fria, vi kan bara ge dem  stöd och  vägledning men aldrig låsa fast dem. Det gör varken oss eller dem lyckliga. Att det tyvärr då ändå begås våld och ibland mord i hemmen ser vi nästan dagligen exempel på. Både i vårt samhälle och runt om i värden. Det senaste exemplet är Fadime vars far inte accepterade att hon ville göra sina egna livsval. Ett annat är mordet på Alvesta järnvägsstation.

 

Svartsjukan och förövarens syn på sin maka/sambo sätter gränser för många kvinnor. Pratar du för högt eller lågt, kommer hem för tidigt eller sent kan du bli bestraffad. En människa som har bestämt sig för att ha makt över en annan människa kan sätta vilka begränsningar som helst. Straffet kan bli allt från att inte få mat, inte få möjlighet att gå ut eller att bli inslängd i elementet.

Vilken kväll

Publicerad 2012-04-14 07:29:12 i Allmänt,

Terrin på rökt och gravad öring med ramlök,löjrom. Krispig smålänsk fläsksida med mukeltartelette osv allt detta tillagat av årets kock Klas Lindberg uppvuxen i Åseda och naturligtvis deras stolhet. ( i konkurrens med Peter Ljung) anledningen till att denna läckra måltid serverades och undertecknad fick förmånen att avnjuta den var att Smålands akademin var i Uppvidnge. Att vid måltiden småprata med vår biskop och författare Tomas Arvidsson gör spännande intryck och nya läsupplevelser inför framtiden känns det som. Därtill att få samtala med Margareta Strömstedt en av mina favoriter ger kulturellt mersmak. Att höra Erika Lagerbielke berätta om glas och design är spännande men också ger hopp om framtiden då hon okcås fått ett specialuppdrag.
Stefan Edman som är och varit en stark röst i miljöfrågorna och som jag jobbat ihop med i Naturvårdsverketsstyrelse var ett kärt återsende. Övriga från akademin som var på plats var 

Elisabeth Hjortvik,Birgit Carlsten,Ingrid Nettervik, Magnus Gustavsson,Odd Zschjedrich,Lars-Åke Engblom och Lennart Johansson.

Utöver denna fantstiska kväll i Åseda gick Alstermo Handsbollslag åter upp i allsvenskan GRATTIS och känns som vi är rätt så bra här i Uppvidnge.

Måste nu hasta då papper ska plockas ihop för att straxt blir det avfärd till Alvesta och S-kvinnors årskonferens.Carina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blå Dunster!

Publicerad 2012-04-12 15:21:48 i Allmänt,

För en tid sedan skrev Katarina Brännström ett debattinlägg i Smålandsposten och Smålänningen som kan få undertecknad att tänka att hon försöker slå blå dunster i väljarna men också hur är det med bilden av verkligheten. Raderna nedan är mina funderingar

 Sverige klättrar i välståndsligan säger Katarina Brännström i både Smålänningen och Smålandsposten, sen använder hon detta som ett mått på att Alliansens politik har varit lyckad under de år de har suttit vid regeringsmakten. Detta skriver hon medan man mer eller mindre dagligen kan läsa i media om sjuka som inte får hjälp, personer som blir utförsäkrade, arbetsmarknadsåtgärder som inte fungerar, skandaler på privata sjukhem, försörjningsstöden(socialbidrag) som ökar dramatiskt. I Kronobergs län där vi båda kommer ifrån så har antalet arbetslösa fördubblats sedan 2008 och ungdomsarbetslösheten ligger runt 20 %.

Den 15 mars blev hon publicerad i Smålandsposten, om Brännström bara bläddrar fram i ett par sidor i tidningen så hittar hon den här artikeln om Barnfattigdom, i den artikeln står det att 4300 barn lever i fattigdom i vårt län, en ökning med över 700 barn på ett år. Ytterligare ett par sidor fram kan man läsa om att arbetslösheten ökar i länet. Allt detta är alltså ett bevis på Alliansens goda och lyckade politik?

Jag måste faktiskt fundera lite över hur Katarina Brännströms verklighetsuppfattning ser ut. I mina ögon så är i alla fall detta ett stort misslyckande.

Dela med dig eller solidaritet

Publicerad 2012-04-12 07:52:15 i Allmänt,

Idag blir de rika allt rikare och de fattiga allt fattiga i vårt Svenska samhälle. Någonstans står en majoritet av Svenska folket "förundrad" och tittar på. De är medelsvensson och ser eller vill inte se sambanden. De har fått sänkt skatt och därmed mer pengar att roa sig med till resor, nya bilar, ROT eller RUT eller något annat.
Medelsvensson som ofta har en villa ( kanske dock inte i Stockholm) har också fått ROT permanent som gör att vi har kunnat investera i våra fastigheter så de ökar ytterligare i värde. Vi har fått RUT som gör att vi kan få hjälp i hem och trädgård, skönt men det kostar för staten.

För den som är fattig handlar det om att kanske inte ha mat tre gånger om dagen alla dagar i månaden. Att barnen kanske inte kan vara med och spela hockey då det kostar för mycket med utrustningen och medlemsavgifter. Att inte ha råd till självklara saker i vardagen tär på hälsan.

Det Svenska samhället har numer allt svårare att få pengarna att räcka till vård , skola omsorg. Att våra barn och unga inte har en bra skola där alla ungar får en möjlighet är inte ok. Att vi inom äldreomsorgen inte har tid och personal så de räcker till vårdbehovet är på gränsen till katastrof ( anser undertecknad )
Vi får rapporter nästan dagligen om brister i samhällsservicen och ändå skakar vi mestadels bara bort det.

Undertecknad känner att vi är på väg mot en större fattigdom när vi inte har råd med samhällsservice, utan några nä allt fler ställs utanför. Det är det som håller på att hända just nu mitt framför ögonen.

Vill vi ha förändring måste vi komma tillbaka till att tänka solidariskt och att dela med oss inte roffa åt oss. Att dela med sig är inte att ge allmosor till någon behövande utan att ha samhällssystem som fördelar resurser ( skattepengar) så alla kan leva ett drägligt liv. Det gäller också att vi har trygghetssystem som vi kan lita på funkar vid de tillfällen i livet olyckan är framme.
Det måste vara inne att betala skatt efter bärkraft som fördelas efter och vid behov. Inte som nu att roffa åt sig det vill säga kapitalismen. Carina

Brister i säkerheten när trygghetslarm ansluts till ny digital teknik

Publicerad 2012-04-10 10:15:51 i Allmänt,

Under gårdagen sände undertecknad ut ett pressmeddelande angående det svar som kommit på min fråga om Trygghetslarm. Se nedan,för den som vill läsa hela svaret finns det på riksdagens hemsida.

Jag ställde frågan till It och – energiministern Anna-Karin Hatt hur hon och regeringen säkerställa att trygghetslarm kommer att fungera i alla lägen? Svaret jag fick var att det pågår försök som ska säkerhetsställa att larmen fungerar i oavsett ny eller gammal teknik.

- Vi är på väg att få en allt mer åldrande befolkning så att trygghetslarmen ska fungera i alla lägen är så klart mycket viktigt. Att post och telestyrelsen på eget initiativ har utrett hur branschen ser ut och vilka problem och brister det finns med trygghetslarmen är bra säger Carina Adolfsson Elgestam. – Men att regeringen själv inte har sett till att detta utretts tidigare är beklagligt.

- Sverige är ett stort och avlångt land och oavsett om man bor i Lessebo i Småland eller i Jukkasjärvi i Lappland och oavsett om man har tillgång till ny eller gammal teknik så måste människor få känna sig trygga. Att larm slutar fungera på grund av det inte fungerar när man skiftar teknik får bara inte ske , avslutar Carina Adolfsson Elgestam.

Regeringen gör för lite för personer med funktionsnedsättning

Publicerad 2012-04-09 22:01:35 i Allmänt,

Elgestam har fått svar på frågan av  arbetsmarknadens minister Hillevi Engström om vad regeringen avser göra för synskadade inte ska diskrimineras i arbetslivet? Det svar ja har fått är högst beklagligt, regeringen tänker inte vidta några åtgärder utan man hänvisar till en pågående utredning. 

 - Det finns redan idag konkreta åtgärder som skulle stärka personer med funktionsnedsättnings ställning på arbetsmarknaden. Åtgärder som att förbjuda diskriminering på grund av funktionsnedsättning med avseende på alla frågor som gäller alla former av yrkesverksamhet. Eller att främja möjligheter till anställning och befordran för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarkanden och hjälp att finna, erhålla, bibehålla och återgå till en anställning, säger riksdagsledamot Carina Adolfsson Elgestam (S).

- Sverige ska vara för alla, alla ska ha möjligheten till att arbeta och försörja sig själva. Den moderatledda regeringen delar inte denna uppfattning. Deras arbetslinje verkar inte gälla alla, avslutar Carina Adolfsson Elgestam.

 

 

Glad påsk

Publicerad 2012-04-07 17:35:08 i Allmänt,

Att vakna upp denna påskafton med lite snö på backen får mig att tänka att saker och ting inte alltid är som de borde. Vi hade ingen snö på julafton men dock idag på påskafton. Det som däremot är som det ska är att förtroendet för socialdemokraterna ökar. Inte så konstigt faktiskt det är väl allt fler som nu ser att den politik som regeringen för inte håller. Framför  ser nog  fler väljare att alliansens politik leder till  allt större klyftor.

Glad Påsk med släkt och vänner önskar undertecknad. Carina

I balans

Publicerad 2012-04-05 22:09:57 i Allmänt,

Borde egentligen skriva om mina två skriftliga frågor och svar men väntar lite med politiken. Känner att med två och en halv dag med ganska hårt kroppsarbete att bygga ny större trädgårdsdamm så har det blivit tid till att reflektera. Att ha tid till det ger balans både till politiken men även till livet. Att få eller rättare sagt ta sig tid att reflektera är något som sällan ges tid till i politiken tyvärr.

Att få tid att fundera över saker som sker i samhället och inte bara reagera är bra, men att också få tid till att fundera över nästa steg eller visionerna om framtiden och dess behov är nödvändigt, men allt för sällan ges denna möjlighet för en politiker på heltid. Bara att erkänna eller rättare sagt så ser almanackan ut och så prioriterar vi politiker. Vi vill och ska alltid stå till förfogande.

Just denna vecka hade undertecknad beslutat att investera och bygga en ny större trädgårdsdamm.
(hade tänkt redan förra året men då kom sjukdom i familjen att påverka så det fick skjutas upp)

Därtill kom barn och barnbarn hem vilket ger perspektiv. ( och god hjälp) Att ena stunden jobba hårt med att bygga underlag till sten och i nästa föra samtal med ett barn på 21 månader skapar stimulans.

Kan med detta bara konstatera till alla livet och familjen måste ibland få sin tid, jobbet sin ,vi behöver båda för välbefinnande. CarinaPS) pressmeddelande om min skriftiliga frågor kommer (DS

Bygger och frågar

Publicerad 2012-04-03 22:21:03 i Allmänt,

Har lämnat in två skriftliga frågor en om trygghetslarm och en om sociala företags framtid.
Övrig tid jobbar jag i trädgården men i första hand att bygga trädgårdsdamm. Kul och lagom avkopplande men har träningsverk. så blir det naturligtvis när man lyfter sten som väger flera kilo en hel dag.

Att skapa ger livskvalitet och ser nu framemot när fiskarna kan flyttas över från den lilla dammen till denna större. Får väl bli något varmare väder. Carina

Om

Min profilbild

Född i arbetarklassen och fått chansen att vara med och påverka framtiden. Politik är att vilja men också makt

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela